Fritidspriset

Fritidspriset är ett pris som delas ut till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som gör särskilda insatser. Föreningen ska arbeta med ett inkluderande förhållningssätt och främja aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända eller andra grupper som har svårigheter att vara en del av föreningslivet.

Nominera till Fritidspriset

Du kan nominera året om. Den 31 augusti går juryn från Kultur- och fritidsnämnden igenom de inkomna nomineringarna och utser en vinnare.

Ansvariga

Kultur- och fritidsnämnden i Örebro kommun står bakom priset som består av en prissumma på 10 000 kronor och diplom.

Villkor för Fritidspriset

  • De föreningar som är aktuella för Fritidspriset är föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och som söker ordinarie verksamhetsbidrag från Kultur- och fritidsnämnden. Det gäller alltså föreningar inom föreningskategorierna idrott samt idéburna föreningar.
  • Föreningar som ska kunna nomineras till priset ska arbeta med ett inkluderande förhållningssätt och som främjar aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända eller andra grupper som har svårigheter att vara en del av föreningslivet om inte särskilda insatser genomförs.
  • Vem som helst kan nominera en förening till priset. Priset kan bara delas ut till föreningar som erhållit verksamhetsbidrag från Kultur- och fritidsnämnden innevarande eller föregående år.
  • Efter att nomineringar inkommit är det Kultur- och fritidsnämnden som beslutar vilken förening som ska tilldelas priset. Utdelningen kommer att ske i samband med veckan för mänskliga rättigheter.
  • Förening som tilldelas priset får ett diplom med text innehållande Kultur- och fritidsnämnden motivering samt ett bidrag på 10 000 kronor som föreningen ska använda för fortsatt arbete inom det område som de tilldelats priset för.

Vinnare av Fritidspriset

2023

Föreningen Örebro Skateboard

Motivering

Föreningen Örebro Skateboard har en enorm förmåga att skapa nya åkytor och möjliggöra för nya målgrupper att börja skejta.

Föreningen jobbar för att nå nya målgrupper och för att sänka trösklar till att fler ska kunna åka skateboard och att alla ska känna sig välkomna. Föreningen jobbar aktivt med jämställdhet, att ha en inkluderande kultur och för ökad integration, demokrati och medlemsinflytande. I linje med detta arrangeras bland annat tjejskate, familjeskate, seniorskate, regnbågsfamiljernas dag.

Det byggs, snickras och fixas inom föreningen för att få till fler ytor för skateboardåkning. Föreningen är outtröttlig i sitt arbete för att förbättra förutsättningar och möjligheterna att åka skateboard i Örebro.

2022

Karlslund United parafotbollslag.

Motivering

Med fotboll, gemenskap, kamratskap och utveckling som ledord har Karlslund United parafotbollslag spelat tillsammans sedan 2008. Som enda parafotbollslag i Örebro kommun består truppen idag av cirka 40 spelare med olika intellektuella funktionsnedsättningar. Spelarna kommer från Örebro med omnejd och deltar på både träning och match.

Alla tillåts delta utifrån sin egen nivå, med möjlighet att individuellt få utvecklas inom idrotten likväl som på det personliga planet genom den sociala gemenskapen. Laget träffas dessutom utanför planen på olika typer av aktiviteter, för att ha kul tillsammans och därigenom stärka lagtillhörigheten.

Detta inkluderande förhållningssätt skapar och upprätthåller en meningsfull fritid för personer med funktionsvariationer. Föreningen skapar genom sitt fokus på gemenskap och allas rätt att vara olika en trygg plats för de som kan ha svårigheter att vara en del av föreningslivet.

Karlslund United parafotbollslag engagerar personer med intellektuella funktionsnedsättningar inom fotboll, på och vid sidan av planen, och har skapat ett kamratskap som gör att spelare stannar kvar och nya tillkommer till truppen – ett lag på tillväxt!

2021

Friluftsfrämjandet Örebro lokalavdelning.

Motivering

Friluftsfrämjandet Örebro lokalavdelning är en förening som erbjuder stora som små upplevelser i naturen för både unga och gamla. Föreningen arbetar aktivt för att ge alla möjlighet att delta – oavsett förutsättningar och var i kommunen en bor. För att säkerställa ett inkluderande bemötande av alla barn och ungdomar ser föreningen till att regelbundet utbilda sina ledare.

Friluftsfrämjandet Örebro lokalavdelning har som ambition att få fler att njuta av friluftslivet på ett hållbart sätt. I samverkan med Örebro kommun är de en viktig del i utvecklingen av kommunens friluftsliv. Trots coronapandemin har föreningen sett till att fortsätta erbjuda sina medlemmar naturupplevelser tillsammans med likasinnade, och därmed kunnat bidra till att upprätthålla en meningsfull fritid.

2020

Junis 162 Lägerrävarna.

Motivering

Junis 162 Lägerrävarna arbetar utifrån tre bärande idéer: demokrati, solidaritet och nykterhet. Föreningen ger barn och ungdomar möjlighet att vara med på meningsfulla aktiviteter oavsett bakgrund. På ett pedagogiskt och lekfullt sätt lär sig barnen att driva och fatta beslut om frågor som rör föreningen.

Detta är ett fantastiskt arbetssätt för barns delaktighet i föreningsarbetet och är i enlighet med barnkonventionen. Vi från Fritidsnämnden är glada över att få överlämna 2020 års fritidspris till föreningen Junis 162 Lägerrävarna.

2019

Örebro Boxningsklubb.

Motivering

Örebro Boxningsklubb bedriver en bred och omfattande verksamhet för alla från nybörjare till elit, från unga till äldre. Föreningen har också riktade träningar och aktiviteter för utsatta grupper i samhället. Bland annat har föreningen jobbat aktivt med att inkludera både nyanlända och ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden.

Dessutom har föreningen varit delaktig i flera projekt med fokus på folkhälsa. Föreningens bredd tillsammans med ett fokus på att nå fram till vissa utsatta målgrupper i samhället är ett lysande exempel på hur föreningslivet gör skillnad i samhället.

2018

KFUM Örebro Innebandy.

Motivering

KFUM Örebro Innebandy har som målsättning att göra sin idrottsverksamhet tillgänglig för så många som möjligt. Därför har föreningen ett lag, Allstars, för personer med funktionsvariation. Dessutom har föreningen satsat på verksamheten ”Innebandy för alla” som är öppen innebandyverksamhet med fokus på nyanlända ungdomar.

Både Allstars och "Innebandy för alla" ligger i linje med föreningens värdegrund om allas lika värde och idrott för alla. Den här inställningen är ett föredöme för hur inkluderande föreningsverksamhet kan bedrivas.

Senast uppdaterad:

Publicerad: