På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Vinterdagboken – fler inlägg

 • Sopsalt

  Sopsalt utringda kl. 01:00. Vi ser över busshållsplatserna. Kl. 05:00: Kontroll av eventuell halka på Drottninggatan och Storgatan. I övrigt inga åtgärder då SMHI dragit tillbaka varningen ishalka. Kl. 07:30: Vi sandar och lastar bort snöhögar. Vi ser över sopsaltdistrikten och sandar där det behövs.       Kl. 22:00: Städnattsröjning.
 • Saltning

  Under dagen har vi saltat buss- och genomfartsleder.
 • Nattens beredskap

  Yttemperatur på minussidan. Tidvis kan lite frostutfällning förekomma men ingen ny halka väntas fram till tisdag förmiddag.
 • Snöröjning och halkbekämpning

  8/1, kl. 02:00 utkallning snöröjning alla körbanor. Kl. 03:00 utkallning alla gång- och cykeldistrikt samt handskottning.Kl. 07:00, plogning och sandning av sopsaltdistrikten på grund av maskinhaveri.9/1, kl. 01:45. Saltning leder på grund av frostrisk. Skrapar modd på bland annat Rudbecksgatan, Åstadalsvägen och Hjälmarvägen. Kl. 05:00. Puts och sandning i city samt översyn med manuella insatser i trappor och på broar. Sopsaltdistriken körs.Kl. 16:00. Översyn av busshållplatserna har gjorts under dagen. Det ligger mycket modd på sina håll. Plogar Kornellvägen och Runnabyvägen.Kl. 22:00. Städnätterna kör igång och vi skrapar modd.
 • Helgens beredskap

  Vi följer väderprognosen som visar på fortsatt snöfall. På lördag morgon kommer snöröjning och halkbekämpning att påbörjas.
  Varning för halka!

 • Halkbekämpning

  Kl. 11:00: Saltning leder utkallat. Sopsaltning av huvudcykelstråken vid kl. 12:00.
 • Halkbekämpning

  6/1 kl. 01:00, Sopsaltdistrikten och lederna hade torkat upp fint. De delar av stan som fått mest snö var hala så vi gick ut och saltade.Kl. 05:00: Punktvis sandning av broar och i city. Plogning av busshållsplatser efter Ekersvägen. På eftermiddagen fortsatte plogningen av fler busshållsplatser där.7/1 kl. 05:30: Inga åtgärder i natt. Från kl. 05:00 går vi ut med punktinsatser och putsar/kompletteringssandar gång- och cykelbanor centralt. Översyn av hållplatser längs Ekersvägen där det fortfarande är kvar lite vallar vid av- och påstigning.
  Saltning körbanor

 • Halkbekämpning

  5/1, kl. 00:00. Vi sopsaltade huvudcykelstråken och saltade lederna under pågående snöfall.  På grund av maskinhaveri sandades ett av sopsaltsdistrikten.Kl. 07:00. Efter avslutat snöfall kallade vi ut personal och entreprenörer för fullröjning med sand på gång- och cykelbanor samt vid fastigheter. Vi handskottade trappor och vid busshållsplatser.Kl. 08:00. Då snödjupet varierat från 2 cm i Adolfsberg till 10 cm i Vivalla har vi plogat villagator och körbanor i: Lillån, Glanshammar, Vintrosa, Hovsta, Ölmbrotorp, Nya Hjärsta, Vivalla och Lundby. Vi har också skrapat bort modd från ett antal buss- och genomfartsleder.
 • Halkbekämpning

  Fallande temperatur. Termometern visar på -1,8 grader. Ishalka förväntas till morgonen. Vi sopsaltar huvudcykelstråken och saltar buss- och genomfartsleder.
 • Helgens beredskap

  31/12: Natten har varit mild och det har tagit hårt på de isiga gatorna. Vi avbryter sandning av lokalgator på morgonkvisten då det är asfaltrent i stort sett överallt. I övrigt ingen saltning eller sopsaltning i natt.
  Vi sandar grusvägar från kl. 07:00.
  1/1, Kl.02:00: Saltning av buss- och genomfartsleder.
  Kl. 05:00: Sandning av sopsaltdistrikten. Sandning i city på både körbanor och gång- och cykelbanor men även på torg och broar.
  Kl. 20:00: Vi går ut förebyggande med saltning på lederna inför snöfallet.2/1 kl. 00:00: Svårtolkad väderprognos idag. Det är -1 grad i luften och det regnar. Utkallning för sopsaltning kl. 00:00.
  Sopsaltsdistrikten fryser om så kl. 07:00 är det dags att sopsalta igen.
  Kl. 05:00. Snöfallet som övergick i regn har gjort att Drottninggatan och Storgatan har blivit glashala där vi sopsaltade. Vi sandar i city och ser över och sandar de gång- och torgytor som blivit hala. Broarna sandas också.    
 • Nyårshelgens vinterberedskap

  Vi följer ständigt prognoserna och står beredda att åka ut om behov uppstår. Kvällens prognos visar på mulet väder med dis eller dimma.


 • Halkbekämpning

  30/12 kl. 01:00. Sopsaltmaskinerna kör ut på våra huvudcykelstråk.Kl. 05:00: Vi skrapar bort modd och sandar i city. Kl. 09:00: Vi sandar i villaområdena.
 • Snöröjning

  29/12 kl. 20:00: Handskottning busshållsplatser. Kl. 22:00: Vi snöröjer buss- och genomfartsleder samt övriga körbanor.
 • Snöröjning

  Vi har nu kört igång med snöröjningen på gång-, cykelbanor, vid fastigheter, lokalgator och villagator.Buss- och genomfartslederna kör vi ikväll när trafiken har minskat.Handskottning trappor, Karlslund, Wadköping och Tegelbruket kl. 13:30.
 • Snöröjning och halkbekämpning

  28/12: -1 grad och1cm snö. Vi sopsaltar huvudcykelstråken och saltar buss- och genomfartslederna. Skottning och sandning centrala trappor kl. 23:30. Prognosen säger att det kommer fortsätta snöa.29/12, kl. 04:20: Snöröjning och sandning av prioriterade gång- och cykelbanor. Kl. 06:00: Sopsaltning av huvudcykelstråken och plogning av buss- och genomfartsleder.


 • Saltning

  Kl. 02:30. Det förväntas komma snö så vi saltar buss- och genomfartsleder. Sopsaltdistrikten börjar frysa på så vi kör ut där kl. 04:00.
 • Halkbekämpning

  27/12. Kl. 05:00. Centralt: Vi sandar på utsatta platser där halka uppstått, på broar och gång- och cykelvägar. Kl. 07:00. Vi åker ut och sandar lokalgator och ser bland annat över busshållplatser och sandar där det behövs.Kl. 12:00. Sopsaltdistrikten valsas.
 • Julens beredskap

  24/12 kl. 01:30. Saltning av buss- och genomfartsleder, sopsaltning av huvudcykelstråken och på morgonen ses broarna över. Yttemperaturen hamnar på minussidan och under sena kvällen och natten faller det snö. Totalt 1-4 cm. Det verkar som det blir en vit jul.Isbanan på Järntorget har öppnat för allmänheten.25/12 kl. 09:00. Punktinsatser med sandning i centrum på tilltrampad snö. Broarna sandas.26/12 kl. 07:00. Det har varit en lugn natt med körbanor i normalt vinterskick. Sopsaltdistrikten är upptorkade. Det ligger flis på trottoarer, trappor och broar.Kl. 19:00. Sopsaltning av huvudcykelstråken. Kl. 00:30. Det uppstår kraftig frostutfällning så vi saltar buss- och genomfartsleder.
 • Spolning av isbanan på Järntorget

  Vi jobbar för att få en åkbar isbana på Järntorget. Om allt går enligt plan och vädret inte ställer till det så ska det gå använda isbanan från julaftons förmiddag.
  Spolning Järntorget

