Sandupptagning

På våren sopar vi upp sanden och gruset som vi använt för halkbekämpning under vintern. Vi följer en prioriteringsordning för sandupptagningen och du kan se hur den ser ut nedan.

Prioriteringsordning

Sandupptagningen, också kallad vårsopningen, anpassas till viss del efter väderförhållanden men är planerad att pågå under april och en bit in i maj. Cykelbanor är prioriterade och sopas i början av sandupptagnings­­perioden, om det inte finns risk för halka.

Vid risk för halka kan prioritetsordningen komma att ändras. Annat som påverkar utförandet kan vara om maskiner och fordon går sönder och måste repareras, eller om det regnar mycket så det blir för blött för att sopa.

Om det sker stora förändringar i vår plan eller prioritetsordning meddelas det via exempelvis Vinterdagboken. Följ gärna Örebro kommun i sociala medier, där vi också informerar om sandupptagningen.

För att kunna få bort all sand och grus efter vintern behöver vi ofta sopa i flera omgångar. Därför kan det hända att sopmaskinen åker i ett område tidigare än vad som står i tidplanen. Maskinen tar då upp de största mängderna sand och grus och kommer sedan tillbaka och sopar klart enligt tidplanen. Alla gator besiktas löpande, så om någonting ändå missas kommer vi tillbaka och sopar upp det när tillfälle ges.

Så här prioriterar vi

Om vädret tillåter är det officiella startdatumet första vardagen i april.

1. Cykelbana och city

Alla cykelbanor inom områdena ska vara grovsopade inom 7 dagar från startdatum. Det vill säga att små kvarvarande rester av material tillåts om det inte utgör någon risk för trafikanter. City sopas när vädret tillåter.

2. Leder och större vägar

Alla större leder och vägar ska vara färdiga inom 2 veckor från start.

3. Lokalgator (mindre körbanor, villagator) och övriga ytor

Alla lokalgator och övriga ytor ska vara färdiga inom 25 arbetsdagar från start.

Glanshammar, Ölmbrotorp, Stora Mellösa, Odensbacken och Vintrosa är exkluderat från prioritetsordningen, och ska vara färdigsopade inom 4 veckor från avrop. Mer detaljerad information om när respektive ytterområde sopas, förmedlas i Vinterdagboken och till respektive vägförening eller kontaktperson.

Ansvarsområden

Örebro kommun ansvarar för vinterväghållningen och sandupptagningen på gator, cykelleder och torg inom tätorten Örebro och i Hovsta, Lillån, Vintrosa, Glanshammar, Mariebergs handels­område, Odensbacken, Stora Mellösa och Törsjö industri­område.

Trafikverket eller vägföreningar ansvarar för övriga vägar och gator.

Fastighetsägare ansvarar för sin trottoar

Som fastighetsägare och villaägare har du ansvar för att sopa trottoaren vid ditt hus eller ytan närmast din tomt (1,5 meter). Sanden som ligger på trottoarerna ska sopas ut på gatan i god tid innan vi planerat att komma med våra sopmaskiner. Det är viktigt att du inte sopar ut den efter att vi varit där. Du kan också välja att ta hand om den till kommande vinter.

För att sopmaskiner och annan trafik ska kunna ta sig fram säkert krävs fri sikt i korsningar. Här kan du läsa vad som gäller för växtlighet i tomtgränsen.

Viktigt att parkera rätt

För att vi ska kunna ta bort sand och grus på gatan är det viktigt att vi kommer fram med sopmaskinen. Var noga med att parkera rätt och tänk på att det kan förekomma tillfälliga parkeringsregler på din gata. Om du har garage eller infart underlättar du för oss om du parkerar där.

Sandupptagning på natten

Ibland sopar vi på nätterna när det är mindre trafik, eftersom det är effektivare och säkrare att arbeta på gator samt gång- och cykelbanor när det är färre människor ute. Dessutom behöver vissa gator sopas nattetid då det är parkeringsförbud på gatorna.

Damm och grushögar

Om det är torrt ute fuktas gatan före sopning av traktor eller lastbil, eller med sopmaskinens vattenspridare för att binda damm. Men ibland kan det ligga ett så tjockt lager med sand och grus på gatan att vattnet inte tränger ner ordentligt. Det innebär att det ibland kan damma när vi sopar.

De flesta av sopmaskinerna rymmer en ganska liten mängd sand och grus och behöver tömma på lämplig plats. Utsedda platser finns för detta, men vi tillåter även tillfälliga omlastningsplatser på exempelvis större vändplatser eller liknande, om det inte hindrar framkomligheten märkbart. Högarna ska fraktas bort snarast, senast dagen efter.

Hur mycket grus ska sopas upp?

År 2023 ansvarar vi för att sopa upp mellan 7 000 och 8 000 ton sand och grus.

Vad kostar det?

Sandupptagningen ingår i den större vinterväghållningsbudgeten och sandupptagningen kostade omkring 5 miljoner kronor år 2022.

Återanvänds gruset?

Vi strävar efter att återvinna så mycket som möjligt av det uppsopade materialet. Till stor del används materialet, efter provtagning, som fyllnadsmassor i anläggningar som exempelvis bullervallar. Vi bevakar även möjligheterna att tvätta och återanvända det som halkbekämpningsmaterial.

Felanmälan

Vi är tacksamma om du anmäler allvarligare fel. Det är inte nödvändigt att lämna en felanmälan på väghållningen i ett område som vi ännu inte börjat arbetet i, eller om vi missat sand. Alla ytor besiktas av oss innan de anses klara.

Skada på bil eller annat föremål

Om du tror att din bil, eller något annat föremål, tagit skada i samband med sopningen kan du anmäla det här eller ringa Servicecenter 019-21 10 00. Fotografera gärna skadan. Våra maskiner är utrustade med gps, så att vi i efterhand kan se om någon av maskinerna befunnit sig på skadeplatsen vid det aktuella tillfället.

Senast uppdaterad:

Publicerad: