Tjugestasjön

Badet ligger på privat mark i en liten skogssjö norr om Glanshammar. Här finns brygga, omklädningshytter, toalett och grillplats.

Tjugestabadet öppet igen!

Nu är äntligen Tjugestabadet öppet igen efter en del renoveringsåtgärder. Vi har tagit bort den gamla trasiga bryggkonstruktionen och ersatt med en ny flytbrygga. En ny grillplats har också tillkommit.

Tänk på att det blir djupt ganska snabbt. När vi renoverat badplatsen har vi också tagit bort en gammal träkonstruktion under vattnet som tidigare skapade en grund del för mindre barn. Denna konstruktion var svår att underhålla och hålla säker, därför har vi valt att helt ta bort den. Nu blir det djupare ganska snabbt, vilket är sjöns naturliga miljö.

Sandstrand, badbrygga, vatten, skog.

Vägbeskrivning

Gps-koordinater: latitud 59.37081, longitud 15.38951.

Åk genom Glanshammar, vägen mot Fellingsbro, ta av mot Ödeby. Vid busshållplats "Sjömo" går en liten grusväg ner till höger (skyltat med otydlig skylt). Från parkeringsplats är det cirka 300–400 meters gångstig genom skogen till badplatsen.

Skötsel

Örebro kommun ansvarar för skötseln av badet. Om du har frågor eller synpunkter, kontakta Servicecenter.

Vattenprover

  Godkänt vattenprov
  Vattenprov med anmärkning
  Underkänt vattenprov
Resultat av vattenprover de senaste åren

År

v.22

v.23

v.24

v.25

v.26

v.27

v.28

v.29

v.30

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

2023

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

2022

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

2021

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

2020

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Mer detaljerad information kring resultaten av årets provtagningar kan du se på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad: