Klockargården

Klockargårdens förskola ligger i en by som heter Asker, i närheten av Odensbacken. Förskolan är belägen i ett charmigt 1800-tals hus som en gång i tiden varit skola. Vi har stora rymliga lokaler som vi anpassar efter barngruppens behov och intressen.

Klockargården

Klockargårdens förskola ligger i en by som heter Asker, i närheten av Odensbacken. Vi är en I Ur och Skur-förskola, där vi satsar på barns inflytande, hållbar utveckling, normkreativitet och processbaserat lärande. Sedan 2016 är vi Grön flagg-certifierade.

Vi har även nära till natur, bestående av skog, äng och åkermark. I byn finns även en lekpark och ett naturreservat som är väldigt uppskattade av barnen.

Avdelningar

Vi är en syskonavdelning med utrymme för cirka 22 barn. Under dagarna arbetar vi både i helgrupp och i mindre mer åldershomogena grupper så att alla barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov. Under våren 2018 kommer vi även att starta i gång Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp.

Inriktningar

På vår förskola står barns inflytande, hållbar utveckling, normkreativitet och utomhuspedagogik i centrum. Som en I Ur och Skur-förskola är vi kopplade till Friluftsfrämjandet och deras pedagogiska teori. Där ett av syftena är att barnen ska få utveckla en naturkänsla, det gör vi genom att bedriva vår verksamhet ute som inne. Vi har stora rymliga lokaler som vi anpassar efter barngruppens behov och intressen.

Här finns en stor och trivsam gård med fruktträd, bärbuskar, gungor, lekstuga, klätterställning och sandlådor. Vi har nära till natur, bestående av skog, äng och åkermark. I byn finns även en lekpark och ett naturreservat som är väldigt uppskattade av barnen.

Vi är även certifierade som en Grön flagg-förskola. Grön flagg är certifiering från stiftelsen Håll Sverige Rent som fokusera på hållbar utveckling för förskolor och skolor.

På vår förskola möter barnen nyfikna och normkreativa pedagoger som lyssnar till barnens intressen och behov. De pedagogiska processerna ska drivas av barnens egen nyfikenhet där vi pedagoger är medforskare.

Vi är ansluta till en dokumentationsportal som heter Unikum och som är riktad mot förskolan. Alla barnen sin egen digital lärlogg i Unikum och förskolan har en gemensam blogg där vi dokumenterar barnens lärande och vad som händer på förskolan.

När barnen sedan överinskolas till förskoleklass gör vi detta i ett samarbete med både Askers förskola och Askers skola.

Mat

Vår mat levereras från Askers förskola, där köket strävar efter att göra maten så ekologisk som möjligt. Frukost och mellanmål görs på förskolan och där strävar vi efter att servera främst ekologiska varor samt att ha en så stor variation som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Askersvägen 19, Odensbacken.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?