Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset delas ut till enskilda personer, företag, föreningar, organisationer eller kommunala verksamheter i Örebro som gjort något bra för att öka tillgängligheten i vårt samhälle.

Vem kan nomineras?

De nominerade ska ha arbetat med något eller några av dessa områden:

  • Den fysiska tillgängligheten: lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer.
  • Tillgänglig information och kommunikation: webbplatser, broschyrer och annat.
  • Aktivitet eller bemötande för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Nominera

15 december var sista dag att nominera till Tillgänglighetspriset 2018.

Vad består priset av?

Priset består av ett diplom samt 10 000 kr. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.

Jury

Vinnare utses av Kommunala tillgänglighetsrådet.

Vinnare av Tillgänglighetspriset

2018: Göran P Andersson, Förvaltningen för funktionsstöd

"Göran har gett barn, ungdomar och vuxna med funktions­nedsättning en möjlighet att få leva ut sina artistdrömmar genom att med otrolig kraft och energi driva arrangemanget Melodifestivalen för funktionshindrade."

Tidigare vinnare av tillgänglighetspriset

2017: Projektet Inspelet

"Projektet Inspelet har ökat samverkan mellan föreningar och inkluderat personer med funktionsnedsatta i sin verksamhet och genom normkritiskt arbetssätt öppnat upp för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att ta del av idrottsföreningars utbud. Genom att ställa frågan om alla ska passa in i idrotten eller om idrotten ska passa alla skapar föreningarna meningsfull fritidssysselsättning."

2016: Sture Kvist

"Sture har genom ett mångårigt helhjärtat engagemang för ungdomar och vuxna åstadkommit en meningsfylld fritidssysselsättning för ett stort antal örebroare med funktionsnedsättningar. Sedan mer än 30 år finns Sture på plats flera dagar varje vecka vid banorna där han leder och entusiasmerar de funktionsnedsatta idrottarna i bowlingklubben Qvirre. De årliga klubbmästerskapen och landskamperna mot Åland med avslutande bankett är stora minnesvärda händelser för Qvirres medlemmar."

2015: Föreningen Attitydskolan-Deltar

"De har genom projektet ROTA fått flera föreningar att ha tillgängliga möten genom att ta bort enkelt avhjälpta hinder som trösklar och dofter. Föreningen har tillsammans med SF skapat Movie Talk, syntolkad film. Föreningen Attitydskolan-Deltar arbetar också aktivt mot mobbning och utanförskap genom föreläsningar och aktiviteter."

Senast uppdaterad: 27 februari 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?