Lavendelgården

Förskolan ligger i Sörby–Tybble, området mitt emot Sörbyskolan nära stora grön– och parkområden.

Lavendelgården

Avdelningar

Förskolan har cirka 55 barn fördelat på tre avdelningar. Timjan och Myntan för de äldre förskolebarnen och Basilikan för de yngre.

Inriktningar

Vi strävar efter att skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje skapar den bästa starten för det livslånga lärandet. Vi vill stärka barns självkänsla genom att möta varje barn på deras nivå och arbetar bl.a. med vägledande samspel (ICDP), ett förhållningssätt vars målsättning är att skapa och upprätthålla goda relationer mellan pedagoger och barn.

Vi arbetar medvetet med de olika målområdena som finns i Läroplan för förskolan Lpf18. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar vårt arbete i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi också följer vårt trygghetsarbete.

Mat

Förskolan har eget kök och kock som lagar all mat från grunden. Verksamheten följer kommunens riktlinjer med att använda sig av ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Under läsåret 2023–2024 har förskolorna fem studiedagar med planering och fortbildning för personalen. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du behöver barnomsorg då förskolan stänger, så att förskolan hinner samordna omsorg för ditt barn.

 • Torsdag 10 augusti 2023
 • Fredag 11 augusti 2023
 • Måndag 30 oktober 2023
 • Fredag 26 januari 2024
 • Fredag 14 juni 2024

Var fjärde vecka har personalen på förskolorna Personalkonferens/APT, vilket innebär att förskolorna stänger klockan 16. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du har behov av omsorg efter klockan 16.00 de här dagarna.

 • Tisdag 22 augusti 2023
 • Tisdag 19 september 2023
 • Tisdag 17 oktober 2023
 • Tisdag 14 november 2023
 • Tisdag 12 december 2023
 • Tisdag 16 januari 2024
 • Tisdag 13 februari 2024
 • Tisdag 12 mars 2024
 • Tisdag 9 april 2024
 • Tisdag 7 maj 2024

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Hemmansvägen 98, Örebro.

Telefonnummer

Lämna klagomål

Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata med oss på förskolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra.

Senast uppdaterad:
Publicerad: