Lergöken

Förskolan Lergöken ligger i Sörbyängen i södra Örebro. Vi är en I ur och skur-förskola vilket innebär att vi jobbar enligt Friluftsfrämjandets I ur och skur-pedagogik.

Lergöken

Avdelningar

Två avdelningar, Grodan för de äldre och Myran för de yngre.

Inriktningar

"I ur och skur" är en utomhuspedagogik som är bra för hälsan, motoriken, koncentrationsförmågan, fantasin, självkänslan, det sociala och mycket mera samt att den skapar harmoniska individer. Utomhuspedagogik kan beskrivas med att man "lär in ute" genom att använda alla sinnen, man skapar en känsla; kännskap.

Vi vistas ute varje dag året runt men givetvis reglerar vi tiden efter väder. Det som är viktigt för oss är att barnen trivs och har det skönt ute. Om man som barn måste vara ute och frysa blir allt negativt och lusten att vara ute försvinner.

Lekparken fungerar att leka i även på vintern. Vi försöker jobba efter att allt som man traditionell gör inomhus kan man på något sätt göra utomhus. Detta medför att vi ständigt måste tänka i nya banor vilket vi hoppas ska stimulera både oss och barnen i den dagliga verksamheten.

Mat

Maten tillagas i Sörbyängsskolans kök.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Torsdag 11 augusti 2022.
 • Fredag 12 augusti 2022.
 • Måndag 31 oktober 2022.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Fredag 27 januari 2023.
 • Fredag 16 juni 2023.

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Tisdag 23 augusti 2022.
 • Tisdag 13 september 2022.
 • Torsdag 13 oktober 2022.
 • Måndag 7 november 2022.
 • Måndag 5 december 2022.

Vårens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 10 januari 2023.
 • Tisdag 28 februari 2023.
 • Torsdag 30 mars 2023.
 • Måndag 24 april 2023.
 • Måndag 22 maj 2023.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Mejramvägen 94, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?