Södra gården

Södra gårdens förskola ligger i villaområdet Almby och har nära till Almby skola, natur, parker och bra bussförbindelser.

Södra gården

Avdelningar

Vi har fyra avdelningar som finns i två separata hus, med två avdelningar i varje.

Inriktningar

Förskolans arbete utgår från Läroplan för förskolan och Barnkonventionen. Vårt arbetssätt handlar om att alltid ha barnens bästa i fokus.

Vi kartlägger, dokumenterar och följer upp verksamheten kontinuerligt utifrån barnens perspektiv. Vid terminsstart observerar vi barnen och har tidiga utvecklingssamtal med föräldrar för att se vilka intressen som finns, hur gruppen fungerar, trygghet, samspel, vilka leksaker barnen väljer, hur de leker och vilka behov som finns. Detta ger oss ett nuläge som hjälper oss planera starten i verksamheten utifrån barnens intressen och behov.

Efter observationen växer ett projekt fram, där poängen är att ingen vet från början med vad eller hur länge vi kommer att arbeta – det är barnens intressen som styr! Vi är alla medforskare i barnens värld. Att leka är den viktigaste aktiviteten för barn.

När det gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT) så har alla avdelningar dator, två Ipads och en projektoranläggning. Vi har en IKT-policy på förskolan gällande IT- användandet.

Förskolan arbetar med Vägledande samspel, ett hälsofrämjande och förebyggande program som har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan alla på förskolan.

Mat

Vi är övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 15.45

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Torsdag 19 augusti 2021.
 • Fredag 20 augusti 2021.
 • Måndag 1 november 2021.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Fredag 17 juni 2022.

Tidigare stängningsdagar

 • Tisdag 31 augusti 2021.
 • Torsdag 30 september 2021.
 • Onsdag 27 oktober 2021.
 • Måndag 22 november 2021.
 • Fredag 3 december 2021.

Tidigare stängningsdagar

 • Torsdag 20 januari 2022.
 • Onsdag 23 februari 2022.
 • Tisdag 22 mars 2022.
 • Torsdag 21 april 2022.
 • Måndag 16 maj 2022.
 • Torsdag 16 juni 2022.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

För kompetensutveckling av personal och planering av verksamheten har vi kompetens­utvecklingsdagar och dagar där vi stänger tidigare.

Om du behöver omsorg för ditt barn vid något av dessa tillfällen, var vänlig kontakta rektor Jenny Eriksson.

Kontakt

Besöksadress

Almbyvägen 15–17 och Djäknegatan 4, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!