Lavendelgården

Förskolan ligger i Sörby-Tybble-området, mitt emot Sörbyskolan.

Lavendelgården

Avdelningar

Vi har fyra avdelningar; Timjan och Myntan för de äldre förskolebarnen och Basilikan och Nejlikan för de yngre.

Inriktningar

Vi strävar efter att skapa en trygg, lärorik och lustfylld miljö för barnen. Vi vill stärka deras självkänsla genom att möta varje barn på deras nivå. Vi arbetar medvetet med språkutveckling, delaktighet och inflytande och vill ge barnen en trygg, händelserik och rolig vardag. Hos oss ska alla känna sig välkomna och vårt mål är trygga, glada barn!

Mat

Vi har eget tillagningskök där all mat lagas från grunden.

Måltider i skolor och förskolor.

Studie- och tidigare stängningsdagar

Under hösten 2019 har vi tre studiedagar för planering och fortbildning för personalen. Och vid fem tillfällen har vi Personalkonferens och stänger kl. 16. Hör av dig till oss i god tid om du behöver barnomsorg vid dessa tillfällen.

Studiedagar

Torsdag 15 augusti
Fredag 16 augusti
Måndag 28 oktober

Tidigare stängningsdagar

Tisdag 20 augusti
Tisdag 10 september
Tisdag 8 oktober
Tisdag 5 november
Tisdag 3 december

Besöksadress

Hemmansvägen 98, Örebro.

Telefonnummer

  • Basilikan, 019-21 58 11.
  • Myntan, 019-21 58 17.
  • Nejlikan, 019-21 38 35.
  • Timjan, 019-21 58 10.
  • Rektor Christina Jarvis, 019-21 12 00, christina.jarvis@orebro.se


Senast uppdaterad: 29 augusti 2019
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?