Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset delas ut till enskilda personer, företag, föreningar, organisationer eller kommunala verksamheter i Örebro som gjort något bra för att öka tillgängligheten i vårt samhälle.

Vem kan nomineras?

De nominerade ska ha arbetat med något eller några av dessa områden:

  • Den fysiska tillgängligheten: lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer.
  • Tillgänglig information och kommunikation: webbplatser, broschyrer och annat.
  • Aktivitet eller bemötande för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Nominera

Tiden för nominering till Tillgänglighetspriset 2021 gick ut den 23 december 2021. Tack för alla inkomna nomineringar!

Här publicerar vi vinnare av Tillgänglighetspriset 2021 när Tillgänglighetsrådet och Kommunfullmäktige fattat sitt beslut.

Vad består priset av?

Priset består av ett diplom samt 10 000 kr. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Jury

Vinnare utses av Kommunala tillgänglighetsrådet.

Vinnare av tillgänglighetspriset 2020

Naturvårdsorganisationen Hopajola.

”Hopajola arbetar med att informera och inspirera människor ut i naturen. Sedan några år har Hopajola erbjudit publika kostnadsfria guidningar inom natur och kultur som varit tillgänglighetsanpassade för främst rörelsehindrade personer och även synskadade.

Hopajolas tillgänglighetsanpassade naturguidningar har skett sommartid i hela länet och varit öppna för allmänheten.”

2019: Konstnärskollektivet Konst i blindo.

”Genom olika typer av konstverk får beskådaren en resa i hur en person med dövblindhet och synskada kan uppleva sin omgivning. Att ställa ut sina konstverk i Wadköping, i en arena som är tillgänglig för alla tack vare smarta lösningar, var ett genidrag som gjorde att alla kunde uppleva dessa fyra konstnärers alster. Utställningen ökade med all säkerhet nyfikenheten för konst och inspirerade andra att våga ta fram sin kreativitet.”

2018: Göran P Andersson, Förvaltningen för funktionsstöd

"Göran har gett barn, ungdomar och vuxna med funktions­nedsättning en möjlighet att få leva ut sina artistdrömmar genom att med otrolig kraft och energi driva arrangemanget Melodifestivalen för funktionshindrade."

2017: Projektet Inspelet

"Projektet Inspelet har ökat samverkan mellan föreningar och inkluderat personer med funktionsnedsatta i sin verksamhet och genom normkritiskt arbetssätt öppnat upp för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att ta del av idrottsföreningars utbud. Genom att ställa frågan om alla ska passa in i idrotten eller om idrotten ska passa alla skapar föreningarna meningsfull fritidssysselsättning."

2016: Sture Kvist

"Sture har genom ett mångårigt helhjärtat engagemang för ungdomar och vuxna åstadkommit en meningsfylld fritidssysselsättning för ett stort antal örebroare med funktionsnedsättningar. Sedan mer än 30 år finns Sture på plats flera dagar varje vecka vid banorna där han leder och entusiasmerar de funktionsnedsatta idrottarna i bowlingklubben Qvirre. De årliga klubbmästerskapen och landskamperna mot Åland med avslutande bankett är stora minnesvärda händelser för Qvirres medlemmar."

2015: Föreningen Attitydskolan-Deltar

"De har genom projektet ROTA fått flera föreningar att ha tillgängliga möten genom att ta bort enkelt avhjälpta hinder som trösklar och dofter. Föreningen har tillsammans med SF skapat Movie Talk, syntolkad film. Föreningen Attitydskolan-Deltar arbetar också aktivt mot mobbning och utanförskap genom föreläsningar och aktiviteter."

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!