Kameleonten

Förskolan Kameleonten ligger på öster i Örebro. Förskolorna på öster är så kallade övningsförskolor, vilket innebär att vi har ett utökat samarbete med Universitetet kring utbildningen av förskollärare.

Kameleonten

Avdelningar

Kameleonten har tre avdelningar, på avdelningarna Gul och Grön går barnen som är 1–3 år. De äldre barnen som är 3–6 år går på avdelning Brun som har sin verksamhet i den mindre byggnaden på förskolans gård.

Inriktningar

Vår vision: Utifrån gruppen ska varje barn få vara sitt bästa jag.

Vår miljö ska vara välkomnande för barn och föräldrar. Det ska vara roligt att komma hit! Här får barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, till exempel i sång, rörelse, skapande, matematik och naturvetenskap.

Vi arbetar utifrån en lyssnande pedagogik, vilket innebär att vi är medvetna om vårt förhållningssätt – hur vi möter barn, föräldrar och kollegor.

Den pedagogiska lärmiljön ska vara utforskande och undersökande. Som medforskande pedagoger är vi nyfikna på barnen och deras tankar. Vi utgår från att barn är kompetenta och kan, redan från början. Vi vill försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker, vad de är intresserade av, vilka frågor de har och därigenom utmana deras lärande.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt. Det innebär att barnen får vara i mindre grupper, där meningsfulla och lustfyllda möten skapas. I samspelet med varandra ser vi olikheter som en tillgång. Här utmanas och lär barnen tillsammans med pedagogerna i olika projekt.

Förskolorna i vårt område har en tydlig struktur för att arbeta med verksamhetsutveckling. Vi prioriterar reflektion i arbetslagen och pedagogerna har möjlighet att reflektera kring sitt arbete med barnen, tillsammans en gång i veckan.

Läslyftet

Verksamhetsåret 2021–2022 fortsätter vi med Skolverkets satsning Läslyftet i förskolan. Syftet med projektet är att utmana och stimulera barns språk–, läs– och skrivutveckling. Under hösten fördjupar vi oss inom området tillgängliga läs- och lärmiljöer, inomhus och utomhus.

Mat

Förskolan har ett eget kök där vår kock lagar mat från grunden. Maten lagas av ekologiska och närodlade produkter i stor utsträckning och det serveras en vegetarisk rätt i veckan. Vi har en kostpolicy som vi arbetar utifrån där utgångspunkten är att ge barnen goda vanor, vi väljer t.ex. oftast bort socker på förskolan.

Köket har fått diplom från Lilla Ekomatsligan för sitt arbete med att öka inköpen av ekologiska livsmedel. Verksamhetsåret 2020 låg andelen levererade ekologiska råvaror på cirka 80 procent.

Måltider i skolor och förskolor.

Stängda dagar verksamhetsåret 2021/2022

Alla förskolor, fritidshem och skolor i Örebro kommun har stängt fem dagar per år för fortbildning, planering och utvärdering av verksamheten. Om du har omsorgsbehov under dessa dagar har du rätt till det, då meddelar du det till förskolan minst två veckor i förväg - på så vis har vi möjlighet att planera för det.

Stängda dagar vårterminen 2022

  • Fredagen den 28 januari, 2022
  • Fredagen den 17 juni, 2022

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.


Kontakt

Besöksadress

Sveavägen 4, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!