Dimbobaden

Badplats vid södra Hjälmarstranden. Vid badet finns en sandstrand omgiven av skog, men även grönområde och grillplats. Här finns toaletter, men omklädningshytter saknas.

Lång sandstrand och vatten.

Vägbeskrivning

Gps-koordinater: latitud 59.13772, longitud 15.73985.

Kommer du med bil så kör riksväg 52 mot Katrineholm. Passera Hampetorp, Dimbobaden är sedan skyltat.

Skötsel

Örebro kommun ansvarar för skötseln av badet. Om du har frågor eller synpunkter, kontakta Servicecenter.

Vattenprover

  Godkänt vattenprov
  Vattenprov med anmärkning
  Underkänt vattenprov
Resultat av vattenprover de senaste åren

År

v.22

v.23

v.24

v.25

v.26

v.27

v.28

v.29

v.30

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

2023

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

2022

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

2021

Otjänligt

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt

2020

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt

Mer detaljerad information kring resultaten av årets provtagningar kan du se på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad: