Katrinelund

I Hjälmaren, Flatviken, nordost om Stora Mellösa ligger Katrinelunds badplats. Här finns sandstrand, bryggor, toaletter, grillplats och stora gräsytor.

Katrinelund badplats

Vägbeskrivning:

Gps-koordinater: latitud 59.23596, longitud 15.56904.

Från Örebro kan man lämpligen köra riksväg 207 mot Odensbacken. När man passerat Stora Mellösa tar man av mot Segersjö, cirka 3 km. Avtagsvägen mot Katrinelund är skyltad.

Skötsel

Örebro kommun ansvarar för skötseln av badet. Om du har frågor eller synpunkter, kontakta Servicecenter.

Vattenprover

  Godkänt vattenprov
  Vattenprov med anmärkning
  Underkänt vattenprov
Resultat av vattenprover de senaste åren

År

v.22

v.23

v.24

v.25

v.26

v.27

v.28

v.29

v.30

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

2024

Tjänligt

2023

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

2022

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

2021

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

2020

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

Mer detaljerad information kring resultaten av årets provtagningar kan du se på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad: