Jämställdhetspriset

Örebro kommun delar ut ett jämställdhetspris för att uppmärksamma en verksamhet eller person som i sitt arbete bidragit till en varaktig jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Priset ska lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet inom Örebro kommun.

Ansökan kan gälla det Örebro kommuns interna jämställdhetsarbetet, men även aktiviteter som riktar sig mot kommunens invånare.

Vem kan söka/nominera?

Jämställdhetspriset kan sökas av Örebro kommuns verksamheter och kommunala bolag. Ansökan kan gälla en eller flera personer alternativt en hel grupp eller verksamhet. Du som inte jobbar inom Örebro kommun kan också nominera en person/flera personer, en grupp eller en verksamhet i Örebro kommun till jämställd­hetspriset.

Ansökningsperioden för 2021 års jämställdhetspris var under november månad. Tack för alla bidrag. Vi kommer inom kort att presentera vinnarna på denna sida.

Vad består priset av?

Vinnaren får ett diplom och 10 000 kronor att använda för fortsatt jämställdhetsarbete och kompetensutveckling.

Jury

Juryn består av Jämställdhetsdelegationen i Örebro kommun.

Bedömning

Ansökningarna bedöms utifrån huruvida de bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor, inspirerar andra samt visar på engagemang för frågan.

Frågor

Vid frågor om priset eller hur du ansöker, kontakta: julia.grafe@orebro.se

2020

2020 års vinnare av Örebro kommuns jämställdhetspris är Partnerskap Brickebacken och deras arbete med projektet ”Borta bra men hemma bäst?”. Arbetet i projektet blir även en permanent del av Partnerskap Brickebackens arbete.

I projektet har deltagarna studerat körkortsteori, lärt sig cykla och skriva CV, tränat, deltagit i språkcaféer och mycket annat. Från start vände sig projektet till kvinnor, men i början av 2020 breddades det och vände sig till alla.

Läs nyheten om "Partnerskap Brickebacken är 2020 års vinnare av Jämställdhetspriset".

Hedersomnämnande 2020

My Lindqvist, Försörjningsstöd Ungdom, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete.

Hedersomnämnande 2019

Jens Olofsson, Miljökontoret.

2018

Kastanjens förskola tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2018. Under flera års tid har Kastanjens förskola arbetat med att ta fram en arbets­modell för att säkerställa en jämlik förskola för alla barn. Modellen har utvecklats av pedagoger för pedagoger, men involverar såväl barnens utveckling, pedagogernas förhållnings­sätt och samspelet med vårdnads­havare.

Läs nyheten "Kastanjens förskola prisades för sitt jämställdhets­arbete".

Hedersomnämnande 2018

Avdelningen Yttre Skötsel, Futurum Fastigheter i Örebro AB

2017

Utredningsenheten LSS/SoL tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2017 för att med stor noggrannhet, delaktighet och träget arbete tagit ett helhetsgrepp kring arbetssätt och metoder. Genom att fokusera på jämställdhet säkerställer utredningsenheten LSS/SoL en rättvis myndighetsutövning och ett professionellt bemötande gentemot alla, oavsett kön.

Hedersomnämnande 2017

Projektgruppen för "Jämställdhet och jämlikhet ger frihet" – Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete

2016

HVB-hemmet Snödroppen tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2016 för deras engagerade arbete med att väva in jämställdhet, mänskliga rättigheter och
demokratiska värderingar i det dagliga arbetet.

Att i ett sammanhang med oerhörda utmaningar och akuta svårigheter, arbeta för att människor också ska förstå och vara delaktiga i det samhälle de nu lever i kräver något utöver det vanliga av medarbetarna.

Hedersomnämnande 2016

Ulrika Jansson, planeringsavdelningen Stadsbyggnad, tilldelas ett hedersomnämnande för sitt jämställdhetsarbete.

2015

Elevhälsan på Vivallaskolan och Lundbyskolan tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2015 för sitt förebyggande arbete med att stärka flickors och pojkars identitet och självbestämmande och för att hantera kvinnlig könsstympning, hedersrelaterat våld och förtryck och extremism.

Hedersomnämnande 2015

Hemvist Miniormen på Ormesta förskola tilldelas ett hedersomnämnande för sitt jämställdhetsarbete.

2014

Komtek.

Ur motiveringen: ”Komteks arbete är en förebild för hela kommunen när det gäller att ge verksamhet på lika villkor för flickor och pojkar. Verksamheten visar ett långsiktigt engagemang som ger resultat. Komtek tar ansvar för de jämställdhetskrav som finns på verksamheten och bemöter varje individ utifrån dennes behov och intresse.”

Hedersomnämnande 2014

Fritid Ungdom – fritidsgårdarna

2013

Förvaltningen för funktionshindrade.

Hedersomnämnande 2013

Birgitta Palmér och Lennart Balkstedt
Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!