Miljöpriset

Örebro kommun delar varje år ut två miljöpris. Ett går till en person eller verksamhet inom den kommunala organisationen, det andra går till en person, organisation eller företag i Örebro kommun.

Syftet med miljöpriset är att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra och ge ökad uppmärksamhet för miljöfrågorna.

Bedömningsgrunder för miljöpriset

  • Om arbetet ger miljövinst.
  • Om arbetet känns framåtsyftande och utvecklingsbart.
  • Nytänkande.
  • Spridningseffekter, det vill säga om det sporrar andra att bli miljöframsynta.

Interna miljöpriset

Vinnaren av det interna miljöpriset får ett diplom och 50 000 kr att använda i det fortsatta miljöarbetet. Priset delas ut på Kommunfullmäktiges sammanträde i januari/februari.

Du kan nominera till det interna miljöpriset 2019 under perioden 10 oktober–25 november.

Externa miljöpriset

Vinnaren av det externa miljöpriset får ett diplom och en statyett som delas ut vid Örebrogalan i februari. Du nominerar på Örebrogalans webbplats senast 8 december 2019.

Frågor

Vid frågor om priset eller hur du nominerar, se kontaktuppgifter.

Pristagare 2018

Externa miljöpriset:

Sofia Ramström, Fröken Spara.

”Med en affärsidé att inspirera och stimulera till en mer hållbar livsstil, har Sofia Ramström med stort engagemang och entreprenörskap utvecklat Fröken Spara. Som en uppskattad aktör i Örebros utbud av återbruk, bidrar företaget till att främja och möta samtidens krav på hållbar konsumtion.”

Interna miljöpriset:

Kretsloppslandets teknik- och miljö­pedagoger Mita Moberg och Svante Ivarsson.

"Med bred sakkunskap och ett tydligt engagemang för människa och miljö driver och utvecklar teknik- och miljö­pedagogerna verksamheten i den interaktiva utställningen Kretslopps­landet. En unik verksamhet med fokus på vatten, avfall och hållbar konsumtion och med en tydlig koppling till de globala hållbarhets­målen och Örebro kommuns miljö­program."

Tidigare pristagare

Externa miljöpriset

2017: ScandFibre.

2016: Gymninge gård.

2015: Margareta Rosengren, Rosengrens Skafferi.

2014: Kung Markatta.

2013: Norrporten/Rättscentrum.

2012: Handla 24.

2011: Textilia AB.

2010: Browik AB.

2009: ÖGS Bolaget AB.

2008: Leonard Moberg, Bondens egen marknad.

2007: MSC, miljömärkningen av Hjälmargösfisket, yrkesfiskarna Hans Johansson och Bo Eriksson samt Per Nyberg från Fiskeriverket i Örebro.

2006: Aquasol AB/ Arnes plåtslageri AB/ Stoneridge Electronics AB.

2005: Bengt Sunnhed, VD för Tage Rejmes Bil i Örebro AB.

2004: Per och Helena Olsson, butiken Visthusboden, Örebro.

2003: Leif Sandgren.

2002: Ragnar Edberg.

2001: Ingevi Fall, ordförande Agenda 21.

2000: Ekologiska lantbrukarna i Örebro län (Marianne Björk Nylander).

(Det externa miljöpriset delades ut för första gången år 1985.)

Interna miljöpriset

2017: Vård- och omsorgsförvaltningen för arbetet med Smartare mat.

2016: Camilla Lundqvist och Barbro Fehrm-Friberg, pedagoger på Rynningeåsens förskola.

2015: Hanna Arneson och Mats Rodenfelt.

2014: Kökspersonalen i Tullängsgymnasiets restaurang.

2013: Experimentum, Varberga förskolor.

2012: Örebro naturskola.

2011: Marie Janson, planerare Klimatkontoret.

2010: Mats Rosenberg, kommunbiolog.

2009: Köket på Lillåns skola, med kökschef Mikael Hulterström.

2008: Andreas Sandmon, Tullängsskolan.

2007: Anders Ridderström, med sexornas lärarlag, Brickebackens skola.

2006: Bo Carlsson, kostchef, Gymnasieförvaltningen.

2005: Maria Törnblom, Mårten Persson, Rudbecksskolan, Stefan Törnblom, Karolinska skolan.

2004: Fordonsteknik, Tekniska förvaltningen.

2003: Förskolan Violen.

2002: Anställda vid Servicecentralen.

2001: Personalen i gruppboendet Positivet.

2000: Maj Irhstedt, Garphyttans skola.

(Det interna miljöpriset delades ut för första gången 1995.)

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?