Samarbeten i näringslivsfrågor

Örebro kommun samarbetar bland annat med Business Region Örebro, Robotdalen och Stockholm Business Alliance när det gäller näringslivsfrågor.

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett samarbete mellan kommuner i Örebro län samt angränsande kommuner, som syftar till att utveckla och effektivisera kommunernas service mot företag. Samarbetet är inom sex områden:

  • Branschutveckling, med fokus på tre branscher: logistik, industri och besöksnäring.
  • Regional etablerings- och investeringsservice när det gäller mark, lokaler och andra frågor kring etableringar.
  • kommunservice, t.ex. tillståndsfrågor.
  • kompetensförsörjning, för att tillsammans med näringslivet ta fram framtidens utbildningar för att tillgodose företagens behov av kvalificerade medarbetare.
  • möten och evenemang, genom att arbeta aktivt för att fler möten och evenemang ska äga rum i regionen.
  • nyföretagarservice, för att skapa ett bättre system för att informera, utbilda och ge råd till den som funderar på att starta företag.

Målen för samarbetet är:

  • fler växande och nya företag
  • fler arbetstillfällen
  • fler besökare till Örebroregionen.

Robotdalen

Robotdalen är ett samarbetsprojekt mellan näringsliv, högskolan i Eskilstuna och Västerås, universitet i Örebro samt offentlig sektor i Södermanland, Västmanland och Örebro län. Syftet är att göra regionen runt Mälardalen världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotik.

Stockholm Business Alliance

Tillsammans med 50 andra kommuner ingår Örebro i Stockholm Business Alliance (SBA). Det är ett samarbetsprojekt som syftar till att få fler utländska företagsetableringar till Stockholm-Mälarregionen.

Örebro deltar aktivt i projektet och finansierar det med 550 000 kronor per år. Inom SBA-samarbetet drivs gemensamma projekt, bland annat en undersökning där vi utvärderingar vår service och myndighetsutövning mot företagare.

Internationellt marknadsförs samarbetet inom SBA under det gemensamma budskapet Stockholm – the Capital of Scandinavia. Målet är att Mälardalsregionen ska bli norra Europas ledande tillväxtregion.

Senast uppdaterad:
Publicerad: