Jämställdhetspriset

Örebro kommun delar ut ett jämställdhetspris för att uppmärksamma en verksamhet eller person som i sitt arbete bidragit till en varaktig jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Priset ska lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet inom Örebro kommun.

Ansökan kan gälla det interna jämställdhetsarbetet, men även aktiviteter som riktar sig ut mot kommunens invånare.

Vem kan söka/nominera?

Jämställdhetspriset kan sökas av Örebro kommuns verksamheter och kommunala bolag. Ansökan kan gälla en eller flera personer alternativt en hel grupp eller verksamhet. Du som inte jobbar inom Örebro kommuns verksamheter eller kommunala bolag kan nominera en person/flera personer, en grupp eller en verksamhet till jämställdhetspriset.

Ansökan

22 november är sista ansökningsdag för Jämställdhetspriset 2019.

Vad består priset av?

Vinnaren får ett diplom och 10 000 kronor att använda för fortsatt jämställdhetsarbete och kompetensutveckling.

Jury

Juryn består av Jämställdhetsdelegationen i Örebro kommun.

Bedömning

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

  • Bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor.
  • Visar på nytänkande och långsiktighet.
  • Inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete.
  • Engagemang och intresse för frågan.
  • Säkerställer systematik och kontinuitet.

Frågor

Vid frågor om priset eller hur du ansöker, kontakta Mia Stålgren Patino.

Vinnare av Jämställdhetspriset

2018

Kastanjens förskola tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2018. Under flera års tid har Kastanjens förskola arbetat med att ta fram en arbets­modell för att säkerställa en jämlik förskola för alla barn. Modellen har utvecklats av pedagoger för pedagoger, men involverar såväl barnens utveckling, pedagogernas förhållnings­sätt och samspelet med vårdnads­havare.

Läs nyheten "Kastanjens förskola prisades för sitt jämställdhets­arbete".

Hedersomnämnande 2018

Avdelningen Yttre Skötsel, Futurum Fastigheter i Örebro AB

Tidigare vinnare av jämställdhetspriset

2017

Utredningsenheten LSS/SoL tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2017 för att med stor noggrannhet, delaktighet och träget arbete tagit ett helhetsgrepp kring arbetssätt och metoder. Genom att fokusera på jämställdhet säkerställer utredningsenheten LSS/SoL en rättvis myndighetsutövning och ett professionellt bemötande gentemot alla, oavsett kön.

Hedersomnämnande 2017

Projektgruppen för "Jämställdhet och jämlikhet ger frihet" – Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete

2016

HVB-hemmet Snödroppen tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2016 för deras engagerade arbete med att väva in jämställdhet, mänskliga rättigheter och
demokratiska värderingar i det dagliga arbetet. Att i ett sammanhang med oerhörda
utmaningar och akuta svårigheter, arbeta för att människor också ska förstå och
vara delaktiga i det samhälle de nu lever i kräver något utöver det vanliga av medarbetarna.

Hedersomnämnande 2016

Ulrika Jansson, planeringsavdelningen Stadsbyggnad, tilldelas ett hedersomnämnande för sitt jämställdhetsarbete.

2015

Elevhälsan på Vivallaskolan och Lundbyskolan tilldelas Örebro kommuns jämställdhetspris 2015 för sitt förebyggande arbete med att stärka flickors och pojkars identitet och självbestämmande och för att hantera kvinnlig könsstympning, hedersrelaterat våld och förtryck och extremism.

Hedersomnämnande 2015

Hemvist Miniormen på Ormesta förskola tilldelas ett hedersomnämnande för sitt jämställdhetsarbete.

2014

Komtek.

Ur motiveringen: ”Komteks arbete är en förebild för hela kommunen när det gäller att ge verksamhet på lika villkor för flickor och pojkar. Verksamheten visar ett långsiktigt engagemang som ger resultat. Komtek tar ansvar för de jämställdhetskrav som finns på verksamheten och bemöter varje individ utifrån dennes behov och intresse.”

Hedersomnämnande 2014

Fritid Ungdom – fritidsgårdarna

2013

Förvaltningen för funktionshindrade.

Hedersomnämnande 2013

Birgitta Palmér och Lennart Balkstedt
Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv

Senast uppdaterad: 17 september 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?