Självservice inom vatten och avlopp

lnloggningen kan ta tid

Inloggningen till vår självservice, för de e-tjänster som hämtar uppgifter från faktureringssystemet, tar tyvärr lite tid. Detta gäller e-tjänster för vattenmätare, faktura- och förbrukningshistorik samt uppdatering av kontaktuppgifter. Det syns inte på skärmen att systemet jobbar med att ta fram information från faktureringssystemet. Vänta upp till en minut och testa igen lite senare om du inte kommer in. Det går snabbare att logga in med BankID än med kundnummer och personnummer, så använd det alternativet om du kan.

Vatten och avlopp – vatten

Vatten och avlopp – vatten

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Autogiroanmälan - medgivande att vatten, avlopp och avfall betalas via autogiro

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 139.1 kB.


Servisanmälan

Beställning av anslutning till vatten- och avloppsanläggning för flerfamiljs-, industri- och handelsfastighet

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 146.9 kB.


Servisanmälan

Beställning av anslutning till kommunalt vatten och avlopp för småhus 1-2 lägenheter

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 146.4 kB.


Vattenmätare

Registrera mätarställning, se vattenmätare och fakturahistorik och förbrukning. Inloggning med BankID.

Till e-tjänstVattenmätare

Registrera mätarställning, se vattenmätare och fakturahistorik och förbrukning. Inloggning med kundnummer och personnummer.

Till e-tjänstÄndra kontaktuppgifter. Inloggning med BankID.

Till e-tjänstÄndra kontaktuppgifter. Inloggning med kundnummer och personnummer.

Till e-tjänstKontrollera, registrera eller ändra dina uppgifter i vår sms-tjänst för meddelande vid vattenstörning

Till e-tjänsten
Vatten och avlopp – avlopp

Vatten och avlopp – avlopp

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 478.5 kB.

Ladda ner Docx, 330.8 kB.

Ansökan om wc-anslutning till befintlig avloppsanläggning


Ladda ner Pdf, 214 kB.

Ladda ner Docx, 70.2 kB.

Kontrollrapport enskild avloppsanläggning


Ladda ner Pdf, 399.5 kB.

Ladda ner Docx, 99 kB.

Årsrapport för enskild avloppsanläggning


Ladda ner Pdf, 337.8 kB.

Ladda ner Docx, 74.5 kB.

Vatten- och avloppsdeklaration

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 84.9 kB.


Inrättande av torrtoalett och kompostering av latrin

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 196.4 kB.

Ladda ner Docx, 40.5 kB.

Ansökan dispens slamtömning samt kompostering av slam från minireningsverk


Ladda ner Pdf, 189.3 kB.

Ladda ner Docx, 61.6 kB.

Anmälan om utsläpp av spolvatten från bergborrning


Ladda ner Pdf, 224.8 kB.


Ersättningskrav riktat mot Örebro Kommun Vatten och Avlopp

Till e-tjänst
Vatten och avlopp – företag och verksamheter

Vatten och avlopp – företag och verksamheter

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Servisanmälan

Beställning av anslutning till vatten- och avloppsanläggning för flerfamiljs-, industri- och handelsfastighet

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 146.9 kB.


Utsläpp till ledningsnätet


Ladda ner Pdf, 172.3 kB.

Ladda ner Doc, 63 kB.

Uppgift om fettavskiljare

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 68.3 kB.

Ladda ner Docx, 86.5 kB.

Uppgift om oljeavskiljare

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 88.4 kB.

Ladda ner Doc, 48 kB.

Vattenmätare

Registrera mätarställning, se historik och förbrukning. Inloggning med BankID.

Till e-tjänstVattenmätare

Registrera mätarställning, se historik och förbrukning. Inloggning med kundnummer och personnummer.

Till e-tjänstErsättningskrav riktat mot Örebro Kommun Vatten och Avlopp

Till e-tjänst
E-tjänster

Klickar du på länken "Till e-tjänst" under namnet på e-tjänsten kommer du till en e-tjänst som du kan fylla i direkt på skärmen och skicka in. Vissa e-tjänster kräver inloggning och signering med BankID.

Min sida

Du kan se många av dina inskickade ärenden från våra e-tjänster om du loggar in med BankID på www.orebro.se/minsida. Detta gäller e-tjänster där du har loggat in med BankID.

Blanketter i pdf- eller wordformat

Klicka på "Ladda ner" i tabellen här ovanför för att ladda ner blanketten i det format du föredrar. Du kan då fylla i blanketten antingen direkt på skärmen (gäller word-blanketter) eller skriva ut blanketten och fylla i den för hand. Du kan behöva ett program som kan läsa pdf-filer (som Adobe Acrobat Reader) eller word-filer (som Microsoft Word). De flesta moderna webbläsarna kan öppna pdf-filer.

Vissa blanketter går bra att skicka in via e-post. Det gäller dock inte blanketter där en namnteckning krävs.

Senast uppdaterad:

Publicerad: