Södra gården

Södra gårdens förskola ligger i villaområdet Almby och har nära till Almby skola, natur, parker och bra bussförbindelser.

Södra gården

Avdelningar

Vi har fyra avdelningar som finns i två separata hus, med två avdelningar i varje.

Inriktningar

Förskolans arbete utgår från Läroplan för förskolan och Barnkonventionen. Vårt arbetssätt handlar om att alltid ha barnens bästa i fokus.

Vi kartlägger, dokumenterar och följer upp verksamheten kontinuerligt utifrån barnens perspektiv. Vid terminsstart observerar vi barnen och har tidiga utvecklingssamtal med föräldrar för att se vilka intressen som finns, hur gruppen fungerar, trygghet, samspel, vilka leksaker barnen väljer, hur de leker och vilka behov som finns. Detta ger oss ett nuläge som hjälper oss planera starten i verksamheten utifrån barnens intressen och behov. Efter observationen växer ett projekt fram, där poängen är att ingen vet från början med vad eller hur länge vi kommer att arbeta – det är barnens intressen som styr! Vi är alla medforskare i barnens värld. Att leka är den viktigaste aktiviteten för barn.

När det gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT) så har alla avdelningar dator, två Ipads och en projektoranläggning. Vi har en IKT-policy på förskolan gällande IT- användandet.

Förskolan arbetar med Vägledande samspel, ett hälsofrämjande och förebyggande program som har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan alla på förskolan.

Mat

Vi är övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Almbyvägen 15–17 och Djäknegatan 4, Örebro.

Telefonnummer

019-21 38 84, Nordan.

019-21 38 83, Sunnan.

019- 21 38 88, Västan.

019-21 38 08, Östan.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 10 juli 2018
Publicerad: 21 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?