Galaxen

Förskolan ligger i Almby i närheten av Universitetet och Markaskogen.

Galaxen

Avdelningar

Förskolan har ca 65 barn fördelat på fyra avdelningar. På avdelningarna Stjärnan och Stora Björn går äldre förskolebarn, medan yngre barn går på Månen och Lilla Björn.

Inriktningar

Vi strävar efter att skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje skapar den bästa starten för det livslånga lärandet. Vi vill stärka barns självkänsla genom att möta varje barn på deras nivå och arbetar bl. a med vägledande samspel (ICDP), ett förhållningssätt vars målsättning är att skapa och upprätthålla goda relationer mellan pedagoger och barn. Vi arbetar medvetet med de olika målområdena som finns i Läroplan för förskolan Lpf18. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar vårt arbete i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi också följer vårt trygghetsarbete.

Vi har ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Förskolan har ett mottagningskök och får maten levererad från Sörbyskolans tillagningskök. Frukost och mellanmål tillreds på förskolan. Verksamheterna följer kommunens riktlinjer med att använda sig av ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Studie- och tidigare stängningsdagar

Studiedagar

Under våren 2021 har vi två studiedagar för planering och fortbildning för personalen, då förskolan har stängt. Hör av dig i god tid om du behöver barnomsorg vid dessa tillfällen.

Fredag 29 januari

Fredag 11 juni

Tidigare stängningsdagar

Vid sex tillfällen stänger förskolan kl. 16 för arbetsplatsträff med rektor. Hör av dig i god tid om du behöver barnomsorg efter kl. 16.

Onsdag 13 januari

Onsdag 10 februari

Onsdag 10 mars

Onsdag 7 april

Onsdag 5 maj

Onsdag 2 juni

Kontakt

Besöksadress

Åstadalsvägen 2, 702 21 Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!