Musikanten

Musikanten ligger centralt i Vivalla med närhet till bra bussförbindelser, tillgång till bibliotek, lekparker och fina grönområden samt skog. Utelek och naturupplevelser är en viktig del i vår verksamhet. Vi följer årets skiftningar och lär barnen att vistas i och ta hand om naturen.

Musikanten

Avdelningar

Vi har tre avdelningar:

  • Bjällran, 1–3 år
  • Trumman, 2,5–5 år
  • Tamburine,n 3–5 år.

Inriktningar

Vår verksamhet utgår från det lustfyllda lärandet där barnens lust och intressen styr verksamhetens val av projekt. Vi pedagoger utmanar, stimulerar och ger förutsättning till lärande genom att erbjuda aktiviteter nära kopplade till läroplanens målområden inom bland annat skapande, matematik, naturkunskap och teknik. Vi arbetar med musik, rörelse, sagoberättelser och teknik som en del i att öka barnens språkförståelse och lust att lära.

Förskolans läge är idealiskt för promenader i närområdet samt skogsutflykter. Utelek och naturupplevelser är en viktig del i vår verksamhet.

Vårt mål är trygga och glada barn i en förskola som arbetar för att främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Mat

Vi har ett mottagningskök och får vår mat levererad från Mellringe kök.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Prosagatan 25 A, Örebro.

Telefonnummer

Bjällran, 019-21 29 69.

Tamburinen, 019-21 28 26.

Trumman, 019-21 28 59.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?