Ringblomman

Ringblommans förskola finns i Glanshammar, cirka 1,5 mil öster om Örebro. Vi flyttade in i nybyggda lokaler 2011.

Ringblomman

Vi har ett samarbete med Glanshammars skola för de barn som ska börja i förskoleklass.

Avdelningar

På Ringblomman finns åtta avdelningar.

Inriktningar

Vi arbetar mycket med barns inflytande och delaktighet. Lek, samspel och samtal är viktiga ingredienser i vår verksamhet. Barnen är med och påverkar hur deras dag ska se ut. Vi som pedagoger finns där för att inspirera, stödja och utveckla barnens lust, intresse och lärande.

Vi strävar efter att vara ute en gång om dagen. Det kan vara på förskolans gårdar, där barnen kan cykla, gunga, leka och vara kreativa. Vi utforskar djur, småkryp och växter i vår närmiljö. Vi gör även utflykter till de närliggande lekparkerna och skogarna som finns på gångavstånd.

Mat

Vi har ett eget kök där det mesta av maten tillagas från grunden.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ringvägsplan 1, Glanshammar.

Telefonnummer

Diamanten, 019-21 49 69.

Pärlan, 019-21 48 71.

Rubinen blå, 019-21 41 56.

Rubinen grön, 019-21 53 99.

Rubinen röd, 019-21 49 85.

Safiren blå, 019-21 13 03.

Safiren röd, 019-21 13 38.

Skattkistan, 019-21 13 29.

Smaragden, 019-21 13 47

Stjärnan, 019-21 49 86


Köket, 019-21 49 83

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?