Lavendelgården

Förskolan ligger i Sörby-Tybble-området mitt emot Sörbyskolan nära stora grön och parkområden.

Lavendelgården

Avdelningar

Förskolan har ca 70 barn fördelat på fyra avdelningar. Timjan och Myntan för de äldre förskolebarnen och Basilikan och Nejlikan för de yngre

Inriktningar

Vi strävar efter att skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje skapar den bästa starten för det livslånga lärandet. Vi vill stärka barns självkänsla genom att möta varje barn på deras nivå och arbetar bl.a med vägledande samspel (ICDP), ett förhållningssätt vars målsättning är att skapa och upprätthålla goda relationer mellan pedagoger och barn. Vi arbetar medvetet med de olika målområdena som finns i Läroplan för förskolan Lpf18. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar vårt arbete i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi också följer vårt trygghetsarbete.

Mat

Förskolan har eget kök och kock som lagar all mat från grunden. Verksamheten följer kommunens riktlinjer med att använda sig av ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Studie- och tidigare stängningsdagar

Under läsåret har vi fem studiedagar för planering och fortbildning för personalen. En gång i månaden stänger förskolan kl 16 för arbetsplatsträff med rektor. Hör av dig i god tid om du behöver ha omsorg vid dessa tillfällen.

Studiedagar

Fredag 12 juni

Tidigare stängningsdagar

Tisdag 24 mars
Tisdag 21 april
Tisdag 19 maj
Tisdag 16 juni

Besöksadress

Hemmansvägen 98, Örebro.

Telefonnummer

  • Myntan 019-215817
  • Basilikan 019-215811
  • Nejlikan 019-213835
  • Timjan 019-215810
  • Rektor Christina Jarvis, 019-21 12 00, christina.jarvis@orebro.se


Senast uppdaterad: 17 mars 2020
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?