Vinterdagboken

Här kan du följa det pågående arbetet med snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning. ​

 • Halkbekämpning

  Kl. 01.00. Inga varningar utfärdade. Ytorna på minus -3.Sopsalt utkallat kl. 00.30. Ingen mer åtgärd behövs då temperaturen stiger.Kl. 07.00. Vi går ut och saltar buss- och genomfartsleder. Vi kommer att påbörja hyvling under dagen.
 • Snöröjning och halkbekämpning

  SMHI: Yttemperatur på minussidan och snöfall som fram till onsdag eftermiddag väntas ge ytterligare 2–5 cm.Sopsaltmaskiner har rullat oavbrutet under hela natten. Leder utkallade kl. 01.00 under pågående snöfall.Prioriterade gång- och cykelbanor - snöröjning och sandning utkallade kl. 02.00.Kl. 07.00 Full snöröjning startar.


  Snöröjning

 • Halkbekämpning

  Kl. 03.00. Enligt SMHI: "Yttemperatur på minussidan, fram till tisdag morgon uppehåll eller bara någon enstaka lätt snöby. Från tisdag förmiddag efterhand snöfall österifrån. Total snömängd fram till tisdag eftermiddag 0 till 3 cm". Började snöa kl. 02.30.Utkallning kl. 01.00: Sopsaltning gång- och cykelbanor samt saltning leder.Kl. 07.30. Vi sandar lokalgator.Saltning leder utkallade kl. 11.30.
 • Halkbekämpning

  På grund av maskinhaveri kommer några av sopsaltsdistrikten att sandas.Övriga distrikt sopsaltas som vanligt. Utkallning kl. 06.00.Kl. 07.30, utkallning saltning leder.Sandning samtliga gång- och cykelbanor utringda kl. 11.00.


  Sopsaltning

 • Beredskap

  Det blev en lugn natt. Det förväntade snöfallet uteblev och vägytorna hamnade på plussidan. Inga ytterligare åtgärder behövdes.

Mer information om snö, halka och sandupptagning

Senast uppdaterad:

Publicerad: