Skogsbrynet

Vi vistas i en rymlig förskolebyggnad som ligger ca 500 m från Hovstaskolan. Vi har nära till natur och skog vilket gör att vi eftersträvar mycket utomhusaktivitet för barnen.

Skogsbrynet

Vår stora utegård ger utrymme för pulkaåkning på vintern samt bollek och cykelåkning på sommaren. Här kan barnens kreativitet komma väl till utryck i olika miljöer.

Avdelningar

På skogsbrynets förskola finns fem avdelningar: Myran, Spindeln, Haren, Räven och Älgen. Vi eftersträvar i så stor utsträckning som möjligt ett åldershomogent arbetssätt. Det finns även utrymme för samspel och utbyte av erfarenheter mellan barn i olika åldrar. Vi lär och inspireras av varandra.

Inriktningar

Vi ger ett stort utrymme för lek eftersom det utgör grunden för barns utveckling och lärande. Vi jobbat ofta temainriktat, där temat kan ha uppstått utifrån barns intresse eller initierats av pedagogerna. I den fria leken och i temaarbetet ligger fokus på att stimulera och utveckla barns språkliga och matematiska förmåga.

Gemensam vision

Den gemensamma visionen för samtliga förskolor i områdena Hovsta, Dylta, Ervalla och Närkes Kil är att det ska vara en mötesplats för lärande och glädje. Vi arbetar aktivt för likvärdiga förskolor där varje barn ska ges förutsättningar för individuell utveckling. Vår målsättning är att verksamheterna ska genomsyras av utforskande, glädje, delaktighet och demokrati.

Vår vision är att varje barn ska få vara sitt "bästa jag", utifrån sina intressen och förmågor. Samtliga verksamheters arbete utgår från förskolans läroplan.

Mat

Vi har ett eget tillagningskök där all mat produceras efter livsmedelsverkets rekommendationer från grunden. Vi bakar även eget bröd.

Måltider i skolor och förskolor.

Kontakt

Besöksadress

Rågvägen 2, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!