På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Verksamhetsbidrag för idrottsföreningar

En idrottsförening definieras som förening med huvudverksamhet i form av någon idrott och som är ansluten till Riksidrottsförbundet. Idrottsföreningar med verksamhet för barn och ungdomar kan få olika typer av bidrag till sin verksamhet. Det gäller både ordinarie verksamhet likväl som utvecklingsprojekt och investeringar.

Idrottsföreningar kan söka följande bidrag

Grund- och medlemsbidrag

Grundbidraget söker man senast 25 augusti varje år och är 2 620 kr per förening och år. Medlemsbidraget söker man tillsammans med grundbidrag och det är 53 kr per barn 7–9 år. Ansökan gör du via formuläret överst på den här sidan.

Lokalbidrag

Bidraget söker man senast 25 augusti och är 95 kr per bidragsberättigad medlem (7–20 år). Dock aldrig mer än 70 procent av den totala hyreskostnaden. Ansökan gör du via formuläret överst på den här sidan.

Till ansökan bifogas:

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Ekonomisk redovisning

Aktivitetsbidrag

En förening kan söka aktivitetsbidrag två gånger per år. Du ansöker enklast digitalt. En förutsättning är att ni även har er närvaro för det statliga LOK-stödet digitalt, antingen i IdrottOnline eller i ett system som är integrerat med IdrottOnline (exempelvis laget.se, Sportadmin och Svenskalag.se). För att ansöka behöver du även tillgång till ett konto i systemet Aktivitetsstöd.

Du får ett konto genom att skicka följande uppgifter till Föreningsenheten via kultur.fritid@orebro.se:

 • föreningens organisationsnummer,
 • namn och e-post till ansvarig för föreningens ansökan.

Ange "Ansökan om konto för Aktivitetsstöd" i ämnesraden. Föreningsenheten lägger upp ditt konto och du får inloggningsuppgifter via e-post. Här finns instruktioner för vad du behöver göra för att kunna ansöka och hur du sedan ansöker. Pdf, 990.8 kB.

Ansök digitalt

Du som fått ett konto i systemet Aktivitetsstöd kan logga in via länken nedan.

Ansökningsdatum

För vårens verksamhet, 1 januari–30 juni, söker du senast 25 augusti och för höstens verksamhet, 1 juli–31 december, söker du senast 25 februari. Aktivitetsbidraget är 35 kr per grupp och sammankomst.

För att en aktivitet ska vara bidragsberättigad ska aktiviteten vara ledarledd och pågå minst 60 min, gruppen bestå av minst 5 deltagare per tillfälle, minst 50 procent av gruppens deltagare ska vara i bidragsberättigad ålder (10–20 år) och ledare kan endast leda en grupp/tillfälle.

Behörig att söka medlemsbidrag är idrottsförening som:

 • bedriver sin verksamhet inom Örebro kommun i rök-, drog- och alkoholfri miljö
 • har stadgar som bland annat ska innehålla föreningens mål, syfte, arbets- och förfaringssätt vid eventuell tvist, nedläggning eller sammanslagning
 • har ett aktuellt medlemsregister innehållande medlemmens namn, adress, födelsedata och datum för betald medlemsavgift
 • medlemsregistret ska uppdateras fortlöpande och förvaras säkert tillsammans med föreningarnas övriga handlingar
 • håller ordinarie årsmöte varje år för att bevilja sittande styrelse ansvarsfrihet, godkänna budget, fastställa arbetsplan och övriga beslut enligt föreningens stadgar
 • består av minst tio medlemmar i bidragsberättigad ålder (7–20 år)
 • har tio godkända sammankomster senaste verksamhetsterminen
 • följer kommunens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet Pdf, 157.3 kB. (pdf, 157.3 kB)
 • har ett eget bank- eller plusgirokonto med utsedd kassaförvaltare. Är kassaförvaltaren verksam i mera än en förening är föreningen skyldig att göra revision i samtliga kassor samtidigt
 • utöver ordinarie årsrevision ska revisorerna genomföra halvårsrevision som ska anmälas till styrelsen och protokollföras i samband med ett medlemsmöte
 • är beredd att låta personal utsedd av kommunen att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som anses nödvändiga för att bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi, verksamhet och skötsel.

Bidragsberättigad medlem är medlem som:

 • är boende i kommunen och som betalat en medlemsavgift på minst 30 kronor eller ingår i en familj som betalat en familjeavgift på minst 120 kronor
 • fyllt sju år men inte tjugoett år under året (föregående verksamhetsår)
 • varit verksam i föreningen under senaste verksamhetsterminen och uppfyller kraven i föreningens stadgar och målsättning.

Ej bidragsberättigad medlem

 • bingo, dans- eller supportermedlem eller deltagare i enbart kursverksamhet eller enskilt arrangemang.

Bidragsberättigad föreningslokal

 • ska vara belägen i Örebro kommun och vara godkänd av kommunen för ungdomsverksamhet
 • bidraget betalas ut i efterhand och baseras på föregående års ekonomiska bokslut.

Ej bidragsberättigad föreningslokal

 • är lokal som bokats i idrottsanläggning, sporthall eller skola som förvaltas av kommunen
 • lokal utanför Örebro kommuns gränser
 • lokal som subventioneras på annat sätt

Fler bidrag för idrottsföreningar

Bidrag för idrottsföreningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson