Örebro läns rörelsenätverk

Örebro läns rörelsenätverk vill skapa en rörelserik och aktiv befolkning som långsiktigt bidrar till en god, jämlik och jämställd folkhälsa under hela livet!

Kunskapsläget kring fysisk aktivitet och dess betydelse för en god hälsa och ett social hållbart samhälle har ökat och många insatser görs för att främja fysisk aktivitet i befolkningen. Men majoriteten av barn, ungdomar, vuxna och äldre når inte upp till den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet.

Vi behöver stärka arbetet ytterligare genom att skapa en bred samverkan mellan samhällets olika aktörer för att tillsammans samordna och intensifiera arbetet för en ökad fysiskt aktiv befolkning. Som ett led i detta har ett nätverk med rörelseförståelse som kompass bildats. Nätverkets olika parter är Örebro kommun, Region Örebro län, Länsstyrelsen, Handelskammaren Mälardalen, Örebro universitet och RF-SISU Örebro län.

Kontaktperson

Kontaktperson för Örebro kommun är Jonas Karlsson, jonas.karlsson@orebro.se.

Mer information

Läs mer på rörelsenätverkets webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!