Centrum för samverkansstöd, barn och unga (CFS)

Den här informationen riktar sig till dig som möter barn och unga i ditt arbete.

CFS har i uppdrag att utveckla och ge stöd till kommunens verksamheter vad gäller samverkan och samverkansledning kring barn och unga. CFS jobbar med Sambasamverkan samt ger också stöd och vägledning i samverkansfrågor. Här finns mer information om Sambasamverkan.

Vill du veta mer om samverkansstöd? Kontakta oss!

Ingela Pihlström, samordnare för Samba
019-21 12 61, ingela.pihlstrom@orebro.se

Marie Ekblad, samordnare för Samba
019-21 52 33, marie.ekblad@orebro.se

Majlill Persson, samordnare för Samba
019-21 42 15, majlill.persson@orebro.se

Åsa Eriksson, samordnare för Samba
019-21 14 00, 070-603 33 98, asa.a.eriksson@orebro.se 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?