Landsbygdspriset

Örebro kommuns landsbygdspris delas ut i samband med Landsbygdsnämndens sammanträde 11 november 2020. Landsbygdspriset delas ut i två kategorier: Örebro kommuns stora landsbygdspris och Örebro kommuns unga landsbygdspris för framgångsrikt företagande. Nomineringsperioden är öppen fram till 25 oktober 2020.

Örebro kommuns stora landsbygdspris

Priset ska gå till en person, förening, företag, organisation, kommunal förvaltning eller kommunalt bolag som utmärkt sig genom att särskilt ha bidragit till en levande och utvecklande landsbygd och genom att fungera som inspirationskälla för andra.

Vinnaren får 10 000 kronor, diplom och blommor.

Örebro kommuns unga landsbygdspris för framgångsrikt företagande

Priset ska gå till en företagare i åldern 15–30 år som på ett framgångsrikt sätt har drivit företag med sin huvudsakliga omsättning på landsbygden. Verksamheten bör kännetecknas av entreprenörskap, nyskapande produkter eller tjänster, samt bidra till landsbygdens utveckling och gärna skapa arbetstillfällen.

Vinnaren får 10 000 kronor, diplom och blommor.

Vem kan nominera?

Alla är välkomna att nominera, men tänk på att nomineringen måste innehålla kontaktuppgifter för att vara giltig.

Jury

En jury utser vinnarna bland nomineringarna. Juryn bestå av Landsbygdsnämndens presidium: ordförande Per-Åke Sörman, förste vice ordförande Anna Hedström, andre vice ordförande Carina Börjesson, samt näringslivsdirektör Göran Dahlén och landsbygdsstrateg Mikael Ekman.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Frågor

Vid frågor om priset eller hur du nominerar, kontakta landsbygdsenheten@orebro.se

Senast uppdaterad: 16 september 2020
Publicerad: 30 september 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?