 • Julhelgens beredskap

  Vi följer väderprognosen och har personal som står beredda om något skulle inträffa. Ta det lugnt i jultrafiken och håll avstånd.
  Julkulan på Våghustorget

 • Sammanfattning av helgens beredskap

  17/12: Distrikten har torkat fint i blåsten, men det finns fortfarande fuktiga delar och det varnas för lokal frosthalka fram till fredag förmiddag. Vi går ut och saltar lederna.
  Sopsaltdistrikten är fortsatt blöta, man ser tendens till att det börjar glittra kring bl.a broar. Saltning och sopsaltning utringda kl. 00:15.
  18/12: Frostvarning tidig lördag morgon och förmiddag. Saltning leder och sopsalt utringda kl. 00:30.19/12: SMHI:s prognos säger: "Ytor på minus. Under kvällen och natten till måndag risk för frostutfällning. Möjligen kan även någon snöby passera. Finns en liten risk för blöta inslag och då ishalka. Snömängd bedömt 0-1 cm". Vi åker ut och saltar leder och sopsaltar huvudcykelstråken kl. 23:30.
 • Halkbekämpning

  Kl. 01:30 går vi ut och saltar leder och sopsaltar huvudcykelstråken i förebyggande syfte. SMHI varnar för tillfrysning av våta vägbanor och frostutfällning.
 • Halkbekämpning

  Vi är ute och hyvlar is på utsatta platser. Gång- och cykelbanorna punktsandas.
 • Salt och sand

  14/12 kl. 16:15 - Vi kallar ut för saltning av buss- och genomfartsleder, sopsaltning huvudcykelstråken och punktvis sandning på felanmälningar.
 • Saltning

  Kl.10:00. Det har uppstått fläckvis halka så vi punktsaltar buss- och genomfartslederna.
 • Snöröjning

  10/12 kl. 18:00. Vi sopsaltar huvudcykelstråken. Kl. 19:00. Full snöröjning på gång- och cykelbanor samt vid fastigheter. Vi röjer även buss- och genomfartsleder. Handskottning och sandning.11/12 kl. 07:00. Vi punktsandar i city och i områdena. Kl. 09:30. Snön börjar lägga sig så vi kör en vända till med sopsaltet på huvudcykelstråken.12/12 kl. kl. 02:00. Vi sopsaltar och saltar leder. Sandning av trappor. Kl. 08:00. Vi sandar villagator. Vi sandar gång- och cykelbanor samt vid fastigheter. Kl. 19:00. Sandning i Stadsparken.13/12. Kl. 01:30. Risk för frost så vi åker ut och saltar och sopsaltar.
 • Helgens beredskap

  Snön förväntas fortsätta falla under resten av dagen och kvällen.Lördagen visar på minusgrader och snö. Vi följer prognosen och utför de åtgärder som krävs.
  Saltbilen

 • Snöröjning

  Kl. 21:00. Snön rullar in tidigare än vad prognosen visar, vi går ut och saltar våra buss- och genomfartsleder.Snöfallet pendlar. Sopsaltdistrikten har en vit hinna och snön ska tillta under natten. Samtliga distrikt är beredda att köra ut kl. 00:00 om snöfallet ökar.Plogning och sandning i City med start kl. 05:00.Handskottning kl. 07:00.Eftersom snöfallet kommer fortsätta under dagen jobbar vi med att ta bort snö från tunnlar och bussleder.
  Sopsaltmaskinen

  Sopsaltning pågår

 • Halkbekämpning

  Kl. 00:00 - Vi sopsaltar huvudcykelstråken. Kl. 07:00 - Vi åker ut och plogar modd och saltar. Vi sandar och saltar i city.Kl. 11:00. Sopsaltmaskinerna kör sträckorna igen eftersom det fortfarande är vitt av snö.
 • Sandning

  Sandning vid Resecentrum kl. 18:00.
 • Sopsalt och sand

  Kl. 01:00 - Sopsaltmaskinerna kör ut och sopar där det behövs, termometern visar minus 15 grader.Kl. 07:30 - Vi fortsätter sanda villagatorna.
 • Helgens beredskap, 3-6/12

  Natten fredag till lördag var lugn så inga åtgärder behövdes.Lördag-söndag - Vi saltade buss- och genomfartslederna samt sopsaltade huvudcykelstråken.Söndag kl. 10:45. Vi sandade i Wadköping och såg över trapporna. Sandning av Storgatan, Drottninggatan, torg och andra utsatta platser i city.Måndag kl. 00:00. Sopsaltning av huvudcykelstråken och saltning buss- och genomfartsleder. Kl. 05:00 - Handsandning och sandning i city.Kl. 08:00. Nu åker vi ut och sandar villagatorna.


 • Sopsalt

  Kl. 10:00 - Vi sopsaltar huvudcykelstråken.
 • Beredskap 2-3 december

  Prognosen varnade för lättare snö under natten men den uteblev. Inga åtgärder.

 • Nattens beredskap

  Frostutfällning men ingen halka inatt. Ingen åtgärd har utförts.
 • Köldväder

  11-13 minusgrader. Kylan bidrar till torra ytor. Antydan till frost på vissa partier men ingen halka.Inga åtgärder under natten.
 • Helgens beredskap

  27/11 kl. 05:00 - Sandning broar och avstängning av de trappor vi inte driftar under vintern.28/11 kl. 05:00 - Sandning broar och kontroll av de uppställda grindarna.29/11 - Prognosen varnar för frostutfällning och frosthalka. Vid kontroll kl. 00:00 är broar och utsatta ställen redan frostvita. Kl. 00:30 går vi ut och saltar våra buss- och genomfartsleder samt sopsaltar huvudcykelstråken.
  Sandning av bron till Frimurarholmen.

 • Sandning

  Kl. 07:00 kör vi ut och punktsandar villagatorna.
  Sandning eller saltning

 • Halkbekämpning

  Termometern kryper neråt. Prognosen visar på minus 5 grader inatt.Kl. 17:00 - Sopsaltning av huvudcykelstråken.Kl. 19:00 - Saltning buss- och genomfartsleder.
 • Lokalgator

  Punktinsatser med sand på lokalgator och i villaområden.
 • Saltning

  Kl. 23:00. Vi kallar ut för sopsaltning av huvuscykelstråken och saltning buss- och genomfartsleder.
 • Halkbekämpning

  Risk för halka på våta vägbanor samt i samband med frostutfällning. Utringning för sopsaltning av huvudcykelstråken och saltning buss- och genomfartsleder.
  Sopsaltaren

 • Halkbekämpning

  Torra och fina vägar under kvällen men med risk för frostutfällning/frosthalka under natten/morgonen. Vi går ut förebyggande med salt på lederna samt sopsalt på de distrikt som inte är sandade.

 • Sandning och saltning

  Kl. 01:30 - Vi kör ut och sopsaltar de prioriterade gång- och cykelbanorna. Saltning av buss- och genomfartsleder.Kl. 07:00 - Vi påbörjar punktinsatser med sand på gång- och cykelbanor samt broar.Kl. 10:30 - Sandning på gång- och cykelbanor. Vi börjar i ytterområdena.Kl. 14:30 - Några av sopsaltdistrikten kommer nu att sandas då det under arbetets gång uppstått tekniska missöden.
 • Punktinsatser

  Vi har under morgonen varit ute och sandat gång- och cykelbanor samt broar där halka uppstått.


  Bro där halka kan uppstå

 • Halkbekämpning

  Premiärnatt för saltning av körbanorna.Prognosen säger uppklarnade och fallande temperaturer. Runt nollan på morgontimmarna. Vid midnatt är körbanorna fortfarande blöta efter regnet. Vi saltar körbanorna eftersom de inte kommer hinna torka innan morgonen.
  Kl. 05:00 sandar vi de broar som är hala.

 • Beredskap

  November månad innebär att vi nu har beredskap dygnet runt. Vi står beredda om det uppstår snö eller halka.För mer information om det arbetet läs under "Snöröjning och halkbekämpning".


  Höst i Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se