Skeppet

Förskolan ligger i Adolfsberg, strax intill Brunnsparken. Precis bredvid Skeppet finns förskolan Skutan, som vi har ett nära samarbete med.

Skeppet

Avdelningar

Förskolan består av fem avdelningar: Kajutan 1–3 år, Ankaret 1–5 år, Lanternan 2–4 år, Kompassen 4–5 år och Utkiken 4–5 år.

Inriktningar

Trygghet, respekt, lärande och glädje är viktiga ledord i vår vardag. Barnen ska ha inflytande över förskolans dagliga verksamhet. De ska aktivt kunna påverka sina val av aktiviteter och ta visst ansvar utifrån sin ålder och erfarenhet.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra hur barn tänker och lär och vi som pedagoger är medforskare tillsammans med barnen. Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt och lägger stor vikt vid undervisningen där lärandet i kombination med leken står i fokus. Vår miljö ska väcka lust och nyfikenhet samt utmana barnen att våga prova nytt.

Daglig utevistelse erbjuds, där vi upptäcker naturen och dess skiftningar under alla årstider.

Mat

Maten tillagas av egen kokerska i ett välutrustat kök. Vår ambition är att stor del av kosten ska vara kravmärkt och ekologisk.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Ronnebygatan 1 A, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?