Mejeriets förskola

Förskolan Mejeriet är nybyggd och startade i september 2018 och ligger i botten av ett hyreshus vid nybyggda Mejeritorget på norr.

Förskolan Mejeriet, hus och gård

Esikoulu Mejeriet – på finska.

Avdelningar

På Mejeriet finns fyra avdelningar, gul, blå, grön och röd. På avdelningarna arbetar både förskol­lärare och barn­skötare. På förskolan finns finskspråkig personal.

Inriktningar

Vårt arbete utgår från förskolans läroplan och vi lägger stor vikt vid att fånga barnens intressen, aktiviteter och relationer utifrån deras behov i projekt.

Vår förskola ska vara välkomnande. Alla som är här eller kommer hit – såväl barn, föräldrar och andra som besöker vår verksamhet – ska känna att de blir sedda och lyssnade på. Det ska vara roligt att komma hit!

Den pedagogiska miljön ska vara utforskande och under­sökande. Som pedagoger är vi närvarande, med­forskande, reflekterande och nyfikna på barns tankar och hypoteser. Vi ser barn som kompetenta som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av med­forskande pedagoger och andra barn.

Alla pedagoger har utbildning i Väg­ledande samspel (ICDP/International Child Development Programmes). Vägledande samspel är ett förhållnings­sätt som bygger på ett positivt samspel mellan barn och vuxen. Ny utbildning och vidare­utbildning sker kontinuerligt.

Vi är övnings­förskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhets­förlagda utbildning.

Mat

Förskolan har ett tillagnings­kök där vår kock lagar all mat från grunden. Maten lagas av ekologiska och när­odlade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Minst en gång i veckan serveras vegetarisk kost. Maten serveras i buffé­form till barn och pedagoger.

Måltider i skolor och förskolor.

Esikoulu Mejeriet – på finska

Mejerietin esikoulu on vasta valmistunut esikoulu, joka aloitti toimintansa vuoden 2018 syyskuussa. Se sijaitsee erään vuokratalon alakerrassa uudeksi rakennetulla Mejeritorgetilla pohjois-Örebrossa.

Osastot

Mejeriet-esikoulussa on neljä osastoa, keltainen, sininen, vihreä ja punainen. Näillä osastoilla työskentelee sekä esikoulunopettajia että lastenhoitajia. Esikoulussa on suomenkielistä henkilökuntaa.

Suuntautumiset

Työmme lähtökohtana on esikoulun opetussuunnitelma ja pidämme erittäin tärkeänä sitä, että tunnistamme lasten harrastukset, aktiviteetit ja suhteet heidän tarpeidensa pohjalta tässä projektissa.

Esikoulumme tulee olla tervetulleeksi toivottava. Kaikkien, jotka ovat täällä tai tulevat tänne – sekä lasten, vanhempien ja muiden toiminnassamme käyvien – tulee tuntea, että heidät nähdään ja että heitä kuunnellaan. Tänne tulemisen pitää olla hauskaa!

Pedagogisen ympäristön tulee olla tutkiva ja tarkasteleva. Pedagogeina olemme läsnä, edesautamme tutkimusta, pohdimme asioita ja olemme kiinnostuneita lasten ajatuksista ja olettamuksista. Pidämme lapsia pätevinä havaitsijoina, jotka tutkivat ympäröivää maailmaa tässä tutkimuksessa auttavien pedagogien ja muiden lasten tuella.

Kaikki pedagogit ovat saaneet koulutusta ohjelmassa Kannustava vuorovaikutus/Väg­ledande samspel (ICDP/International Child Development Programmes). Kannustava vuorovaikutus on aikuisen ja lapsen väliseen myönteiseen vuorovaikutussuhteeseen perustuva suhtautumistapa. Uutta koulutusta ja jatkokoulutusta annetaan keskeytyksettä.

Olemme harjoituskoulu, joka toimii yhteistyössä Örebron yliopiston kanssa, osana yliopiston työelämään sijoitettua koulutusta.

Ruoka

Esikoulussa on ruoanlaittokeittiö, jossa kokkimme laittaa kaiken ruoan alusta alkaen. Ruoka valmistetaan ekologisista ja lähituotetuista tuotteista mahdollisimman suuressa määrin. Vähintään kerran viikossa tarjoillaan vegetaarista ruokaa. Ruoka tarjoillaan noutopöydän muodossa lapsille ja pedagogeille.

Käyntiosoite

Mejerivägen 30 A, 703 80 Örebro.

Puhelinnumerot

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Mejerivägen 30 A, 703 80 Örebro.

Telefonnummer

Lämna klagomål

Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata med oss på förskolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra.

Senast uppdaterad:
Publicerad: