På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Den g(l)ömda resursen

Som ett led i arbetet med att säkra personalförsörjningen inom offentlig sektor, kartlägger Örebro kommun och Karlskoga kommun kompetensen hos nyanlända akademiker. Målet med projektet Den g(l)ömda resursen, är att ta till vara på den stora potential som finns bland högutbildade utlandsfödda.

Vi söker dig som bor i Örebro eller Karlskoga kommun och har minst två års utbildning efter gymnasiet, som ännu inte har blivit svensk medborgare och som försöker att hitta vägen till ett jobb.

Genom att kontakta oss får du möjligheten att få din erfarenhet och dina kompetenser grundläggande analyserade och presenterade för arbetsgivare, inom i första hand kommunerna, men även inom annan offentlig sektor, t.ex. Region Örebro län och statliga verk, samt privata arbetsgivare.

Du får även ytterligare stöd utöver det du redan idag kanske får via program hos t.ex. Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra aktörer. Att ta del av vårt stöd ersätter inga andra åtgärder men ger dig större möjligheter att få dina kompetenser presenterade för rätt arbetsgivare på rätt sätt.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och om du är kvalificerad att delta i programmet, kontakta någon av våra projektmedarbetare nedan:

Ännu ett projekt! Har vi inte redan tillräckligt många, kan man tycka, men vi vill påstå att det här projektet, Den g(l)ömda resursen, är unikt i många delar och att logiken det vilar på ger oss stora förutsättningar att lyckas. Här är förutsättningarna som vi utgick ifrån:

  • Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar att hitta rätt kompetens, SKR beräknade 2018 att fram till 2025 behövs antalet sysselsatta öka med 124 000 personer.
  • Svenskfödda med eftergymnasial utbildning har en sysselsättningsgrad på nästan 90 procent medan gruppen med lika hög utbildning födda utanför Europa har en sysselsättningsgrad på cirka 60 procent.

Några exempel på insatser som erbjuds till arbetsgivare är

  • Handledarstöd
  • Utbildningsinsatser inom exempelvis breddad och fördomsfri rekrytering
  • Stöd i rekrytering

Tillsammans säkrar vi kommunernas kompetensförsörjning och bidrar till ett bättre resursutnyttjande.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Kristian Måsén.

Kristian Måsén
Projektledare Den g(l)ömda resursen
076-698 62 82
kristian.masen@orebro.se

Logotyp för AMIF.

Projektet kommer att bedrivas under perioden 2020–2022 och finansieras gemensamt av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) samt Örebro kommun och Karlskoga kommun.

Vilka är de g(l)ömda resurserna?

I filmen får du träffa tre av deltagarna som projektet hjälpt att hitta jobba och praktik, samt deras chefer i Karlskoga kommun och Örebro kommun.

Den g(l)ömda resursen

I filmen berättar projektledaren Kristian Måsén om projektet Den g(l)ömda resursen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se