På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Självservice inom företag och näringsliv

Alkohol och tobak

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Alkoholservering – ansökan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 63.2 kB)


Återkallelse av serveringstillstånd – begäran

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 24.5 kB)


Serveringsansvarig personal – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 39.9 kB)


Cateringservering – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 63.4 kB)


Kryddning av snaps – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 46.1 kB)


Provsmakning – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 39.3 kB)


Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse


Ladda ner (pdf, 57.1 kB)

 

Finansieringsplan vid ändrade ägarförhållanden


Ladda ner (pdf, 24.5 kB)

 

Försäljning av folköl – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 44.1 kB)


Försäljning av folköl - egenkontrollprogramLadda ner (docx, 55.1 kB)

Försäljning av tobak – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 38.9 kB)


Försäljning av tobak - egenkontrollprogramLadda ner (docx, 53.4 kB)

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  - anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 38.3 kB)


Försäljning av elektroniska cigaretter - egenkontrollprogramLadda ner (docx, 55 kB)

Använda mark som kommunen äger

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Nyttoparkeringstillstånd för food trucks – ansökan

Till e-tjänst


 

Schaktning och tryckning – ansökan

Till e-tjänstTrafikanordningsplan – ansökan

Till e-tjänstAvfall och återvinning

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Användning av avfall för anläggningsändamål – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 105.9 kB)


Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall


Ladda ner (pdf, 269.8 kB)


Deklaration för förorenade jordar och massor


Ladda ner (pdf, 71.9 kB)


Beställning av material
(matavfallspåsar, påshållare, biopåsar, sorteringsvagnar och informationsmaterial)

Till e-tjänstBeställ extra-, akut- eller jourtömning

Till e-tjänstÅVC-kort till återvinningscentralerna – ansökan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 75 kB)


Lotteritillstånd

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Lotteritillstånd, ettårigt och treårigt – ansökan

Till e-tjänst

  

Lotteritillstånd, ettårigt § 15–16 – ansökan


Ladda ner (pdf, 48.6 kB)

Ladda ner (doc, 131 kB)

Lotteritillstånd, treårigt § 17 – ansökan


Ladda ner (pdf, 40.3 kB)

Ladda ner (doc, 86 kB)

Lotteriredovisning


Ladda ner (pdf, 35.3 kB)

Ladda ner (doc, 90 kB)

Uppgifter till lotterikontrollant


Ladda ner (pdf, 29.8 kB)

Ladda ner (doc, 77 kB)

Miljödiplomering

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Miljödiplomering – anmälan


Ladda ner (pdf, 197.9 kB)

Ladda ner (docx, 52.5 kB)

Miljöfarlig verksamhet

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Miljöfarlig verksamhet – anmälan


Ladda ner (pdf, 247.2 kB)

Ladda ner (docx, 63.3 kB)

Arbete inom vattenskyddsområde – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 101.2 kB)


Arbete inom vattenskyddsområde – tillståndsansökan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 154.3 kB)


Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel och bekämpningsmedel – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 84.6 kB)


Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel och bekämpningsmedel – ansökan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 78.6 kB)


Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde – ansökan


Ladda ner (pdf, 191.2 kB)

Ladda ner (docx, 65.1 kB)

Spridning av gödselmedel inom vattenskyddsområde – anmälan/ansökan


Ladda ner (pdf, 280.6 kB)

Ladda ner (docx, 59 kB)

Underrättelse gällande förorenat område


Ladda ner (pdf, 45.1 kB)

Ladda ner (docx, 41.7 kB)

Muddermassor - anmälan


Ladda ner (pdf, 94.5 kB)

Ladda ner (docx, 53.1 kB)

Ta cistern i bruk för lagring av eldnings-, diesel- och spillolja

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 100.8 kB)


Ta cistern ur bruk – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 186.6 kB)


Årliga uppgifter fordonstvätt


Ladda ner (pdf, 60.7 kB)

Ladda ner (docx, 57.2 kB)

Sanering, efterbehandlingsåtgärd av förorenat område – anmälan


Ladda ner (pdf, 254.8 kB)

Ladda ner (docx, 70.5 kB)

PCB-sanering av fogmassor – anmälan


Ladda ner (pdf, 233.6 kB)

Ladda ner (docx, 49.8 kB)

Mellanlagring av farligt avfall – anmälan

Till e-tjänstDelgivningsbekräftelse till Miljökontoret

Till e-tjänst 

Miljö- och hälsoskydd – företag, verksamheter och lantbruk

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Kross- och sorteringsverk – anmälan om tillfällig uppställning


Ladda ner (pdf, 49.8 kB)

Ladda ner (docx, 75.7 kB)

Hygienisk behandling – anmälan om verksamhet

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 223.1 kB)


Solarium – anmälan om verksamhet

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 208.3 kB)


Bassängbad – anmälan om verksamhet

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 219 kB)


Lantbruk – anmälan om miljöfarlig verksamhet


Ladda ner (pdf, 361.3 kB)

Ladda ner (docx, 85.9 kB)

Upphörande av verksamhet – ansökan

 

Ladda ner (pdf, 193 kB)

Ladda ner (docx, 56.3 kB)

Djurhållning inom detaljplan – ansökan

 

Ladda ner (pdf, 194.1 kB)

Ladda ner (docx, 56.3 kB)

Stallgödselspridning – ansökan om dispens


Ladda ner (pdf, 200.1 kB)

Ladda ner (docx, 61.5 kB)

Satellitbrunn, lantbruk – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 39 kB)


Hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser – ansökan om tillstånd


Ladda ner (pdf, 194.1 kB)

Ladda ner (docx, 56.3 kB)

Miljö- och hälsoskydd – livsmedel

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Registrering av livsmedelsverksamhet – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 44.2 kB)


Avregistrering av livsmedelsverksamhet – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 32.6 kB)


Registrering av dricksvattenanläggning – anmälan

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 42 kB)


Industriella livsmedelsanläggningar – ansökan och anmälan


Ladda ner (pdf, 44.5 kB)

Ladda ner (docx, 59.2 kB)

Matförgiftning – anmälan

Till e-tjänstMatallergisk reaktion - anmälan

Till e-tjänstKlagomål om livsmedelshantering – anmälan

Till e-tjänstKlagomål i handeln med tobak och folköl - anmälan

Till e-tjänstPedagogisk omsorg, förskole- och skolverksamhet

Anmälan av verksamhet alltid ska göras till Miljökontoret (den nedre anmälan). Om verksamheten är fristående (ej kommunal) så behöver ansökan också göras till Programnämnd Barn och utbildning - den övre blanketten.

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem – ansökan att bedriva


Ladda ner (doc, 49 kB)

Ladda ner (pdf, 46.3 kB)

Skol- och förskoleverksamhet samt fritidsverksamhet – anmälan om verksamhet

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 209.8 kB)


Vatten och avlopp - företag och verksamheter

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Utsläpp till ledningsnätet

 

Ladda ner (pdf, 65 kB)

Ladda ner (doc, 60.5 kB)

Uppgift om fettavskiljare

 

Ladda ner (pdf, 70.9 kB)

Ladda ner (doc, 125 kB)

Uppgift om oljeavskiljare


Ladda ner (pdf, 121.8 kB)

Ladda ner (doc, 68.5 kB)

 

E-tjänster

Klickar du på länken Till e-tjänst under namnet på e-tjänsten kommer du till en e-tjänst som du kan fylla i direkt på skärmen och skicka in. Vissa e-tjänster kräver inloggning och signering med BankID.

Min sida

Du kan se många av dina inskickade ärenden från våra e-tjänster om du loggar in med BankID på www.orebro.se/minsida. Detta gäller e-tjänster där du har loggat in med BankID.

Blanketter i pdf- eller wordformat

Klicka på "Ladda ner" för att ladda ner blanketten i det format du föredrar. Du kan då fylla i blanketten antingen direkt på skärmen eller skriva ut blanketten och fylla i den för hand. Du kan behöva ett program som kan läsa pdf-filer (som Adobe Acrobat Reader) eller word-filer (som Microsoft Word). De flesta moderna webbläsarna kan öppna pdf-filer.

Vissa blanketter går bra att skicka in via e-post. Det gäller dock inte blanketter där en namnteckning krävs.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Publicerad: 20 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se