Miljöpriset

Örebro kommun delar varje år ut två miljöpris. Ett går till en person eller verksamhet inom den kommunala organisationen, det andra går till en person, organisation eller företag i Örebro kommun.

Syftet med miljöpriset är att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra och ge ökad uppmärksamhet för miljöfrågorna.

Bedömningsgrunder för miljöpriset

  • Om arbetet ger miljövinst.
  • Om arbetet känns framåtsyftande och utvecklingsbart.
  • Nytänkande.
  • Spridningseffekter, det vill säga om det sporrar andra att bli miljöframsynta.

Interna miljöpriset

Vinnaren av det interna miljöpriset får ett diplom och 25 000 kr att använda i det fortsatta miljöarbetet.

Externa miljöpriset

Vinnaren av det externa miljöpriset får diplom och 25 000 kr.

Frågor

Vid frågor om priset eller hur du nominerar, se kontaktuppgifter.

Pristagare 2021

Externa miljöpriset

Vinnare av det externa miljöpriset 2021 blev Råberga Ekoprodukter/Kullens kvarn.

Ur motivering: "Råberga Ekoprodukter/Kullens kvarn är Örebroföretaget som genom traditionell och hantverksmässig förädling och modern marknadsföring skapar en efterfrågan på ekologiska spannmålsprodukter från Närkeslätten, där konsumenten kan spåra sitt mjöl från jord till bakbord.

Med en affärsidé som tar ansvar för en hållbar utveckling och med ett tydligt fokus på naturens ekosystem, biologisk mångfald och kulturmiljö skapas miljövinster i hela produktionskedjan. Råberga Ekoprodukter är med sitt engagemang för miljön och närodlade ekologiska spannmålsprodukter en viktig aktör och en inspirerande ambassadör i arbetet för ett hållbart Örebro."

Interna miljöpriset

Vinnare av det interna miljöpriset 2021 blev Jonas Tannerstad, chef el och automation på ÖBO. Priset tilldelas för det framgångsrika energieffektiviseringsarbete Jonas tillsammans med kollegorna på ÖBO genomfört under de senaste åren, där användningen av smart industriell automation minskar klimatpåverkan från Örebrobostäders egna fastighetsbeståndet – men också skapar nya förutsättningar för miljösmart stadsutveckling långt utanför kommunens gränser.

Ur motivering: ”En smart stad på riktigt – det är målet för årets interna miljöprisvinnare. Med industrin som inspiration och en minskad energianvändning inom fastighetssektorn som utmaning – har Jonas Tannerstad tillsammans med sina kollegor på ÖBO utvecklat energilösningar som inte bara minskar klimatbelastningen inom det egna fastighetsbeståndet, utan även bidrar till en mer miljösmart stadsutveckling långt utanför kommunens gränser.”

Se filmen där årets miljöprisvinnare presenterar delar av det prisade arbetet.

Externa miljöpriset

2020: Anders Johnsson, Slyteviken mat AB

2019: KAMTech.

2018: Sofia Ramström, Fröken Spara.

2017: ScandFibre.

2016: Gymninge gård.

2015: Margareta Rosengren, Rosengrens Skafferi.

2014: Kung Markatta.

2013: Norrporten/Rättscentrum.

2012: Handla 24.

2011: Textilia AB.

2010: Browik AB.

2009: ÖGS Bolaget AB.

2008: Leonard Moberg, Bondens egen marknad.

2007: MSC, miljömärkningen av Hjälmargösfisket, yrkesfiskarna Hans Johansson och Bo Eriksson samt Per Nyberg från Fiskeriverket i Örebro.

2006: Aquasol AB/ Arnes plåtslageri AB/ Stoneridge Electronics AB.

2005: Bengt Sunnhed, VD för Tage Rejmes Bil i Örebro AB.

2004: Per och Helena Olsson, butiken Visthusboden, Örebro.

2003: Leif Sandgren.

2002: Ragnar Edberg.

2001: Ingevi Fall, ordförande Agenda 21.

2000: Ekologiska lantbrukarna i Örebro län (Marianne Björk Nylander).

(Det externa miljöpriset delades ut för första gången år 1985.)

Interna miljöpriset

2020: Tullängsgymnasiets skolrestaurang och kökschef Lena Sjöqvist med personal.

2019: Pedagogerna vid Oxhagens, Varbergas och Brickebackens familjecentraler och Naturskolans naturguider.

2018: Kretsloppslandets teknik- och miljö­pedagoger Mita Moberg och Svante Ivarsson.

2017: Vård- och omsorgsförvaltningen för arbetet med Smartare mat.

2016: Camilla Lundqvist och Barbro Fehrm-Friberg, pedagoger på Rynningeåsens förskola.

2015: Hanna Arneson och Mats Rodenfelt.

2014: Kökspersonalen i Tullängsgymnasiets restaurang.

2013: Experimentum, Varberga förskolor.

2012: Örebro naturskola.

2011: Marie Janson, planerare Klimatkontoret.

2010: Mats Rosenberg, kommunbiolog.

2009: Köket på Lillåns skola, med kökschef Mikael Hulterström.

2008: Andreas Sandmon, Tullängsskolan.

2007: Anders Ridderström, med sexornas lärarlag, Brickebackens skola.

2006: Bo Carlsson, kostchef, Gymnasieförvaltningen.

2005: Maria Törnblom, Mårten Persson, Rudbecksskolan, Stefan Törnblom, Karolinska skolan.

2004: Fordonsteknik, Tekniska förvaltningen.

2003: Förskolan Violen.

2002: Anställda vid Servicecentralen.

2001: Personalen i gruppboendet Positivet.

2000: Maj Irhstedt, Garphyttans skola.

(Det interna miljöpriset delades ut för första gången 1995.)

Senast uppdaterad:
Publicerad: