Hästskon

Förskolan Hästskon ligger i ett naturskönt område med närhet till skogen som gör att vi ofta förlägger våra utflykter dit. Vi har också stora utomhusytor och många olika små och stora gårdar.

Hästskon

Hästskon ingår i intraprenaden Norrby förskolor, där vi tillsammans med Norrbyskolan utvecklat ett samarbete som underlättar övergången från förskola till skola.

Avdelningar

Förskolan består av 5 avdelningar. Vi arbetar med att vuxna och barn ska lära känna varandra över avdelningarna.

Inriktningar

Norrby förskolor genomsyras av en positiv anda och tilltro till barnets förmåga. För att möta det kompetenta barnet och ge de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande, uppmuntrar vi barnen så de får känna att de både kan och vill. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och uppleva att de är en tillgång för gruppen – att det de tycker, känner och vill är viktigt. Alla ska mötas utifrån sina olika behov och förutsättningar.

Som pedagoger strävar vi efter att vara medforskande, medupptäckande och närvarande i barnens lek och lärande. Leken har en central roll i vår verksamhet, då barnets lärande sker genom den. I leken ingår många viktiga delar som kommunikation, språk, turtagning, fantasi och koncentration med mera.

Den sociala kompetensen är en annan viktig del av vår verksamhet, hur vi förhåller oss till varandra för att alla ska trivas och må bra. Vi övar på social kompetens när barnen hamnar i konflikt med varandra. Vi vägleder barnen i det som händer och hittar lösningar tillsammans.

Vi organiserar verksamheten utifrån barngrupperna. Det betyder att det kan se olika ut på avdelningarna. Ofta delas barngrupperna in i mindre grupper, för att stimulera samspel och kommunikation. All personal är en gemensam resurs för alla barn. Avdelningarna samarbetar för att kunna ta till vara alla pedagogers specialkunskaper och intressen. Vi arbetar efter en gemensam målsättning och arbetsplan.

Mat

Hästskon har ett tillagningskök med en kock som lagar god och näringsrik mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Majorsgatan 13.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?