Lavendelgården

Förskolan ligger i Sörby–Tybble-området mitt emot Sörbyskolan nära stora grön och parkområden.

Lavendelgården

Avdelningar

Förskolan har ca 70 barn fördelat på fyra avdelningar. Timjan och Myntan för de äldre förskolebarnen och Basilikan och Nejlikan för de yngre.

Inriktningar

Vi strävar efter att skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje skapar den bästa starten för det livslånga lärandet. Vi vill stärka barns självkänsla genom att möta varje barn på deras nivå och arbetar bl.a. med vägledande samspel (ICDP), ett förhållningssätt vars målsättning är att skapa och upprätthålla goda relationer mellan pedagoger och barn. Vi arbetar medvetet med de olika målområdena som finns i Läroplan för förskolan Lpf18. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar vårt arbete i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi också följer vårt trygghetsarbete.

Mat

Förskolan har eget kök och kock som lagar all mat från grunden. Verksamheten följer kommunens riktlinjer med att använda sig av ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Studie- och tidigare stängningsdagar

Studiedagar

Under våren har vi två studiedagar för planering och fortbildning för personalen, då vi har stängt. Hör av dig i god tid om du behöver ha omsorg vid dessa tillfällen.

Fredag 29 januari

Fredag 11 juni

Tidigare stängningsdagar

Vid sex tillfällen stänger förskolan kl. 16 för arbetsplatsträff med rektor. Hör av dig i god tid om du behöver ha omsorg efter kl. 16 dessa dagar.

Tisdag 12 januari

Tisdag 9 februari

Tisdag 9 mars

Tisdag 6 april

Tisdag 4 maj

Tisdag 1 juni

Kontakt

Besöksadress

Hemmansvägen 98, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!