Information tillgänglig för återanvändning

Öppna data (PSI-data) är information som vem som helst kan ta del av och använda fritt, utan kostnader och avtal.

Öppna data (PSI-data) för Örebro kommun

Ny lag om att tillgängliggöra data

I juni 2024 träder en ny lag i kraft som innebär att myndigheter, kommuner och offentliga organisationer måste tillgängliggöra vissa data, vilka data som ska finnas tillgänglig beslutas av EU.

Örebro kommun har analyserat vad kommunen behöver göra för att anpassa sig till det nya lagkravet i en förstudie om öppna data med fokus på High Value Dataset/ värdefulla datamängder (HVD). Arbetet med förstudien beräknas vara klart i slutet av april.

Kommuner och HVD - vad måste vi göra?

I dialog med ett antal aktörer har vi resonerat kring innehållet i genomförandeakten för High Value Dataset (HVD). Alla är välkomna att ta del av resultatet och ha det som utgångspunkt för sitt eget arbete. Det finns inga säkra svar idag men vi har tagit stora kliv framåt i förståelsen tillsammans.

Kommuner har olika data insamlad, kommunstorlek kan påverka kraven på kommunen och olika kommuner kan redan idag dela sin data på olika sätt. Allt detta påverkar en kommuns situation och gör att man måste göra egna bedömningar kopplat till HVD.

Del av förstudie

Nedan finns Excel-filen som är en del av förstudien, den innehåller datamängderna som akten behandlar.

High Value Datasets - Genomgång och bedömningar

När förstudien är klar kommer en uppdaterad Excel-fil att publiceras tillsammans med förstudien i sin helhet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: