Södra gården

Södra gårdens förskola ligger i villaområdet Almby och har nära till Almby skola, natur, parker och bra bussförbindelser.

Södra gården

Avdelningar

Vi har fyra avdelningar som finns i två separata hus, med två avdelningar i varje.

Inriktningar

Förskolans arbete utgår från Läroplan för förskolan och Barnkonventionen. Vårt arbetssätt handlar om att alltid ha barnens bästa i fokus.

Vi kartlägger, dokumenterar och följer upp verksamheten kontinuerligt utifrån barnens perspektiv. Vid terminsstart observerar vi barnen och har tidiga utvecklingssamtal med föräldrar för att se vilka intressen som finns, hur gruppen fungerar, trygghet, samspel, vilka leksaker barnen väljer, hur de leker och vilka behov som finns.

Det ger oss ett nuläge som hjälper oss planera starten i verksamheten utifrån barnens intressen och behov.

Efter observationen växer ett projekt fram, där poängen är att ingen vet från början med vad eller hur länge vi kommer att arbeta – det är barnens intressen som styr! Vi är alla medforskare i barnens värld. Att leka är den viktigaste aktiviteten för barn.

När det gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT) så har alla avdelningar dator, två Ipads och en projektoranläggning. Vi har en IKT-policy på förskolan gällande IT- användandet.

Förskolan arbetar med Vägledande samspel, ett hälsofrämjande och förebyggande program som har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan alla på förskolan.

Mat

Vi är övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 15.45

För kompetensutveckling av personal och planering av verksamheten har vi kompetens­utvecklingsdagar och dagar där vi stänger tidigare.

Om du behöver omsorg för ditt barn vid något av dessa tillfällen, var vänlig kontakta rektor Jenny Eriksson.

Höstens kompetensutvecklingsdagar 2023

 • 10–11 augusti
 • 30 oktober

Vårens kompetensutvecklingsdagar 2024

 • 26 januari
 • 14 juni

Tidigare stängningsdagar 2023

 • 29 augusti
 • 28 september
 • 25 oktober
 • 27 november
 • 15 december

Tidigare stängningsdagar 2024

 • 25 januari
 • 27 februari
 • 25 mars
 • 24 april
 • 20 maj
 • 13 juni

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Almbyvägen 15–17 och Djäknegatan 4, Örebro.

Postadress

Drakenbergsgatan 19, 702 19 Örebro.

Telefonnummer

Lämna klagomål

Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata med oss på förskolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra.

Senast uppdaterad:
Publicerad: