Landsbygdspriset

Landsbygdspriset delas ut i två kategorier: Örebro kommuns stora landsbygdspris och Örebro kommuns unga landsbygdspris för framgångsrikt företagande samt ett heders­omnämnande.

Vinnare av Landsbygdspriset 2023

Under hösten har örebroarna kunnat nominera till Örebro kommuns landsbygdspris och nu är vinnarna utsedda! De som prisas för sina insatser för en levande landsbygd 2023 är Birgitta Åberg Andersson, Jim Holmgren och Anna-Karin Lööv.

Priserna delades ut i samband med Landsbygdsdelegationens sammanträde torsdagen den 7 december. Läs nomineringarna i sin helhet här nedanför.

Örebro kommuns stora landsbygdspris 2023

Birgitta Åberg Andersson.

Motivering

Birgitta har under många år arbetat för landsbygdsutveckling. Hennes fokus har varit Vinön med omnejd, där hon varit engagerad i Vinöns Kultur- och hembygdsförening. Där har hon drivit många frågor som är viktiga för Vinöborna. Några exempel är vatten- och avloppsfrågan och besöksnäringen på ön.

Under de senaste åren har Birgitta engagerat sig extra i Hjälmarens utveckling och hon är ordförande i Föreningen Hjälmarens vänner, som verkligen har fått fart på arbetet kring Sveriges fjärde största sjö.

Förutom allt detta, så driver hon företaget Hjälmarspärlor, där hon, bland annat, har skapat ett Bed and Breakfast på sin gård på Vinön. Birgitta äger och driver också Vinöns värdshus tillsammans med sin man. Värdshuset har lockat många kända artister till att hålla konserter där, och många duktiga kockar och krögare har lockats till Vinöns värdshus för att driva verksamheten.

Birgitta har, på olika vis, lyckats att sätta Vinön och Hjälmaren på kartan. Hon är verkligen en värdig vinnare av Örebro kommuns Stora Landsbygdspris.

Örebro kommuns unga landsbygdspris för framgångsrikt företagande 2023

Jim Holmgren, Holmgrens regenerativa familjegård.

Motivering

För två år sedan flyttade Jim tillsammans med sin familj från Stockholm till Glanshammarsbygden för att starta upp Holmgrens regenerativa familjegård och odla egen ekologisk mat. Sedan gick det undan och odlingarna började snabbt producera. Numera säljer han regelbundet sina varor via Reko-ringen, visar upp gården vid Kulturglädje i Glanshammarsbygden, håller föreläsningar om odling och driver en egen gårdsbutik.

Jim är öppen för samarbeten och samarbetar med föreningar och folkhögskolor, samt har startat upp en arbetsgrupp inom trädgårdsentreprenörskap med två unga egenföretagare för att, på olika sätt, ge dem stöd i sin utveckling.

Förutom odlingarna så är Jim entreprenör inom trädfällning och trädgårdskonsultering.
Jim är en utmärkt representant för ungt entreprenörskap och företagande på vår landsbygd.

Hedersomnämnande 2023

Anna-Karin Lööv.

Motivering

Anna-Karin arbetar som pedagog på Östernärke familjecentral. Ett citat från nomineringarna lyder: ” Hon ser mig, hon ser mitt barn och jag vet att hon bryr sig, så har jag känt varje gång hon och jag möts. Det magiska är att jag vet att jag inte är ensam om denna känsla.” Nomineringarna beskriver också hur Anna-Karin med kollegor ”flyttar ut” familjecentralen till mindre orter för att där skapa aktiviteter för barn och vårdnadshavare, ofta till stöttning för de som bor långt ifrån familjecentralen och inte har möjlighet till egen transport.

Ord som ofta förkommer i nomineringarna är respekt, värme, förståelse, engagemang, empati och stöttepelare. Det säger mycket om Anna-Karin, men även mycket om familjecentralernas betydelse, kanske särskilt på landsbygden, där det kan vara långt mellan husen och där förutsättningarna för transporter inte är de bästa.

Anna-Karins och Östernärke familjecentrals arbete är ett utmärkt exempel på när offentlig verksamhet bidrar till att göra det möjligt att bo på landsbygden.

Örebro kommuns stora landsbygdspris

Priset ska gå till en person, förening, företag, organisation, kommunal förvaltning eller kommunalt bolag som utmärkt sig genom att särskilt ha bidragit till en levande och utvecklande landsbygd och genom att fungera som inspirationskälla för andra.

Vinnaren får 10 000 kronor, diplom och blommor.

Örebro kommuns unga landsbygdspris för framgångsrikt företagande

Priset ska gå till en företagare i åldern 15–30 år som på ett framgångsrikt sätt har drivit företag med sin huvudsakliga omsättning på landsbygden. Verksamheten bör kännetecknas av entreprenörskap, nyskapande produkter eller tjänster, samt bidra till landsbygdens utveckling och gärna skapa arbetstillfällen.

Vinnaren får 10 000 kronor, diplom och blommor.

Örebro kommuns hedersomnämnande

Priset utdelas till person, företag, förening eller organisation som gjort hedervärda insatser för landsbygdsutvecklingen, men som av olika anledningar inte är aktuell för någon av de andra kategorierna. Det går inte att nominera till hedersomnämnandet.

Vinnaren får 5 000 kronor, diplom och blommor.

Hur går nomineringen till?

Alla är välkomna att nominera, men tänk på att nomineringen måste innehålla kontaktuppgifter till både nominerad och förslagsställare för att vara giltig.

Jury

En jury utser vinnarna bland nomineringarna. Juryn bestå av Landsbygdsdelegationens presidium: ordförande Bo Åkerling, förste vice ordförande Frederick Axewill, andre vice ordförande Christina Hermansson Placon, samt näringslivsdirektör Göran Dahlén och landsbygdsstrateg Mikael Ekman.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Frågor

Vid frågor om priset eller hur du nominerar, kontakta landsbygdsenheten@orebro.se.

Tidigare vinnare

Stora landsbygdspriset

2022: Mosjö områdesförening

2021: Humlehagen AB

2020: BlåBergens Spa-Bryggeri-Event.

2019: Carina Stavenek, Lustiga Landet, Vintrosa.

Unga landsbygdspriset för framgångsrikt företagande

2022: Bolinders Gårdsbutik

2021: Trailer park paintball

2020: Kajsa Moberg. Kavat snickerier AB.

2019: Richard Waldesjö, Waldesjös väg och mark, Frösvidal.  

Hedersomnämnande

2022: Centrumgruppen i Stora Mellösa

2021: Björntorpets Islandshästgård

2020: Bengt Bronner.

2019: Jesper Melin, Garphyttan.

Senast uppdaterad:
Publicerad: