Åstabadet

Badet ligger i norra delen av mellanfjärden i Hjälmaren. Här finns omklädningshytt, bryggor, toalett och grillplats.

Gräsmatta med bänkar, brygga och vatten.

Vägbeskrivning

Gps-koordinater: latitud 59.31027, longitud 15.51459.

Badet ligger öster om Lillkyrka, viadukt över E3/E18, liten grusväg cirka 2 km förbi Åsta.

Skötsel

Örebro kommun ansvarar för skötseln av badet. Om du har frågor eller synpunkter, kontakta Servicecenter.

Vattenprover

  Godkänt vattenprov
  Vattenprov med anmärkning
  Underkänt vattenprov
Resultat av vattenprover de senaste åren

År

v.22

v.23

v.24

v.25

v.26

v.27

v.28

v.29

v.30

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

2023

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt

2022

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

2021

Tjänligt

Tjänligt

Otjänligt

Tjänligt

2020

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt m. Anm.

Mer detaljerad information kring resultaten av årets provtagningar kan du se på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad: