Mentor Sverige – Örebro

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar förebyggande med målet att skapa starka relationer mellan unga och vuxna. Genom mentorskap stärks framtidstron, motivationen och självkänslan hos unga. Mentor Sverige är finansierat genom en rad svenska företag och samarbetar med många svenska kommuner, även Örebro.

Mentor Örebro – så funkar det

För att få vara med i mentorprogrammet krävs föräldrars eller vårdnadshavares medgivande. Det är däremot ungdomen själv som söker att hon eller han vill ha en mentor, frivilligheten är viktig.

Att ha en mentor

Du träffar din mentor på regelbundna tider under läsåret. Som tjej får du en kvinnlig mentor, och som kille en manlig. Vad du och din mentor hittar på tillsammans är upp till er. Ni kan fika, bowla, gå på bio, göra läxor ihop, prata kompisar, utbildning och framtid. Din mentor kan också vara en bra guide till drömjobbet.

Fördelen med en mentor är att det är en vuxen som du är helt oberoende av, hon eller han ska inte bedöma dina prestationer i något skolämne eller säga åt dig när du måste vara hemma. Bara finnas där som ett bollplank, en vettig vuxen helt enkelt.

Mentorerna är från olika branscher, en del av dem studenter. Vi gör allt för att du ska få en mentor som passar dig så bra som möjligt.

Att vara mentor

Att vara mentor innebär att du under ett läsår regelbundet träffar en ung människa som vill ha en extra vuxen att prata med, om livet, kompisar, utbildning och jobb. Du blir en förebild för din mentorungdom och ett bollplank i vardagen. Erfarenheter från andra kommuner är att mentorskapet är lika givande för mentorn som för ungdomen.

Du som vill bli mentor är över 20 år gammal. Du träffar din mentorungdom 2-4 timmar, 2 gånger/månad under ett år. Alla träffar sker efter skoltid.

Du får en heldagsutbildning och efter en intervju matchas du ihop med en ungdom. Du träffar din mentorungdom och hans eller hennes förälder/föräldrar på ett inledande informationsmöte.

Alla mentorer måste lämna utdrag ur belastningsregistret samt referenser.

Frågor?

Kontakta Ida Eriksson:
ida@tegelbruket.org
070-036 29 92
www.tegelbruket.org

Vill du ha en mentor eller bli mentor?

www.mentor.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: