Kameleonten

Förskolan Kameleonten ligger på öster i Örebro. Förskolorna på öster är så kallade övningsförskolor, vilket innebär att vi har ett utökat samarbete med Universitetet kring utbildningen av förskollärare.

Kameleonten

Avdelningar

Vi har tre avdelningar: Grön för 1–2-åringar, Gul för 2–3-åringar och Brun för 3–5-åringar.

Inriktningar

Vår vision: Utifrån gruppen ska varje barn få vara sitt bästa jag.

Vår miljö ska vara välkomnande för barn och föräldrar. Det ska vara roligt att komma hit! Här får barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, till exempel i sång, rörelse, skapande, matematik och naturvetenskap.

Vi arbetar utifrån en lyssnande pedagogik, vilket innebär att vi är medvetna om vårt förhållningssätt – hur vi möter barnen, föräldrar och kollegor.

Den pedagogiska miljön ska vara utforskande och undersökande. Som medforskande pedagoger är vi nyfikna på barnen och deras tankar. Vi utgår från att barn är kompetenta och kan redan från början. Vi vill försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker, vad de är intresserade av, vilka frågor de har och därigenom utmana deras lärande.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt. Det innebär att barnen får vara i mindre grupper, där meningsfulla och lustfyllda möten skapas. I samspelet med varandra ser vi olikheten som en tillgång. Här utmanas och lär barnen tillsammans med pedagogerna i olika projekt.

Förskolorna i vårt område har en tydlig struktur för att arbeta med verksamhetsutveckling. Vi prioriterar reflektion i arbetslagen. Pedagogerna har möjlighet att reflektera kring sitt arbete tillsammans en gång i veckan.

Mat

Förskolan har ett eget kök, där vår kock lagar maten från grunden. Vi har en kostpolicy som vi jobbar utifrån. Maten lagas av ekologiska och närodlade produkter i så stor utsträckning som möjligt. En vegetarisk rätt serveras varje vecka. Utgångspunkten är att ge barnen goda vanor och vi väljer bort socker i möjligaste mån.

Köket har fått diplom från Lilla Ekomatsligan för sitt arbete med att öka inköpen av ekologiska livsmedel.

Måltider i skolor och förskolor.

Kontakt

Besöksadress

Sveavägen 4, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!