Sotterngården

Förskolan Sotterngården är belägen i Kilsmo, Östernärke cirka 4,5 mil utanför Örebro. Förskolan ligger centralt i Kilsmo, omgiven av bostadsfastigheter, såväl pensionärs- som flerfamiljebostäder och villor. Det är nära till bad i sjön Sottern och fin natur med Ringsbergsleden in på knuten. Intill förskolan finns idrottsplats med hockeyrink och elljusspår.

Sotterngården

Avdelningar

Förskolan består av en avdelning med barn indelade i två grupper, har under året haft 28 barn inskrivna fördelade på två grupper. Barnen har varit fördelade efter ålder, mognad samt vilka man leker bra tillsammans med. I huset finns också förskoleklass, skola åk 1–4 samt fritidshem.

Inriktningar

Vi prioriterar barns inflytande och delaktighet, den fria leken och lekens betydelse för barns utveckling samt utomhuspedagogik. Vi skapar en miljö där leken och barns delaktighet genomsyrar verksamheten i nära samarbete med skolan.

Mat

Förskolan har mottagningskök.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vallvägen 1, Kilsmo.

Telefonnummer

019-21 59 75.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 21 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?