Norsebäcksbadet

Badet ligger i Järleån mellan Örebro och Nora. Här finns bryggor, omklädningshytter, toaletter och grillplats.

Norskebäcksbadet

Vägbeskrivning:

Gps-koordinater: latitud 59.44275, latitud 15.16034.

Kör riksväg 50 mot Nora. I rondellen Axbergshammar, ta av mot Ervalla på Frövivägen, sväng därefter nästan direkt till vänster. Badet är skyltat. Vill du åka buss till badet kan du åka med bussen mot Nora. Du hittar du aktuella busstider på Länstrafikens webbplats. Här hittar du också busshållplatser via lista eller karta.

Skötsel

Örebro kommun ansvarar för skötseln av badet. Om du har frågor eller synpunkter, kontakta Servicecenter.

Vattenprover

  Godkänt vattenprov
  Vattenprov med anmärkning
  Underkänt vattenprov
Resultat av vattenprover de senaste åren

År

v.22

v.23

v.24

v.25

v.26

v.27

v.28

v.29

v.30

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

2023

Tjänligt

Otjänligt

Tjänligt

Otjänligt

Tjänligt m. Anm.

2022

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt

2021

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt

2020

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt

Mer detaljerad information kring resultaten av årets provtagningar kan du se på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad: