Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset delas ut till enskilda personer, företag, föreningar, organisationer eller kommunala verksamheter i Örebro som gjort något bra för att öka tillgängligheten i vårt samhälle.

Vem kan nomineras?

De nominerade ska ha arbetat med något eller några av dessa områden:

  • Den fysiska tillgängligheten: lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer.
  • Tillgänglig information och kommunikation: webbplatser, broschyrer och annat.
  • Aktivitet eller bemötande för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Nominera

Telefon

Du kan ringa in ditt förslag till Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Brev

Du kan skriva ut det här brevet (pdf, 99.1 kB), fylla i din nominering och skicka med vanlig post till:

Örebro kommun
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR)
Att: Tommy Krångh
Box 30000
701 35 Örebro

Webbformulär

Sista dag för nominering

Senast den 15 december 2018 vill vi ha din nominering.

Vad består priset av?

Priset består av ett diplom samt 10 000 kr. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.

Jury

Vinnare utses av Kommunala tillgänglighetsrådet.

Vinnare av tillgänglighetspriset

2017: Projektet Inspelet

"Projektet Inspelet har ökat samverkan mellan föreningar och inkluderat personer med funktionsnedsatta i sin verksamhet och genom normkritiskt arbetssätt öppnat upp för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att ta del av idrottsföreningars utbud. Genom att ställa frågan om alla ska passa in i idrotten eller om idrotten ska passa alla skapar föreningarna meningsfull fritidssysselsättning."

Tidigare vinnare av tillgänglighetspriset

2016: Sture Kvist

"Sture har genom ett mångårigt helhjärtat engagemang för ungdomar och vuxna åstadkommit en meningsfylld fritidssysselsättning för ett stort antal örebroare med funktionsnedsättningar. Sedan mer än 30 år finns Sture på plats flera dagar varje vecka vid banorna där han leder och entusiasmerar de funktionsnedsatta idrottarna i bowlingklubben Qvirre. De årliga klubbmästerskapen och landskamperna mot Åland med avslutande bankett är stora minnesvärda händelser för Qvirres medlemmar."

2015: Föreningen Attitydskolan-Deltar

"De har genom projektet ROTA fått flera föreningar att ha tillgängliga möten genom att ta bort enkelt avhjälpta hinder som trösklar och dofter. Föreningen har tillsammans med SF skapat Movie Talk, syntolkad film. Föreningen Attitydskolan-Deltar arbetar också aktivt mot mobbning och utanförskap genom föreläsningar och aktiviteter."

Senast uppdaterad: 13 november 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?