Dricksvatten från Vättern – Vätternvattenprojektet

Många kommuner, inklusive Örebro kommun, har eller riskerar att få problem med kvaliteten på sitt dricksvatten och saknar alternativ till nuvarande vattentäkt. Därför har vi tillsammans med flera kommuner i Örebro län gått samman i en gemensam lösning för att i framtiden ta vårt dricksvatten från Vättern.

Arbetet med att utreda Vättern som dricksvattentäkt har pågått sedan 2008 och flertalet analyser och utredningar har genomförts. Planen är att borra en fyra mil lång bergtunnel som ska transportera vatten från Vättern till Närkeslätten. Länsstyrelsen i Örebro län har varit samordnare för arbetet.

Ett gemensamt bolag

Hösten 2017 tog Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro kommun beslut att bilda ett gemensamt bolag för att driva arbetet vidare. I samband med att vi bildar bolag lämnar Länsstyrelsen projektet.

Dricksvatten för framtiden

I Örebro liksom i många andra kommuner tar vi vårt dricksvatten från ytvattentäkter, som sjöar och åar. Klimatförändringar, växande befolkning och städernas utbredningar, påverkan från industriområden, jord- och skogsbruk med mera ökar risken för en försämrad vattenkvalitet i vattentäkterna. Redan i dag är det tidvis problem med vattenkvaliteten i bland annat Svartån. I Örebro och flera andra kommuner saknar vi också en reservvattentäkt, ifall något skulle hända med den ordinarie vattentäkten.

Eftersom Vättern är en stor och djup sjö med bra vattenkvalitet, är den mycket lämplig som huvudvattentäkt. Vi kan då behålla nuvarande vattentäkt som reservvatten och på så vis få ett tryggare system.

Fyra mil lång bergtunnel och ett nytt vattenverk

Vättern ligger högre än Närkeslätten, Hjälmaren och Mälaren, men mellan Vättern och Närkeslätten finns en höjdrygg som ligger ännu högre. Våra tekniska utredningar har visat att en borrad bergtunnel därför är den bästa lösningen för vattnets infrastruktur.

En bergtunnel är en säker och klimatsmart lösning med lång livslängd. Tunneln kommer sträcka sig knappt fyra mil genom en kärna av i huvudsak granit. Provborrningar har visat att berget är hårt och stabilt. Bergtunnelns naturliga självfall gör att vattnet inte behöver pumpas över höjdryggen. Den förhållandevis höga investeringskostnaden kompenseras därför av låga driftskostnader. Kapaciteten i tunneln räcker för att försörja fler än hela länets nuvarande befolkning.

Planen är att bygga ett nytt vattenverk utanför Hallsberg och att vattnet transporteras därifrån via ledningar ut till respektive kommun.

Vad händer framöver?

Nu startar en formell process med bolagsbildning och att ansöka om tillstånd. Det kommer bland annat att krävas miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Det arbetet förväntas ta omkring sex år.

Därefter ska tunnlar, vattenverk och ledningar byggas och slutligen ska allt sättas i drift. Vår målsättning är vi ska ha vatten från Vättern i våra kranar år 2030.

Vad kommer det att kosta?

Enligt beräkningar blir den totala kostnaden omkring 3,3 miljarder kronor. Det omfattar tunnel, nytt vattenverk och gemensamma ledningar. Utslaget på de som ska använda vattnet handlar det om cirka 160–180 kronor extra i månaden för ett normalstort hushåll.

Senast uppdaterad: 18 juli 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!