Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset delas ut till enskilda personer, företag, föreningar, organisationer eller kommunala verksamheter i Örebro som gjort något bra för att öka tillgängligheten i vårt samhälle.

KFUM Basket Örebro tilldelas Tillgänglighetspriset 2023

Motiveringen till priset hittar du längre ner på sidan!

Vem kan nomineras?

De nominerade ska ha arbetat med något eller några av dessa områden:

  • Den fysiska tillgängligheten: lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer.
  • Tillgänglig information och kommunikation: webbplatser, broschyrer och annat.
  • Aktivitet eller bemötande för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Nominera

Mellan 27 november–15 december 2023 kunde du nominera till Tillgänglighetspriset 2023. Vinnare utses mars 2024.

Vad består priset av?

Priset består av ett diplom samt 10 000 kronor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Jury

Vinnare utses av Kommunala tillgänglighetsrådet.

Vinnare

Tillgänglighetspriset 2023 tilldelas KFUM Basket Örebro.

Motivering

Att skapa en mötesplats där olika grupper av personer kan mötas på lika villkor är av stor betydelse för att främja inkludering och gemenskap. Genom att arrangera det lyckade 3xe-evenemanget på Järntorget sommaren 2023, där personer med olika funktionsnedsättningar närvarade tillsammans på lika villkor, har KFUM Basket Örebro verkligen visat på vikten av att bryta ner barriärer och främja gemenskap genom idrotten. KFUM Basket Örebro utmanar andra idrottsföreningar i att göra idrotten till något ALLA kan delta i. Deras engagemang och insatser är värda att uppmärksammas och uppskattas.

KFUM Basket Örebro tilldelas årets Tillgänglighetspris av Kommunala Tillgänglighetsrådet för deras insatser för att öka tillgängligheten i samhället.

2022: Ingen vinnare.

Ingen nominering uppfyllde kriterierna för att vinna tillgänglighetspriset.

2021: Fritte fritidsgård.

Fritte, en fritidsgård för teckenspråkiga ungdomar i Örebro.

”Fritte är en kreativ mötesplats för teckenspråkiga ungdomar. Verksamheten är en viktig del av teckenspråkiga ungdomars fritid som tidigare levt med begränsad fritid. Där erbjuder man en meningsfull sysselsättning och där deltagarna känner sig inkluderade.

Verksamheten har ett innehåll som lockar till sig många ungdomar som får möta andra teckenspråkiga och umgås på lika villkor tillsammans med coachning från trygga vuxna.” Läs mer om Fritte på orebro.se

2020: Naturvårdsorganisationen Hopajola

”Hopajola arbetar med att informera och inspirera människor ut i naturen. Sedan några år har Hopajola erbjudit publika kostnadsfria guidningar inom natur och kultur som varit tillgänglighetsanpassade för främst rörelsehindrade personer och även synskadade.

Hopajolas tillgänglighetsanpassade naturguidningar har skett sommartid i hela länet och varit öppna för allmänheten.”

2019: Konstnärskollektivet Konst i blindo

”Genom olika typer av konstverk får beskådaren en resa i hur en person med dövblindhet och synskada kan uppleva sin omgivning. Att ställa ut sina konstverk i Wadköping, i en arena som är tillgänglig för alla tack vare smarta lösningar, var ett genidrag som gjorde att alla kunde uppleva dessa fyra konstnärers alster. Utställningen ökade med all säkerhet nyfikenheten för konst och inspirerade andra att våga ta fram sin kreativitet.”

2018: Göran P Andersson, Förvaltningen för funktionsstöd

"Göran har gett barn, ungdomar och vuxna med funktions­nedsättning en möjlighet att få leva ut sina artistdrömmar genom att med otrolig kraft och energi driva arrangemanget Melodifestivalen för funktionshindrade."

2017: Projektet Inspelet

"Projektet Inspelet har ökat samverkan mellan föreningar och inkluderat personer med funktionsnedsatta i sin verksamhet och genom normkritiskt arbetssätt öppnat upp för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att ta del av idrottsföreningars utbud. Genom att ställa frågan om alla ska passa in i idrotten eller om idrotten ska passa alla skapar föreningarna meningsfull fritidssysselsättning."

2016: Sture Kvist

"Sture har genom ett mångårigt helhjärtat engagemang för ungdomar och vuxna åstadkommit en meningsfylld fritidssysselsättning för ett stort antal örebroare med funktionsnedsättningar. Sedan mer än 30 år finns Sture på plats flera dagar varje vecka vid banorna där han leder och entusiasmerar de funktionsnedsatta idrottarna i bowlingklubben Qvirre. De årliga klubbmästerskapen och landskamperna mot Åland med avslutande bankett är stora minnesvärda händelser för Qvirres medlemmar."

2015: Föreningen Attitydskolan-Deltar

"De har genom projektet ROTA fått flera föreningar att ha tillgängliga möten genom att ta bort enkelt avhjälpta hinder som trösklar och dofter. Föreningen har tillsammans med SF skapat Movie Talk, syntolkad film. Föreningen Attitydskolan-Deltar arbetar också aktivt mot mobbning och utanförskap genom föreläsningar och aktiviteter."

Titta gärna på filmen som beskriver Tillgänglighetspriset. Du kan inte längre nominera.

Senast uppdaterad:
Publicerad: