Galaxen

Förskolan ligger i Almby i närheten av Universitetet och Markaskogen.

Galaxen

Avdelningar

Förskolan har ca 65 barn fördelat på fyra avdelningar. På avdelningarna Stjärnan och Stora Björn går äldre förskolebarn, medan yngre barn går på Månen och Lilla Björn.

Inriktningar

Vi strävar efter att skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje skapar den bästa starten för det livslånga lärandet. Vi vill stärka barns självkänsla genom att möta varje barn på deras nivå och arbetar bl. a med vägledande samspel (ICDP), ett förhållningssätt vars målsättning är att skapa och upprätthålla goda relationer mellan pedagoger och barn.

Vi arbetar medvetet med de olika målområdena som finns i Läroplan för förskolan Lpf18. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar vårt arbete i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi också följer vårt trygghetsarbete.

Vi har ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Förskolan har ett mottagningskök och får maten levererad från Sörbyskolans tillagningskök. Frukost och mellanmål tillreds på förskolan. Verksamheterna följer kommunens riktlinjer med att använda sig av ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Under läsåret 2021–2022 har förskolan fem kompetensutvecklingsdagar med planering och fortbildning för personalen. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du behöver barnomsorg då förskolan stänger, så att förskolan hinner samordna omsorg för ditt barn.

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Torsdag 19 augusti 2021.
 • Fredag 20 augusti 2021.
 • Måndag 1 november 2021.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Fredag 28 januari 2022.
 • Fredag 17 juni 2022.

En gång i månaden har personalen på förskolan personalkonferens/arbetsplatsträff, vilket innebär att förskolan stänger klockan 16. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du har behov av omsorg efter klockan 16 de här dagarna.

Grunden i samverkanssystemet är arbetsplatsträffar, där arbetsgruppen och den närmaste chefen tillsammans arbetar med att planera, utveckla och följa upp den egna verksamheten. På arbetsplatsträffen hanteras frågor som rör den egna arbetsmiljön.

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Onsdag 25 augusti 2021.
 • Onsdag 22 september 2021.
 • Onsdag 20 oktober 2021.
 • Onsdag 17 november 2021.
 • Onsdag 15 december 2021.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Onsdag 12 januari 2022.
 • Onsdag 9 februari 2022.
 • Onsdag 9 mars 2022.
 • Onsdag 6 april 2022.
 • Onsdag 4 maj 2022.
 • Onsdag 1 juni 2022.

Kontakt

Besöksadress

Åstadalsvägen 2, 702 21 Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!