Självservice inom företag och näringsliv

Alkohol

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Alkoholservering – ansökan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 82.1 kB.


Webbkund – anmälan/avanmälan

Till e-tjänstÅterkallelse av serveringstillstånd – begäran

Till e-tjänstServeringsansvarig personal – anmälan

Till e-tjänstCateringservering – anmälan

Till e-tjänstKryddning av snaps – anmälan

Till e-tjänstProvsmakning – anmälan

Till e-tjänstFörsäljning av folköl – anmälanLadda ner Docx, 62.2 kB.

Försäljning av folköl – egenkontrollprogramLadda ner Docx, 60.8 kB.

Klagomål i handeln med tobak och folköl – anmälan

Till e-tjänst
Använda mark som kommunen äger

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Nyttoparkeringstillstånd för food trucks – ansökan

Till e-tjänstSchaktning och tryckning – ansökan

Till e-tjänstTrafikanordningsplan – ansökan

Till e-tjänstArrangemang i Örebro kommuns friluftsområden – anmälan

Till e-tjänstAvfall och återvinning

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Anmälan avfallsabonnemang för hämtning av avfall - fastighetsägare, företag och verksam­heter

Till e-tjänstAnsökan om uppehåll i avfallshämtning

Till e-tjänstDeklaration för förorenade jordar och massor


Ladda ner Pdf, 238.7 kB.


Ansökan om dispens från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall


Ladda ner Pdf, 191.8 kB.

Ladda ner Docx, 79.4 kB.

Anmälan om samlokaliserad verksamhet

Till e-tjänstBeställning av material
(matavfallspåsar, barriärpåsar, biopåsar, påshållare, sorteringsvagnar och informationsmaterial)

Till e-tjänstBeställ extra-, akut- eller jourtömning

Till e-tjänstÅVC-kort till återvinningscentralerna – ansökan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 130.6 kB.


Ansök om tillstånd för transport av städavfall för fastighetsägare

Till e-tjänstBeställ hämtning av bygg- och rivningsavfall från privatperson

Till e-tjänstBeställ hämtning av smått elavfall

Till e-tjänst
Livsmedel

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Registrering av livsmedelsanläggning – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 206.6 kB.


Avregistrering av livsmedelsverksamhet – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 168.3 kB.


Registrering av dricksvattenanläggning – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 196 kB.


Matförgiftning – anmälan

Till e-tjänstMatallergisk reaktion - anmälan

Till e-tjänstKlagomål om livsmedelshantering – anmälan

Till e-tjänst

 


Lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

Till e-tjänstAnmälan kontaktmatrialverksamhet - blankett


Ladda ner Pdf, 182.5 kB.

Ladda ner Docx, 70.2 kB.


Lotteritillstånd

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Lotteritillstånd, ettårigt och treårigt – ansökan

Till e-tjänstLotteritillstånd, ettårigt § 15–16 – ansökan


Ladda ner Pdf, 48.6 kB.

Ladda ner Doc, 131 kB.

Lotteritillstånd, treårigt § 17 – ansökan


Ladda ner Pdf, 40.3 kB.

Ladda ner Doc, 86 kB.

Lotteriredovisning


Ladda ner Pdf, 35.3 kB.

Ladda ner Doc, 90 kB.

Uppgifter till lotterikontrollant


Ladda ner Pdf, 29.8 kB.

Ladda ner Doc, 77 kB.

Miljödiplomering och Miljönär-vänligt företag

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Miljödiplomering – anmälan och omdiplomering


Ladda ner Pdf, 207.7 kB.

Ladda ner Docx, 95.9 kB.

Miljönär-vänligt företag - ansökan

Till e-tjänstMiljöfarlig verksamhet

Allmänt, PCB, bilverkstäder och fordonstvätt

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Delgivningsbekräftelse till Miljöavdelningen

Till e-tjänstMiljöfarlig verksamhet – anmälan


Ladda ner Pdf, 258.4 kB.

Ladda ner Docx, 99.5 kB.

PCB-sanering av fogmassor – anmälan


Ladda ner Pdf, 329.3 kB.

Ladda ner Docx, 70.2 kB.

Upphörande av miljöfarlig verksamhet


Ladda ner Pdf, 173.8 kB.

Ladda ner Doc, 183.5 kB.

Årliga uppgifter fordonstvätt


Ladda ner Pdf, 59.6 kB.

Ladda ner Docx, 68.8 kB.

Schaktning, återanvändning av avfall, förorenad mark och sortering-/krossningsverk

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Underrättelse gällande förorenat område


Ladda ner Pdf, 177.5 kB.

Ladda ner Docx, 53.4 kB.

Sanering, efterbehandlingsåtgärd av förorenat område – anmälan


Ladda ner Pdf, 213.7 kB.

Ladda ner Docx, 80.8 kB.

Återvinning av avfall för anläggningsändamål – anmälan


Ladda ner Pdf, 274.3 kB.

Ladda ner Docx, 74.9 kB.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Mekanisk bearbetning och sortering


Ladda ner Pdf, 154.9 kB.

Ladda ner Docx, 83 kB.

Tillsyn förorenat område - Administrativa uppgifter - blankett


Ladda ner Pdf, 181.7 kB.

Ladda ner Docx, 67 kB.

Lantbruk, bekämpningsmedel, gödsel

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Lantbruk – anmälan om miljöfarlig verksamhet


Ladda ner Pdf, 365.1 kB.

Ladda ner Docx, 113 kB.

Stallgödselspridning – ansökan om dispens


Ladda ner Pdf, 202 kB.

