Den g(l)ömda resursen

Den g(l)ömda resursen var ett projekt som drevs 2020–2022, för att ta tillvara på potentialen hos högutbildade tredjelandsmedborgare och säkra kompetensförsörjningen i Örebro kommun och Karlskoga kommun. Projektet finansierades av Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

EU flaggan och texten Europeiska Unionen, Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Om projektet

Projekt Den g(l)ömda resursen pågick från 2020 till december 2022 och var ett samarbete mellan Örebro kommun och Karlskoga kommun. Syftet med projektet var att säkra kompetensförsörjningen till kommunerna och ge högutbildade tredjelandsmedborgare möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. De har generellt svårt att få arbete trots att de har en hög utbildning och en bred arbetslivserfarenhet med sig.

Projektet Den g(l)ömda resursen finansierades gemensamt av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF), samt Örebro kommun och Karlskoga kommun.

Resultat

Totalt var 317 personer inskrivna i projektet (224 personer i Örebro kommun och 93 personer i Karlskoga kommun). Nu är projektet avslutat och resultatet blev att 77 procent av de som var inskrivna i projektet har gått ut i egen försörjning, varav 36 procent i arbete och 41 procent i studier.

8 av 10 av de som gått ut i arbete arbetar inom rätt bransch utifrån tidigare utbildning och erfarenhet. Till exempel som statistiker, administrativa tjänstepersoner, logistiker, samt ingenjörer inom IT, bygg och kemi.

Fortsatt vägledning

Erfarenheten från projektet Den g(l)ömda resursen visar att vägledning och coachning har möjliggjort nya kontaktytor på arbetsmarknaden för deltagarna, och har gett dem en ökad förståelse och kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Örebro kommun kommer därför fortsätta med delen vägledning och coachning av högutbildade tredjelandsmedborgare i sin befintliga arbetsmarknadsverksamhet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: