Gatubelysning

Felanmälan av gatubelysning, armaturer, förebyggande underhåll av gatulampor och vinterbelysning.

Felanmälan

Till kommunen kan du felanmäla gatubelysning som kommunen ansvarar för. Kartan visar vem som ansvarar för respektive gata/väg.

Klicka på kartbilden nedan för att zooma och navigera i webbkartan.

  • Blåmarkerad väg - kommunal väghållare.
  • Rödmarkerad väg - statlig väghållare.
  • Grönmarkerad väg - privat väghållare.
Karta som visar vem som ansvarar för underhåll av gatulamporna

Du får återkoppling på din felanmälan om du lämnar dina kontaktuppgifter. Du kan vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information gällande ditt ärende.

Inne i bostadsområden kan det vara hyresvärden, t.ex. ÖBO, som ansvarar för gatubelysning och armaturer, kontakta i så fall din hyresvärd.

Felanmälan belysning

Gatulampa med information om hur du gör en felanmälan.

Trasig gatubelysning och armatur, skadad belysnings­­­stolpe eller belysnings­kabel kan du felanmäla via e-tjänsten ovan.

Du kan även göra en felanmälan via telefon. Telefonnumret och gatu­lampans nummer hittar du på en vit klisterlapp som sitter på stolpen.

Det underlättar för vår felsökning om du anger adressen och gatulampans nummer.

Förebyggande underhåll av gatubelysning och armaturer

Vi arbetar successivt med att både se till att trasiga armaturer fungerar igen och med att byta ut belysningskablarna i marken. Alla armaturer som byts ut ersätts med LED-armaturer för att minska klimatpåverkan, vilket har gett resultat.

Slocknad belysning kan bero på trasig armatur eller dålig kabel

Ibland behöver armaturen bytas ut, men felet kan också bero på att ledningen i marken behöver bytas ut.

Vi prioriterar det som är viktigast för en trygg och trafiksäker stad, inte strikt utifrån turordning. Till exempel går trasig belysning i en mörk tunnel före enstaka trasiga armaturer, eller en mörk gatukorsning före önskemål om utökad belysning.

Gatubelysning för nyetablerade områden får LED-armaturer från start.

Önskemål om utökad belysning

Vi prioriterar åtgärder för trafiksäkerhet, trygghet och minskad klimatpåverkan. Tycker du att det saknas belysning? Kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Vinterbelysning

Vinterbelysningen är ett årligt återkommande samarbete mellan Örebro kommun, näringsidkare i centrum och City Örebro för att ge extra ljus och stämning den mörkaste tiden på året. Den brukar tändas inför advent och vara kvar februari ut. Exempel på vinterbelysning är Kärlekens träd på Stortorget, trädbelysning på Järntorget och på Järnvägsgatan.

På vissa platser har vi även julbelysning, som normalt sätts upp till första advent och tas ner till tjugondedag Knut. Exempel på julbelysning är trädbelysning på Kungsgatan och Stortorget.

Julbelysning

Julbelysning på Köpmangatan 2018.

Lämna en synpunkt

Vi vill gärna veta vad du tycker!

Senast uppdaterad:

Publicerad: