Centrum för samverkansstöd, barn och unga (CFS)

Den här informationen riktar sig till dig som möter barn och unga i ditt arbete.

CFS har i uppdrag att utveckla och ge stöd till kommunens verksamheter vad gäller samverkan och samverkansledning kring barn och unga. CFS jobbar med Sambasamverkan samt ger också stöd och vägledning i samverkansfrågor. Här finns mer information om Sambasamverkan.

Senast uppdaterad: 11 juli 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?