Norsebäcksbadet

Badet ligger i Järleån mellan Örebro och Nora. Här finns bryggor, omklädningshytter, toaletter och grillplats.

Gräs och badbryggor.

Under tiden vägbygget pågår på väg 50, mellan Axbergshammar och Lilla Mon, går det endast att nå badplatsen via nedanstående vägbeskrivning.

Vägbeskrivning:

Gps-koordinater: latitud 59.44275, latitud 15.16034.

Kör riksväg 50 mot Nora. I rondellen Axbergshammar, ta av mot Ervalla på Frövivägen, sväng därefter nästan direkt till vänster. Badet är skyltat. Vill du åka buss till badet kan du åka med bussen mot Nora. Du hittar du aktuella busstider på Länstrafikens webbplats. Här hittar du också busshållplatser via lista eller karta.

Örebro kommun ansvarar för skötseln av badet. Om du har frågor eller synpunkter, kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Godkänt vattenprov
Vattenprov med anmärkning
Underkänt vattenprov
Vattenprover historiskt

År

v.22

v.23

v.24

v.25

v.26

v.27

v.28

v.29

v.30

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 19 juli 2018
Publicerad: 16 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?