Rengöring av instrument

Instrument som används vid hygienisk verksamhet ska alltid rengöras, desinficeras och steriliseras. Engångsnålar och engångsskalpeller bör användas så långt det är möjligt. Tänk också på att hantering och förvaring efter smittreningen är viktig för att inte instrumenten ska förorenas innan de används.

Rengör på följande sätt

  1. Avlägsna all synligt smuts på instrumentet genom mekanisk rengöring, t.ex. borstning med varmt vatten och rengöringsmedel.
  2. Spola igenom kanylerade (rörformiga) instrument med kallt vatten.
  3. Lägg instrumenten i en diskdesinfektor för värmedesinfektion. För föremål som inte kan värmebehandlas är kemisk desinfektion lämplig. Om du använder ultraljudsbad ska två separata bad finnas för smutsigt och rent gods. Kokning i minst 5 minuter är också acceptabelt för desinficering.
  4. Instrument som penetrerar hud eller slemhinnor (t.ex. nålar) måste steriliseras i autoklav eller skickas till sterilcentral för sterilisering. Alternativt kan sterila engångsmaterial användas.

Autoklaven ska ha för- och eftervaakum och sterilpåse ska användas. Sterilpåsen ska dateras; en oöppnad sterilpåse håller i sex månader. I autoklaven utsätts instrumenten för värme, tryck och vakuum, vilket avdödar mikroorganismer och sporer.

Om du använder egen autoklav måste du kontrollera den regelbundet genom att skicka in sporprov för analys. Det är också bra om autoklaven valideras av leverantör eller tillverkare.

Vid fotvård räcker det med att sterilisera instrumenten i torrsterilisator och därefter förvara föremålen separat på torrt och dammfritt ställe så att de inte kan förorenas. Observera att torrsterilistator endast ger höggradigt rena instrument, inte sterila. Även torrsterilisatorn ska kontrolleras med sporprover regelbundet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson