Gröna förskole- och skolgårdar

Örebro kommun har satt igång projektet ”Gröna förskole- och skolgårdar” för att utveckla och förbättra skolgårdarna i kommunen. Totalt rör det sig om ett trettiotal förskolor och skolor som får ta del av både kommunala och statliga medel för att förbättra sin utemiljö.

Pedagogisk utemiljö

Alla barn ska ha rätt till en stimulerande och hälsosam utemiljö. Örebro kommun förändrar därför vissa skolgårdar och förnyar dem på olika sätt. Till exempel genom att:

  • sätta ut naturmaterial av olika slag som stockar, stenar och stubbar där barnen kan öva balans och motorik,
  • bygga planteringslådor som ger möjlighet till odling,
  • skapa leklådor med material för att barnen ska kunna bygga och konstruera utifrån sin egen fantasi och kreativitet,
  • bygga kullar,
  • och plantera mer träd och buskar för naturlek.

Möjlighet till lärande

Gårdarnas förändringar med till exempel mer grönska och mer naturmaterial ska leda till friskare barn, genom att stimulera barnens fysiska, kognitiva och emotionella förmåga. En gård med mer naturmaterial leder också till bättre trivsel på gården och kan genom det stärka barnens sociala förmåga.

Syftet med projektet ”Gröna förskole- och skolgårdar” är verksamhetsutveckling. Gårdarnas förändring ger en positiv möjlighet för pedagogerna som kan använda planteringslådorna och naturmaterialen som en möjlighet till lärande.

Senast uppdaterad:
Publicerad: