Statistik

Kommunstyrelseförvaltningen har hand om kommunens statistik­försörjning. Detta innebär bl.a. beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra uppgiftslämnare, samt presentation av statistik på kommun- och delområdesnivå.

Senast uppdaterad: 4 november 2019
Publicerad: 7 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?