Örebro läns rörelsenätverk

Vi behöver rörelse för att må bra! Det gäller alla – från små barn till vuxna och äldre. Trots kunskapen om hur viktigt det är med fysisk aktivitet är det många som behöver röra sig mer för att komma upp till de rekommenderade nivåerna. Rörelsenätverket vill skapa en rörelserik och aktiv befolkning som långsiktigt bidrar till en god, jämlik och jämställd folkhälsa under hela livet.

Cykeltur i skogen med sol och vitsippor

Foto: Mikael Svensson/Scandinav Bildbyrå AB

Minst en timme om dagen

Liv & hälsa – ung är enkätundersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och utförs av Region Örebro län. I den senaste undersökningen från 2020 uppgav 58 procent av killarna och 42 procent av tjejerna i årskurs 7 och 9 i Örebro kommun att de når rekommendationen för barn och unga om minst 60 minuterna fysisk aktivitet per dag.

För vuxna är rekommendationen 150–300 minuter pulshöjande fysisk aktivitet per vecka. I den senaste undersökningen av Liv & hälsa från 2017 uppgav två tredjedelar av den vuxna befolkningen över 18 år i Örebro kommun att de når denna rekommendation. Någon större skillnad mellan kvinnor och män visades inte.

Förutom 150–300 minuters pulshöjande fysisk aktivitet bör vuxna också utföra muskel-stärkande aktiviteter som involverar kroppens stora muskelgrupper minst två gånger i veckan.

Rörelse ger bättre hälsa

Att vara regelbundet fysiskt aktiv och nå rekommendationerna innebär exempelvis:

  • Förbättrad sömn, hälsorelaterad livskvalitet,
  • förbättrad kognitiv funktion, framför allt för individer från 50 år och uppåt,
  • förbättrad kondition och styrka som bland annat ökar förmågan att klara av vardagsaktiviteter samt kan minska risk för högt blodtryck, stroke, hjärt-kärlsjukdom, typ 2‑diabetes, övervikt/fetma, demens, depression, åtta former av cancer och förtida död.

En vilja för mer rörelse

Det görs idag mycket för att öka mängden rörelse i befolkningen, och det finns en vilja att göra ännu mer. Örebro läns rörelsenätverk skapades för att genom en bred samverkan mellan olika aktörer i samhället kunna samordna och intensifiera arbetet för en mer aktiv befolkning och en god folkhälsa.

Nätverkets olika parter är Örebro kommun, Askersunds kommun, Ljusnarsbergs kommun, Region Örebro län, RF-SISU Örebro län, Örebro universitet, Länsstyrelsen Örebro län och Handelskammaren Mälardalen.

Kontaktperson

Kontaktperson för Örebro kommun är Sandra Lundqvist, sandra.lundqvist@orebro.se.

Nyfiken på fysisk aktivitet?

Vill du veta mer om fysisk aktivitet och rörelse, om Rörelsenätverket eller platser i Örebro kommun som inspirerar till fysisk aktivitet och rörelse finns mer läsning här:

Rörelsenätverket

Fysisk aktivitet

Cykla

Platser för fysisk aktivitet i Örebro kommun

Senast uppdaterad:
Publicerad: