Statistik

Kommunledningsförvaltningen har hand om kommunens statistik­försörjning. Detta innebär bl.a. beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra uppgiftslämnare, samt presentation av statistik på kommun- och delområdesnivå.

Barn och utbildning

Fakta och statistik – förskolor och skolor

Skolverket: Kvalitet och resultat i skolan – se och jämför statistik mellan skolenheter, kommuner eller län.

Senast uppdaterad:
Publicerad: