Törsjö förskola

Törsjö kommer stå klar sommaren 2022 och kommer bestå av fem avdelningar. Förskolan är belägen i Mosås som ligger ca 10 km söder om Örebro utefter gamla vägen till Kumla. Området består av blandad bebyggelse där de flesta boendeformer finns representerade, med småhus som de dominerande inslaget.

Avdelningar

Förskolan kommer att ha 5 avdelningar.

Inriktningar

Vi vill vara en förskola för utforskande och lärande, där vi tillsammans lär på ett lustfyllt och fantasifullt sätt. Vår vision är att barn och vuxna på vår förskola ska få möjlighet att utvecklas i en verksamhet där utforskande och nyfikenhet, meningsfullhet och fantasi, glädje och gemenskap alltid är närvarande.

Vår vision når vi genom att :

  • Barnen får jobba i olika utforskande projekt och vi organiserar oss i mindre grupper under större delen av dagen. Då ser vi att deras nyfikenhet, intresse och kompetens blir till ett meningsfullt lärande för alla.
  • Barnen får möta olika material där det finns utrymme för utforskande, fantasi och skapande.
  • Pedagogerna strävar alltid efter att skapa meningsfulla sammanhang där barnen tillsammans undersöker och utforskar tillsammans.
  • Barnen får möte pedagoger som är medforskande och inspirerande.

Mat

Vi kommer att ha ett tillagningskök med egen kock.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Hellbyvägen 2, 702 33 Örebro

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?