På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Självservice inom företag och näringsliv

Alkohol och tobak

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Alkoholservering – ansökan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 79 kB)


Återkallelse av serveringstillstånd – begäran

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 46.8 kB)


Serveringsansvarig personal – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 76.5 kB)


Cateringservering – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 103.4 kB)


Kryddning av snaps – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 84.7 kB)


Provsmakning – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 62.9 kB)


Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse


Ladda ner (pdf, 57 kB)


Finansieringsplan vid ändrade ägarförhållanden


Ladda ner (pdf, 46.8 kB)


Försäljning av folköl – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 267 kB)


Försäljning av folköl – egenkontrollprogramLadda ner (docx, 55.1 kB)

Försäljning av tobak – ansök om tillstånd

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 187.9 kB)


Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 53.1 kB)


Försäljning av elektroniska cigaretter – egenkontrollprogramLadda ner (pdf, 149.6 kB)

Klagomål i handeln med tobak och folköl – anmälan

Till e-tjänst
Använda mark som kommunen äger

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Nyttoparkeringstillstånd för food trucks – ansökan

Till e-tjänstSchaktning och tryckning – ansökan

Till e-tjänstTrafikanordningsplan – ansökan

Till e-tjänstAvfall och återvinning

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Anmälan avfallsabonnemang för hämtning av avfall - fastighetsägare, företag och verksam­heter

Till e-tjänstDeklaration för förorenade jordar och massor


Ladda ner (pdf, 51.3 kB)


Beställning av material
(matavfallspåsar, påshållare, biopåsar, sorteringsvagnar och informationsmaterial)

Till e-tjänstBeställ extra-, akut- eller jourtömning

Till e-tjänstÅVC-kort till återvinningscentralerna – ansökan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 75 kB)


Beställ hämtning av smått elavfall

Till e-tjänst
Lotteritillstånd

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Lotteritillstånd, ettårigt och treårigt – ansökan

Till e-tjänst

  

Lotteritillstånd, ettårigt § 15–16 – ansökan


Ladda ner (pdf, 48.6 kB)

Ladda ner (doc, 131 kB)

Lotteritillstånd, treårigt § 17 – ansökan


Ladda ner (pdf, 40.3 kB)

Ladda ner (doc, 86 kB)

Lotteriredovisning


Ladda ner (pdf, 35.3 kB)

Ladda ner (doc, 90 kB)

Uppgifter till lotterikontrollant


Ladda ner (pdf, 29.8 kB)

Ladda ner (doc, 77 kB)

Naturreservat

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Ansökan om dispens från reservatsföreskrifter


Ladda ner (pdf, 187.1 kB)

Ladda ner (docx, 71.1 kB)

Miljödiplomering och Miljönär-vänligt företag

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Miljödiplomering – anmälan


Ladda ner (pdf, 181.6 kB)

Ladda ner (docx, 54.8 kB)

Miljönär-vänligt företag - ansökan

Till e-tjänstMiljöfarlig verksamhet

Allmänt, PCB, bilverkstäder och fordonstvätt

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Miljöfarlig verksamhet – anmälan


Ladda ner (pdf, 185.8 kB)

Ladda ner (docx, 91.4 kB)

Årliga uppgifter fordonstvätt


Ladda ner (pdf, 200 kB)

Ladda ner (docx, 58.3 kB)

PCB-sanering av fogmassor – anmälan


Ladda ner (pdf, 235.3 kB)

Ladda ner (docx, 52.7 kB)

Delgivningsbekräftelse till Miljökontoret

Till e-tjänstSchaktning, återanvändning av avfall, förorenad mark och sortering-/krossningsverk

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Underrättelse gällande förorenat område


Ladda ner (pdf, 168 kB)

Ladda ner (docx, 44.2 kB)

Sanering, efterbehandlingsåtgärd av förorenat område – anmälan


Ladda ner (pdf, 223.4 kB)

Ladda ner (docx, 72.3 kB)

Återvinning av avfall för anläggningsändamål – anmälan


Ladda ner (pdf, 269.4 kB)

Ladda ner (docx, 63.7 kB)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Mekanisk bearbetning och sortering


Ladda ner (pdf, 167.6 kB)

Ladda ner (docx, 75.4 kB)

Tillsyn förorenat område - Administrativa uppgifter - blankett


Ladda ner (pdf, 179.7 kB)

Ladda ner (docx, 55.6 kB)

Lantbruk, bekämpningsmedel, gödsel

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Lantbruk – anmälan om miljöfarlig verksamhet


Ladda ner (pdf, 364.7 kB)

Ladda ner (docx, 102.3 kB)

Stallgödselspridning – ansökan om dispens


Ladda ner (pdf, 198.2 kB)

Ladda ner (docx, 61.3 kB)

Satellitbrunn, lantbruk – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 178.3 kB)


Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel och bekämpningsmedel – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 265.1 kB)


Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel och bekämpningsmedel – ansökan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 224 kB)


Yrkesmässig användning av bekämpnings­medel inom vattenskyddsområde – ansökan


Ladda ner (pdf, 382.5 kB)

Ladda ner (docx, 65.2 kB)

Spridning av gödselmedel inom vattenskydds­område – anmälan/ansökan


Ladda ner (pdf, 283.2 kB)

Ladda ner (docx, 61.6 kB)

Cisterner

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Ta cistern i bruk för lagring av eldnings-, diesel- och spillolja

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 279.3 kB)


Ta cistern ur bruk – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 184 kB)


Vattenskyddsområde

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Arbete inom vattenskyddsområde - anmälan

Till e-tjänstLadda ner (pdf, 186.6 kB)
Arbete inom vattenskyddsområde – tillstånds­ansökan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 213.8 kB)


Miljö- och hälsoskydd

Företag, verksamheter och djurhållning

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Hygienisk behandling – anmälan om verksamhet

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 224.3 kB)


Solarium – anmälan om verksamhet

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 209.2 kB)


Bassängbad – anmälan om verksamhet

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 218.5 kB)


Upphörande av verksamhet – ansökan

 

Ladda ner (pdf, 189.2 kB)

Ladda ner (docx, 57.8 kB)

Djurhållning inom detaljplan – ansökan

 

Ladda ner (pdf, 193.8 kB)

Ladda ner (docx, 58.8 kB)

Hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser – ansökan om tillstånd


Ladda ner (pdf, 193.8 kB)

Ladda ner (docx, 58.8 kB)

Livsmedel

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Registrering av livsmedelsverksamhet – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 56.6 kB)


Avregistrering av livsmedelsverksamhet – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 32.6 kB)


Registrering av dricksvattenanläggning – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 193.9 kB)


Industriella livsmedelsanläggningar – ansökan och anmälan


Ladda ner (pdf, 208.2 kB)

Ladda ner (docx, 60.3 kB)

Matförgiftning – anmälan

Till e-tjänstMatallergisk reaktion - anmälan

Till e-tjänstKlagomål om livsmedelshantering – anmälan

Till e-tjänst 

För huvudmän inom pedagogiska verksamheter

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Anmäl verksamheten till Miljökontoret

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 209.3 kB)


Ansök om att starta fristående förskola

Till e-tjänstAnsök om bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg

Till e-tjänstAnsök om bidrag för att bedriva fritidshem


Ladda ner (doc, 49 kB)

Ladda ner (pdf, 46.3 kB)

Förändring i verksamhet - huvudman


Ladda ner (pdf, 115.5 kB)

Ladda ner (docx, 49.3 kB)

Vilande verksamhet - huvudman


Ladda ner (pdf, 108.9 kB)

Ladda ner (doc, 58 kB)

Avveckling av verksamhet - huvudman


Ladda ner (pdf, 107.6 kB)

Ladda ner (doc, 57 kB)

 

Vatten och avlopp - företag och verksamheter

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Utsläpp till ledningsnätet


Ladda ner (pdf, 65 kB)

Ladda ner (doc, 60.5 kB)

Uppgift om fettavskiljare


Ladda ner (pdf, 40.6 kB)

Ladda ner (docx, 88.4 kB)

Uppgift om oljeavskiljare


Ladda ner (pdf, 100 kB)

Ladda ner (doc, 69 kB)


E-tjänster

Klickar du på länken Till e-tjänst under namnet på e-tjänsten kommer du till en e-tjänst som du kan fylla i direkt på skärmen och skicka in. Vissa e-tjänster kräver inloggning och signering med BankID.

Min sida

Du kan se många av dina inskickade ärenden från våra e-tjänster om du loggar in med BankID på www.orebro.se/minsida. Detta gäller e-tjänster där du har loggat in med BankID.

Blanketter i pdf- eller wordformat

Klicka på "Ladda ner" för att ladda ner blanketten i det format du föredrar. Du kan då fylla i blanketten antingen direkt på skärmen eller skriva ut blanketten och fylla i den för hand. Du kan behöva ett program som kan läsa pdf-filer (som Adobe Acrobat Reader) eller word-filer (som Microsoft Word). De flesta moderna webbläsarna kan öppna pdf-filer.

Vissa blanketter går bra att skicka in via e-post. Det gäller dock inte blanketter där en namnteckning krävs.

Senast uppdaterad: 16 september 2019

Publicerad: 20 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se