Dricksvatten från Vättern – Vätternvattenprojektet

Många kommuner, inklusive Örebro kommun, har eller riskerar att få problem med kvaliteten på sitt dricksvatten och saknar alternativ till nuvarande vattentäkt. Därför har vi tillsammans med flera kommuner i Örebro län gått samman i en gemensam lösning för att i framtiden ta vårt dricksvatten från Vättern.

Redan idag är det tidvis problem med vattenkvaliteten i Svartån, som är vår nuvarande huvudvattentäkt. Flera analyser och utredningar har genomförts där vatten från Vättern utkristalliserats som den bästa alternativa lösningen för oss.

Vättern är en stor och djup sjö med bra vattenkvalitet och är därför mycket lämplig som huvudvattentäkt. Vi behåller vår nuvarande vattentäkt Svartån som reservvatten och får på så vis ett tryggare system.

En bergtunnel ska leda vattnet från Vättern

I projektet ska en bergtunnel byggas för att leda vatten från Vättern. Kapaciteten i tunneln räcker för att försörja fler än hela länets nuvarande befolkning. Tunneln ska mynna ut utanför Hallsberg, där ett nytt vattenverk byggs. Därifrån ska vattnet transporteras i ledningar ut till kommunerna som ingår i satsningen.

Det har bildats ett gemensamt bolag, Vätternvatten AB, som driver allt arbete med projektet. I bolaget ingår kommunerna som deltar i satsningen; Hallsberg, Kumla, Lekeberg samt Örebro kommun.

Kommande år pågår ett arbete med utredningar samt ansökningar för tillstånd. Det krävs bland annat miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Därefter ska tunnlar, vattenverk och ledningar byggas och slutligen ska allt sättas i drift. Målsättningen är vi ska få vatten från Vättern i kranarna år 2031.

För ytterligare information om arbetet i projektet besök Vätternvatten AB:s hemsida.

Örebro kommuns representation i Vätternvatten AB

De deltagande kommunerna representeras i bolagets styrelse och råd. Örebro kommun representeras i Vätternvatten AB av:

Vätternvattens styrelse

  • Ullis Sandberg (S), ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad på Örebro kommun, ordförande i styrelsen för Vätternvatten AB.
  • Göran Wallenius (M), styrelseledamot.
  • David Gelinder (KD), suppleant, presidieledamot i programnämnd Samhällsbyggnad på Örebro kommun.

Tekniskt råd

  • Jenny Johrin, verksamhetschef Vatten och avlopp, Örebro kommun.
  • Fredrik Kilstam, gruppchef Drift, Vattenverket, Örebro kommun.
  • Christian Lagerlöf, utvecklingsingenjör Vattenverket, Örebro kommun.

Ekonomiskt råd

  • Johanna Larsson, ekonomidirektör, Örebro kommun.
  • Pär Lindberg, ekonom, Ekonomiavdelningen, Örebro kommun.
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?