Ladda ner Docx, 71.5 kB.

Satellitbrunn, lantbruk – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 178.8 kB.


Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel och bekämpningsmedel – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 273 kB.


Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel och bekämpningsmedel – ansökan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 230.8 kB.


Yrkesmässig användning av bekämpnings­medel inom vattenskyddsområde – ansökan


Ladda ner Pdf, 396.7 kB.

Ladda ner Docx, 40.3 kB.

Spridning av gödselmedel inom vattenskydds­område – anmälan/ansökan


Ladda ner Pdf, 259.4 kB.

Ladda ner Docx, 71.3 kB.

Cisterner

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Ta cistern i bruk för lagring av eldnings-, diesel- och spillolja

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 293.9 kB.


Ta cistern ur bruk – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 210.7 kB.


Vattenskyddsområde

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Arbete inom vattenskyddsområde - anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 186.1 kB.


Arbete inom vattenskyddsområde – tillstånds­ansökan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 186.1 kB.


Miljö- och hälsoskydd

Företag, verksamheter och djurhållning

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Hygienisk behandling – anmälan om verksamhet

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 228.2 kB.

Ladda ner Docx, 23.7 kB.

Solarium – anmälan om verksamhet

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 213 kB.

Ladda ner Docx, 23.1 kB.

Bassängbad – anmälan om verksamhet

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 222.9 kB.

Ladda ner Docx, 25 kB.

Upphörande av verksamhet – ansökan


Ladda ner Pdf, 198.6 kB.

Ladda ner Docx, 65.1 kB.

Djurhållning inom detaljplan – ansökan


Ladda ner Pdf, 198 kB.

Ladda ner Docx, 66.3 kB.

Hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser – ansökan om tillstånd


Ladda ner Pdf, 198 kB.

Ladda ner Docx, 66.3 kB.

Naturreservat

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Ansökan om dispens från reservatsföreskrifter


Ladda ner Pdf, 174.4 kB.

Ladda ner Docx, 82.6 kB.

För huvudmän inom pedagogiska verksamheter

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Anmäl verksamheten till Miljöavdelningen

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 209.3 kB.


Ansök om att starta fristående förskola

Till e-tjänstAnsök om bidrag för att bedriva fritidshem


Ladda ner Pdf, 39.5 kB.

Ladda ner Docx, 14.5 kB.

Förändring i verksamhet - huvudman


Ladda ner Pdf, 128.8 kB.

Ladda ner Docx, 49.8 kB.

Vilande verksamhet - huvudman


Ladda ner Pdf, 115.9 kB.

Ladda ner Doc, 59 kB.

Avveckling av verksamhet - huvudman


Ladda ner Pdf, 109.7 kB.

Ladda ner Doc, 59 kB.

Anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen


Ladda ner Pdf, 159.6 kB.

Ladda ner Docx, 60 kB.

Studieavbrott till hemkommunen – anmälan

Till e-tjänstTilläggsbelopp för barn i förskola och pedagogisk omsorg – ansökan

Till e-tjänstTilläggsbelopp för elev i förskoleklass, grundskola och fritidshem – ansökan

Till e-tjänstTilläggsbelopp för elev i gymnasieskola – ansökan

Till e-tjänst
Tobak och liknande produkter

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 186.1 kB.


Försäljning av tobak – ansök om tillstånd

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 184.2 kB.


Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 184.1 kB.


Återkallelse av tillstånd för försäljning av tobak - begäran

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 171.2 kB.


Ändring gällande tobakstillstånd - anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 185.9 kB.


Klagomål i handeln med tobak och folköl – anmälan

Till e-tjänst
Vatten och avlopp – företag och verksamheter

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Servisanmälan

Beställning av anslutning till vatten- och avloppsanläggning för flerfamiljs-, industri- och handelsfastighet

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 146.9 kB.


Utsläpp till ledningsnätet


Ladda ner Pdf, 65 kB.

Ladda ner Doc, 60.5 kB.

Uppgift om fettavskiljare

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 68.3 kB.

Ladda ner Docx, 86.5 kB.

Uppgift om oljeavskiljare

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 88.4 kB.

Ladda ner Doc, 48 kB.

Vattenmätare

Registrera mätarställning, se historik och förbrukning. Inloggning med BankID.

Till e-tjänstVattenmätare

Registrera mätarställning, se historik och förbrukning. Inloggning med kundnummer och personnummer.

Till e-tjänstErsättningskrav riktat mot Örebro Kommun Vatten och Avlopp

Till e-tjänst
E-tjänster

Klickar du på länken "Till e-tjänst" under namnet på e-tjänsten kommer du till en e-tjänst som du kan fylla i direkt på skärmen och skicka in. Vissa e-tjänster kräver inloggning och signering med BankID.

Min sida

Du kan se många av dina inskickade ärenden från våra e-tjänster om du loggar in med BankID på www.orebro.se/minsida. Detta gäller e-tjänster där du har loggat in med BankID.

Blanketter i pdf- eller wordformat

Klicka på "Ladda ner" i tabellen här ovanför för att ladda ner blanketten i det format du föredrar. Du kan då fylla i blanketten antingen direkt på skärmen (gäller word-blanketter) eller skriva ut blanketten och fylla i den för hand. Du kan behöva ett program som kan läsa pdf-filer (som Adobe Acrobat Reader) eller word-filer (som Microsoft Word). De flesta moderna webbläsarna kan öppna pdf-filer.

Vissa blanketter går bra att skicka in via e-post. Det gäller dock inte blanketter där en namnteckning krävs.

Senast uppdaterad:

Publicerad: