Lavendelgården

Förskolan ligger i Sörby–Tybble, området mitt emot Sörbyskolan nära stora grön– och parkområden.

Lavendelgården

Avdelningar

Förskolan har cirka 70 barn fördelat på fyra avdelningar. Timjan och Myntan för de äldre förskolebarnen och Basilikan och Nejlikan för de yngre.

Inriktningar

Vi strävar efter att skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje skapar den bästa starten för det livslånga lärandet. Vi vill stärka barns självkänsla genom att möta varje barn på deras nivå och arbetar bl.a. med vägledande samspel (ICDP), ett förhållningssätt vars målsättning är att skapa och upprätthålla goda relationer mellan pedagoger och barn.

Vi arbetar medvetet med de olika målområdena som finns i Läroplan för förskolan Lpf18. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar vårt arbete i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi också följer vårt trygghetsarbete.

Mat

Förskolan har eget kök och kock som lagar all mat från grunden. Verksamheten följer kommunens riktlinjer med att använda sig av ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Under läsåret 2021–2022 har förskolorna fem studiedagar med planering och fortbildning för personalen. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du behöver barnomsorg då förskolan stänger, så att förskolan hinner samordna omsorg för ditt barn.

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Torsdag 19 augusti, 2021.
 • Fredag 20 augusti, 2021.
 • Måndag 1 november, 2021.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Fredag 28 januari, 2022.
 • Fredag 17 juni, 2022.

Var fjärde vecka har personalen på förskolorna Personalkonferens/APT, vilket innebär att förskolorna stänger klockan 16. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du har behov av omsorg efter klockan 16 de här dagarna.

Grunden i samverkanssystemet är arbetsplatsträffar, APT, där arbetsgruppen och den närmaste chefen tillsammans arbetar med att planera, utveckla och följa upp den egna verksamheten. På arbetsplatsträffen hanteras frågor som rör den egna arbetsmiljön.

Höstens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 24 augusti, 2021.
 • Tisdag 21 september, 2021.
 • Tisdag 19 oktober, 2021.
 • Tisdag 16 november, 2021.
 • Tisdag 14 december, 2021.

Vårens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 11 januari, 2022.
 • Tisdag 8 februari, 2022.
 • Tisdag 8 mars, 2022.
 • Tisdag 5 april, 2022.
 • Tisdag 3 maj, 2022.
 • Tisdag 31 maj, 2022.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Hemmansvägen 98, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!