Galaxen

Förskolan ligger i Almby i närheten av Universitetet och Markaskogen.

Galaxen

Avdelningar

Förskolan har ca 65 barn fördelat på fyra avdelningar. Pluto och Solen för de äldre förskolebarnen och Månen och Lilla Björn för de yngre

Inriktningar

Vi strävar efter att skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje skapar den bästa starten för det livslånga lärandet. Vi vill stärka barns självkänsla genom att möta varje barn på deras nivå och arbetar bl. a med vägledande samspel (ICDP), ett förhållningssätt vars målsättning är att skapa och upprätthålla goda relationer mellan pedagoger och barn. Vi arbetar medvetet med de olika målområdena som finns i Läroplan för förskolan Lpf18. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar vårt arbete i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi också följer vårt trygghetsarbete.

Övningsförskola

Vi är övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Förskolan har ett mottagningskök och får maten levererad från Sörbyskolans tillagningskök. Frukost och mellanmål tillreds på förskolan. Verksamheterna följer kommunens riktlinjer med att använda sig av ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Studie- och tidigare stängningsdagar

Under läsåret har vi fem studiedagar för planering och fortbildning för personalen. En gång i månaden stänger förskolan kl 16 för arbetsplatsträff med rektor. Hör av dig i god tid om du behöver ha omsorg vid dessa tillfällen.

Studiedagar vårterminen 2020

24 januari

12 juni

Tidigare stängningsdagar vårterminen 2020

29 januari

26 februari

25 mars

22 april

13 maj

17 juni

Besöksadress

Åstadalsvägen 2, 702 21 Örebro.

Telefonnummer

  • Pluto, 019-21 58 16.
  • Solen, 019-21 63 04.
  • Månen, 019-21 58 16.
  • Lilla Björn, 019-21 51 09.
Senast uppdaterad: 20 april 2020
Publicerad: 10 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?