Skeppet

Förskolan ligger i Adolfsberg, strax intill Brunnsparken. Precis bredvid Skeppet finns förskolan Skutan, som vi har ett nära samarbete med.

Skeppet

Avdelningar

Förskolan består av fem avdelningar: Kompassen 4–5 år, Lanternan 4–5 år, Kajutan 1–3 år, Ankaret 3–5 år och Utkiken 4–5 år.

Inriktningar

Trygghet, respekt, lärande och glädje är viktiga ledord i vår vardag. Barnen ska ha inflytande över förskolans dagliga verksamhet. De ska aktivt kunna påverka sina val av aktiviteter och ta visst ansvar utifrån sin ålder och erfarenhet.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra hur barn tänker och lär och vi som pedagoger är medforskare tillsammans med barnen. Som stöd för detta finns en pedagogista kopplad till vår förskola. Vår miljö ska väcka lust och nyfikenhet samt utmana barnen att våga prova nytt.

Språk och matematik är viktiga delar i vårt uppdrag som ingår i alla sammanhang på förskolan.

Daglig utevistelse erbjuds, där vi upptäcker naturen och dess skiftningar under alla årstider.

Mat

Maten tillagas av egen kokerska i ett välutrustat kök. Vår ambition är att stor del av kosten ska vara kravmärkt och ekologisk.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ronnebygatan 1 A, Örebro.

Telefonnummer

Ankaret, 019-21 20 80.

Kajutan, 019-21 57 13.

Kompassen, 019-21 20 59.

Lanternan, 019-21 20 37.

Ukiken, 019-21 40 28.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 21 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?