Kulturpriset

Kulturpriset – till Hjalmar Bergmans minne. Anslaget har tillkommit för att hedra minnet av författaren Hjalmar Bergman och ställts till kulturnämndens förfogande för fördelning genom dess försorg och efter dess bedömning på sätt som nedan anges.

Priset delas ut till en eller flera personer som gjort sig särskilt förtjänta genom framstående insatser inom litteratur, konst, musik och teater eller inom andra delar av kulturområdet och som genom sin bosättning, sin verksamhet eller på annat sätt kan anses äga samhörighet med kommunen.

Kulturnämnden utser pristagare en gång per år. Det går inte att nominera till detta pris. Örebro kommuns kulturpris till Hjalmar Bergmans minne delas ut i två kategorier:

  • Kulturpriset för personen som gjort värdefulla insatser under lång tid.
  • Kulturpriset för personen som står i början av sin konstnärliga bana.

Kulturpriset för personen som gjort värdefulla insatser under lång tid

Ett stipendium på 20 000 kronor samt en skulptur i massiv gjuten brons av örebro­konstnären Anneli Linder delas ut till en person som under lång tid gjort värdefulla insatser inom kulturområdet. Priset delas ut på Örebrogalan i början av varje år.

Tidigare pristagare som under lång tid gjort värdefulla insatser

1959 Erik Hjalmar Linder, författare bl.a. verk om Hjalmar Bergman

1960 Sten Hagliden, författare

1961 Harald Forss, författare och poet

1962 Erik Rosenberg, författare och fågelkännare

1963 Örebro läns hembygdsförbund

1964 Annalisa Forssberger, författare och poet

1965 Bertil Spong, författare

1966 Margit Palmaer-Waldén, författare

1967 Frans Timén, konstnär väl rep. på Länsmuséet

1968 Stina Bergman, Hjalmar Bergmans hustru, förv. H.J.B:s arv

1969 Birger Bruzelli, författare, har bl.a. skrivit om tenngjutare i Örebro

1970 Johannes Edfeldt, författare och poet

1971 Gustav Ryman, chefredaktör på Örebrokuriren, hembygdsforskare

1972 Holger Frykenstedt, samlare av kinesiskt porslin, nu på Länsmuséet

1973 Karl-Axel Pehrson, konstnär

1974 Torsten Ehrenmark, författare och journalist

1975 Stellan Mörner, konstnär

1976 Greta Adrian, tonsatte bl.a. Jeremias visor, gymnastiklärare

1977 Maria Gripe, författare barn- och ungdomsböcker

1978 Dag Wirén, kompositör

1979 Bertil Pettersson, författare och recensent i NA

1980 Elly Jannes-Höjeberg, författare till bl.a. barnböcker från Afrika

1981 Gösta Berg, museiman, chef Nordiska muséet

1982 Torsten Axelsson, pådrivande till tekniska muséet

1983 Carl-Olof Bergström, aktiv i kulturföreningar, rektor Karolinska skolan

1984 Erik Hjalmarsson, delat kulturpris, intendent Länsmuséet

1984 Gunnar Uddén, delat kulturpris, skådespelare, Länsteatern

1985 Carl-Olof Steen, estradör m.m.

1986 Kulturpriset delades inte ut

1987 Annalisa Forssberger, författare

1988 Lennart Spångberg, körledare och musiker

1989 Birger Wennberg, författare och Örebrokännare

1990 Lennart Kindgren, konstnär (postumt)

1991 Clas Thor, författare

1982 Göran W Nilson, musikledare, dirigent och chef för konserthuset

1993 Peter Flack, revyproducent, skådespelare m.m.

1994 Greta Hause , gymnast och dansledare på Gymgården

1994 Lena Josefsson, koreograf och ledare för Kompani Rande Vo

1995 Lisbeth Hamping, dockteaterspelare och producent

1996 Emmy Nilsson, barnteaterledare

1997 Ann-Sofi Lindstén, hembygdsforskare

1998 Anders Pontén, författare och amatörteaterskådespelare

1999 Nils-Håkan Carlsson, dansledare

2000 Lena Attar-Larsson, konstnär

2001 Jan-Peter Lahall, fotograf

2002 Per-Eric Nordqvist, författare och producent Svt (postumt)

2003 Kulturpriset delades inte ut

2004 Finn Poulson, teaterchef Länsteatern

2005 Monica Wahlgren, Bokmässan i Örebro

2006 Eva Ahrenmalm, skådespelare Teater Martin Mutter

2007 Maria Johansson, sångerska

2007 Sebastien Dubé, musiker

2008 Solveig Ågren, körledare

2009 Åke Lundström, filmkonsulent

2010 Gregor Zubicky, konstnärlig ledare Svenska kammarorkestern

2011 Malin Berg, skådespelare Länsteatern

2012 Staffan Ernestam, kompositör och musiker

2013, Peter Ekström, kulturdebattör

2014 Sara Remgren, Performing Art

2015 Albena Zahariev, pianist

2016 Sören Olsson och Anders Jacobsson, författare

2017 Teater Martin Mutter

2018 Cecilia Jansson, konstnär

Kulturpriset för personen som står i början av sin konstnärliga bana/Årets nykomling

Ett stipendium i form av en hedersutmärkelse och 5 000 kronor delas ut till en eller flera personer som står i början av sin konstnärliga bana för att främja dennes/dessas utveckling inom kulturområdet. Priset delas ut i slutet av varje år.

Årets nykomling 2019

Årets pristagare 2019 som står i början av sin konstnärliga bana är sjuttonårige Örebroartisten Saliboy eller Sali Haljilji. Motivering:

”Saliboy är en ny stigande stjärna på Sveriges RnB/Hiphop-himmel. Det som gör honom så speciell är att hans budskap kommer direkt från hjärtat. Hans texter berör och ger en framtidstro. Han har visat att det går att nå framgångar genom att vara sann och äkta och utan att ge efter för andras åsikter. Saliboy vill få ungdomar att älska sig själva och lämna det destruktiva liv med droger och våld som tyvärr är vardag för många ungdomar idag. Han sätter ord på de mörka tankar som många ungdomar har, men ger dem samtidigt hopp om en bättre och ljusare framtid. Alla kan skina som en stjärna!”.

Tidigare pristagare som står i början av sin konstnärliga bana

2016 Shervin Kiani, dans

2017 Edita Dervisevic, dans

2018 Josef Wijk, musik

Senast uppdaterad: 12 maj 2020
Publicerad: 7 november 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?