Statistik

Kommunledningskontoret har hand om kommunens statistikförsörjning. Detta innebär bl.a. beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra uppgiftslämnare, samt presentation av statistik på kommun- och delområdesnivå.

Senast uppdaterad: 8 juni 2018
Publicerad: 7 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?