Byggnadspriset

Örebro kommuns byggnadspris delades ut för första gången 2001 i sin nuvarande form. Redan 1981 instiftade kommunen ett ombyggnadspris. Under arkitekturåret 2001 fick priset den bredare målgrupp det har idag, och kom att även omfatta nya byggnader och platser.

Vinnare av Byggnadspriset 2022

Vinnaren av 2022 års byggnadspris är kontorshuset i Korsningen. Vinnaren presenterades vid en prisceremoni under tisdagen den 20 december.

Titta gärna på filmen om den vinnande byggnaden 2022.

Motivering

På tomten som förut rymde en återvinningsstation står nu en uttrycksfull byggnad av trä, certifierad som ett av Sveriges första koldioxidneutrala kontorshus. Platsen var komplex och uppgiften svår att forma en byggnad intill en stor korsning på en trång, oregelbunden tomt synlig från alla håll.

Svårighetsgraden växte när arkitekten och byggherren endes om att byggnaden både skulle hålla hög arkitektonisk nivå och samtidigt högsta möjliga hållbarhetsklass. Det är en träbyggnad rakt igenom, fasaden, stommen, trapphuset och till och med ventilations- och hisschakten är av trä. För att maximera ytan kragar delar av huskroppen ut en våning upp vilket gör fasaden extra intressant.

Resultatet efter ett långt och nära samarbete mellan arkitekt, byggherre och entreprenör är ett nytt landmärke i Örebro som med sin starka form och varma träfasad berikar platsen och är en värdig vinnare av Örebro kommuns Byggnadspris 2022.

Nominerade till Byggnadspriset 2022

I år nominerades fem projekt med stor variation till Örebro kommuns byggnadspris: Immanuelskyrkan med bostäder ovanpå, Lillåns församlingshem vid Hovsta kyrka, Hägern ett flerbostadshuset i lantligt läge, kontorshuset i Korsningen och Gullvivan ett tillägg i trä och glas.

Immanuelskyrkan, kyrka med bostäder ovanpå

Immanuelskyrkan, kyrka med bostäder ovanpå

Karlsdalsallén 35, Södra Ladugårdsängen.

En kyrka med 79 bostäder ovanpå. Ett bra sätt att nyttja den centrala marken effektivt. Det här är en spännande och skickligt formad byggnad som bidrar till ett rikare stadsliv. Lite som kyrkan mitt i byn, fast i stan.

Beställare: Immanuelskyrkan.
Arkitekt: Hållén arkitekter och Reierstam Arkitektur och projektutveckling.


Lillåns församlingshem vid Hovsta kyrka

Församlingshemmet vid Hovsta kyrka

Kyrkvägen 4A, Lillån.

Projektet innehöll flera utmaningar; en brant slänt och närheten till en medeltida kyrka och en kyrkogård. Med genomarbetade detaljlösningar och skicklig anpassning till platsen har byggnaden blivit en ny mötesplats och ett fint tillskott i Lillån.

Beställare: Hovsta pastorat.
Arkitekt: Arkitektur & byggnadsvård.

 

Hägern, flerbostadshuset i lantligt läge

Hägern, flerbostadshuset i lantligt läge

Flerbostadshus, Ladviksgatan 40, Norra Ormesta.

Här ska den nya stadsdelen anpassas till det lantliga läget och naturreservatet intill. Projektet är ett fint exempel på att hantera utmaningen att skapa ett flerbostadshus med lantlig karaktär som är anpassat till just den här platsen.

Beställare: Sjöborgs fastighetsförvaltning.
Arkitekt: TON arkitektur, tidigare Bygd arkitektur.

 

Korsningen, kontorshuset i korsningen

Korsningen, kontorshuset i korsningen:

Kontorshus, Klostergatan 39.

Ett kontorshus helt i trä och en process där kommunen gav arkitekten mer inflytande än i andra projekt. Det har blivit ett nytt landmärke i entrén till stadskärnan och dessutom certifierat som ett av Sveriges första koldioxidneutrala kontorshus.

Beställare: Castellum.
Arkitekt: Utopia.

 

Gullvivan, ett tillägg i trä och glas

Gullvivan, ett tillägg i trä och glas:

Tillbyggt trapphus, Älvtomtagatan 13.

Trapphuset är ett tillägg med en nutida form och enkel självklarhet som lyft en industri­byggnad från 1900-talets början och gett det en värdig entré. Ett gott exempel på hållbarhet genom att använda det redan byggda och anpassa det till dagens behov.

Beställare: Carlsson & Åqvist.
Arkitekt: Marge arkitekter.

1982 instiftades Örebro kommuns ombyggnadspris med avsikt att visa på goda exempel på ombyggnadsprojekt.

Arkitekturåret 2001 följdes upp med en bred manifestation för god arkitektur, formgivning och design, ett samarbete mellan Örebro kommun och olika företag och institutioner i Örebro. Målsättningen var att öka förståelsen för god arkitektur och de estetiska värdenas betydelse för vår livsmiljö.

År 2001 beslutades att Byggnadsnämndens årliga pris skulle få ny bredare målgrupp. Ytterligare ett skäl att bredda kretsen av pristagare var att Plan- och bygglagen ändrades 1999 för att betona värdet av att byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt.

Byggnadsprisets avsikt

 • belöna goda resultat inom arkitektur och byggande
 • göra fastighetsägare och fastighetsförvaltare medvetna om och intresserade av god arkitektur
 • lyfta fram det offentliga byggandet som förebildligt
 • stimulera engagemanget för arkitektur
 • hålla fram goda exempel
 • stimulera skapandet av en estetiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad
 • följa upp och utvärdera den byggda miljön
 • bredda diskussionen om kvalitéerna i nutida arkitekturen och samhällsbyggande
 • stimulera byggsektorn till god gestaltning av den byggda miljön
 • skapa förståelse och efterfrågan på god arkitektur.

Konstverk i staden, gatans miljö, parker med skulpturer, fastighetens målning och utsmyckning, trädgårdsplaneringens samspel med det byggda, kan också komma ifråga för belöning.

Byggnadsprisets vision

 • Konst och skönhet påverkar oss alla medvetet eller omedvetet.
 • Arkitektur är den konstart som är exponerad för flest människor.
 • Arkitektur vittnar om ambitioner, traditioner och värderingar som är förhärskande för sin tids kultur.
 • Lyfta fram stadens arkitektoniska kvalitéer och offentliga rummets estetiska utformning.
 • Människorna ger staden dess innehåll.
 • Öka människors delaktighet och ansvar för utformningen av närmiljön och samhällsutvecklingen i stort.
 • Hävda estetiska intressen gentemot ekonomiska.

Titta gärna på filmen om de nominerade byggnaderna 2022.

Tidigare års vinnare

Kulturkvarteret: Bibliotek, kulturskola, scener och ombyggnad av fd Riksbankshuset till konsthall.

I Kulturkvarteret, Örebros nya mötesplats och kulturella nav, finns tre karaktärsstarka byggnader från olika tidsepoker. Den nya byggnaden knyter ihop dem både innehållsmässigt och arkitektoniskt. Fasaden reflekterar vattnet och husen intill. På insidan omsluts besökaren av det varma träet.

Den nya byggnadens och det ombyggda Riksbankshusets starka arkitektur gör platsen och staden upplevelsemässigt rikare.

Beställare: Örebroporten.
Arkitekt: Wingårdhs, White (ombyggnad).

Motivering

Kulturkvarteret är Örebros nya mötesplats och utgör den sammanlänkande pusselbiten i ett kvarter fyllt av kultur. På platsen möts tre karaktärsstarka byggnader från olika tidsepoker; Konserthuset, Riksbanken och Kulturkvarteret. Den nya byggnaden knyter ihop bebyggelsen både innehållsmässigt och arkitektoniskt.

Byggnadens fasader reflekterar husen intill och vattnet i Svartån och på så vis stärks kopplingen till platsen. Inne i byggnaden omsluts besökaren av varma trämaterial och möter ett rikt innehåll för barn och vuxna. I Riksbankshuset har den tidigare bankhallen blivit konsthall och tillsammans med den nya byggnaden och Konserthuset har Örebro blivit rikare på upplevelser och på möten mellan människor.

Kulturkvarteret är därför en värdig vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2021!

2020 – Mejeriområdet

Beställare: Husherren Fastigheter.
Arkitekt hyreslägenheter: Sweco.
Arkitekt radhus: Reierstam Arkitektur.

2019 – Ombyggnad av Sanatoriet, Adolfsberg

Fastighet: Ånsta 20:17, Sanatorieskogen 7A-7C.
Byggherre och entreprenör: KBB Fastigheter
Arkitekt och Sakkunnig kulturvärden, Arkitektur och Byggnadsvård, ansvarig arkitekt Ida Westergren

2018 – Epirocs kontorshus, kvarteret Signalen 8

Fastighet: Kv Signalen 8, Klerkgatan 21.
Byggherre: Epiroc.
Entreprenör: Tommy Allström Byggproduktion AB.
Arkitekt: White (byggnad), Sweco (inredning).

2018 hedersomnämnande – Renovering av kvarteret Tingshuset 13

Fastighet: Kv Tingshuset 13, Olaigatan 32A
Byggherre: Lindin Förvaltning
Arkitekt: Arcona Byggkonsult

2017 – Vårdboendet Trädgårdarna

Fastighet: Vårdboendet Trädgårdarna i Boglundsängen.
Byggherre: Örebro kommun/Skanska.
Arkitekt för byggnaden: Marge Arkitekter.
Arkitekt för trädgården: Land Arkitektur.

2016 – Kvarteret Kumminen 2, i Sörbyängen

Fastighet: Kv Kumminen 2, Pomeransgatan/Åbroddgatan i Sörbyängen.
Byggherre: Friendly Building AB.
Arkitekt: Street Monkey Architects AB.
Ägare: Brf Kumminen 2.

2015 – Novahuset

Fastighet: Novahuset, Örebro universitet
Byggherre: Örebroporten Fastigheter
Byggentreprenör: Byggtema
Hyresgäst: Örebro universitet
Arkitekt hus: Juul I Frost arkitekter
Arkitekt inredning: Tengbom

2014 – Idrottshuset

Fastighet: Idrottshuset, Nikolai 3:272
Byggherre: Örebroporten Fastigheter AB
Arkitekt: Clarus Arkitekter AB (om- och tillbyggnad)

2013 – Nybyggnaden av kvarteret Gulsippan

Fastighet: Kv Gulsippan 2.
Byggherre: JM / Brf Hertigen, Hertig Karls allé.
Arkitekt: Sweco architects.

2012 – Nybyggnaden av Södra Vattentornets kontorsbyggnad

Byggherre: Södra Vattentornet AB genom Jacob Strömberg.
Arkitekt: Studio A Arkitekter AB (fasadgestaltning), White arkitekter AB (byggnadsvolym, placering, planlösning).

2011 – Ombyggnaden av Vågen Gallerian

Fastighet: Vågen 12.
Byggherre: Alecta (fastighetsägare), Newsec (förvaltare).
Arkitekt: Sweco arkitekter.

2010 – Nybyggnaden av Victoriahuset, Kungsgatan 11–15

Byggherre: AB Carlsson & Åqvist.
Arkitekt: White Arkitekter.

2009 – Fastigheterna i Rosta centrum

Byggnaderna förvaltas av Örebrobostäder AB (ÖBO).
Centrumhusen ritades av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. Arkitekt för renoveringen har varit arkitekt SAR/MSA Madeleine Gravell.

2008 – Fastigheten Tåhättan 1, Brf Bagaren, fd. Konsumbagaren

Byggnaderna förvaltas av Egeryds Fastigheter AB.
Byggnaderna har ritats av Mattias Rehn Roof Arkitekter.

2007 – Nybyggnaden av parhus vid Hovsta kyrka 1:4, Kyrkvägen 2 Lillån

Byggherre: Byggnaderna förvaltas av Axbergs församling.
Arkitekt: Byggnaderna har ritats av arkitekt Håkan Bjurström.

2006 – Naturens hus med omgivningar

Belönas som en av höjdpunkterna i projekt Å-staden. Byggnaden förvaltas av Örebro kommun. Ombyggnaden har ritats av Arkitekt Håkan Bjurström Clarus Arkitekter Örebro.

2005 – Grenadjären 12

Fastighet: Grenadjären 12.
Byggherre: Örebro Bostäder AB.
Arkitekt: SWECO FFNS Örebro, Arkitekt Jonas Kjellander.

2004 – Musikbyggnaden, Örebro universitet

Byggherre: Akademiska hus.
Arkitekt: Lund & Valentin AB Göteborg.

2003 – Källan 10

Renovering av Röda kvarn och nybyggnad av bostadshus mot Storgatan.
Byggherre: PEAB AB och nuvarande ägare Örebrobostäder.
Arkitekt: Lennart Carlsson, HUSPLAN arkitekter.

2002 – Tillbyggnad av Tullängsskolan

Fastighet: Förgyllaren 7. Tillbyggnad samt ändring av Tullängsskolan.
Byggherre: Örebro kommunfastigheter.
Arkitekt: Lennart Carlsson HUS och PLAN arkitekterna.

Senast uppdaterad:
Publicerad: