Lergöken

Förskolan Lergöken ligger i Sörbyängen i södra Örebro. Vi är en I ur och skur-förskola vilket innebär att vi jobbar enligt Friluftsfrämjandets I ur och skur-pedagogik.

Lergöken

Avdelningar

Två avdelningar, Grodan för de äldre och Myran för de yngre.

Inriktningar

"I ur och skur" är en utomhuspedagogik som är bra för hälsan, motoriken, koncentrationsförmågan, fantasin, självkänslan, det sociala och mycket mera samt att den skapar harmoniska individer. Utomhuspedagogik kan beskrivas med att man "lär in ute" genom att använda alla sinnen, man skapar en känsla; kännskap.

Vi vistas ute varje dag året runt men givetvis reglerar vi tiden efter väder. Det som är viktigt för oss är att barnen trivs och har det skönt ute. Om man som barn måste vara ute och frysa blir allt negativt och lusten att vara ute försvinner.

Lekparken fungerar att leka i även på vintern. Vi försöker jobba efter att allt som man traditionell gör inomhus kan man på något sätt göra utomhus. Detta medför att vi ständigt måste tänka i nya banor vilket vi hoppas ska stimulera både oss och barnen i den dagliga verksamheten.

Mat

Maten tillagas i Sörbyängsskolans kök.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Torsdag 19 augusti 2021.
 • Fredag 20 augusti 2021.
 • Måndag 1 november 2021.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Fredag 28 januari 2022.
 • Fredag 17 juni 2022.

Höstens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 24 augusti 2021.
 • Tisdag 14 september 2021.
 • Torsdag 14 oktober 2021.
 • Måndag 8 november 2021.
 • Måndag 6 december 2021.

Vårens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 11 januari 2022.
 • Tisdag 1 mars 2022.
 • Torsdag 31 mars 2022.
 • Måndag 25 april 2022.
 • Måndag 23 maj 2022.

Kontakt

Besöksadress

Mejramvägen 94, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!