Musikanten

Förskolan Musikanten ligger centralt i mångkulturella Vivalla med närhet till centrum och områdets bibliotek, skogen samt härliga lekplatser. Musikanten är också närmsta granne och samarbetar med förskolan Hallongården.

Musikanten

Avdelningar

Musikanten har tre avdelningar:

  • Bjällran, 1–3 år
  • Trumman, 2,5–5 år
  • Tamburinen, 3–5 år.

Inriktning

Vivallas förskolor har språk, kommunikation och trygghet som gemensamt fokusområde.

Utbildningen grundar sig utifrån Vägledande samspel/ICDP, vilket är vårt förhållningssätt i vardagen. Undervisningen utgår från ett lustfyllt lärande där barnens delaktighet och inflytande är i fokus. Förskolan arbetar aktivt i ett projektinriktat arbetssätt, baserat på barngruppens intresse och behov, enligt förskolans läroplan (Lpfö18).

Utbildningens röda tråd är att stärka barnets kommunikation, språkutveckling och självkänsla genom ett lustfyllt lärande. Målet är att varje barn utvecklar respekt och förståelse för alla människors lika värde, egen framtidstro samt värnar om sin miljö.

Ett gott samarbete med föräldrar är viktigt för oss i förskolan samt att samverka med förskoleklass, skola och fritidshem.

Mat

Vår mat tillagas i Vivallaskolans kök, som lagar maten från grunden med hög andel ekologiska råvaror och undviker tillsatser. De vill bidra till en hållbar utveckling, ett bra klimat och en bra framtid för våra barn. Vivallaskolans kök är KRAV-certifierade och följer Livsmedelsverkets råd om bra mat i förskolan och skolan, att barn och elever serveras näringsriktiga måltider.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Prosagatan 25 A, Örebro.

Telefonnummer

  • Bjällran, 019-21 29 69.
  • Trumman, 019-21 28 59.
  • Tamburinen, 019-21 28 26.
  • Rektor Anna Lundqvist, 019-21 28 75, anna.lundqvist@orebro.se
Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?