På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Snödagboken - fler inlägg

 • 2018-03-12 09.28

  Snöröjning

  Snöröjning på villagator startar kl. 9.00
 • 2018-03-12 07.35

  Snöröjning och halkbekämpning

  02.00 Plogning och saltning av gång- och cykelbana. Fortsätter att pågå under förmiddagen.03.00 Sandning av gator i city samt saltning av leder.
 • 2018-03-12 07.29

  Snöröjning

  Ca. 18.00 Saltning av körbanor samt sopsalt på cykelbanor.
 • 2018-03-12 07.25

  Snöröjning

  07.00 - ca. 14.00 Hyvling och sandning av villagator i områden Hjärsta och Norr.
 • 2018-03-12 07.02

  Snöröjning

  05.00 - ca. 12.00 Saltning på buss- och genomfartsleder.06.00 - ca. 12.00 Sopsaltning av huvudcykelstråk.07.00 - ca. 12.00 Sandning i city. Även städning har skett i city.07.00 - ca. 14.00 Hyvling och sandning av villagator i områden Hjärsta och Norr. 
 • 2018-03-09 07.21

  Snöröjning

  Kl. 00.00 Sopsaltmaskinerna ute på huvudcykelstråken. Pågår under förmiddagen.Kl. 00.30 Vi plogar och sandar buss-, genomfartsleder, gång- och cykelbanor.Kl. 02.00 Handskottning av trappor. 
 • 2018-03-07 07.37

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinerna på huvudcykelstråken nu på morgonen.Snöröjning gång- och cykelbanor.Saltning av körbanor.
 • 2018-03-06 09.41

  Halkbekämpning

  Kl. 00.00. Vi saltar buss- och genomfartsleder.Kl. 02.00. Sopsaltmaskinerna kör ut på huvudcykelstråken.
 • 2018-03-05 08.11

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinerna kör ut på huvudcykelstråken.
 • 2018-03-01 08.18

  Halkbekämpning

  Vi kallar ut sopsaltmaskinerna på våra huvudcykelstråk.Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2018-02-28 07.56

  Halkbekämpning

  Under dagen kommer vi att hyvla och sanda villagator i bland annat Brickeberg.Vi fyller på sand i de utplacerade sandlådorna.
 • 2018-02-28 07.53

  Halkbekämpning

  Vi är ute och ser över våra huvudcykelstråk och åtgärdar där halka uppstått.
 • 2018-02-28 07.52

  Sandning

  Vi är ute och sandar på delar av våra huvudcykelstråk.
 • 2018-02-27 08.27

  Halkbekämpning

  Kl. 06.00. Vi sopar våra huvudcykelleder. Kl. 07.00. Vi plogar och sandar buss-, genomfartsleder, gång- och cykelbanor. 
 • 2018-02-26 08.25

  Sopsaltning

  Sopsaltmaskinerna kör ut på huvudcykelstråken.
 • 2018-02-23 12.47

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2018-02-21 08.42

  Snöröjning

  Vi hyvlar och kör bort snö från gator där det är parkeringsförbud nattetid.
 • 2018-02-20 08.40

  Sandning

  Kl. 22.00. Vi sandar gång- och cykelbanor i centrum.Kl. 03.00. Vi gör punktinsatser med sand på körbanorna i centrum.
 • 2018-02-20 08.36

  Sopsaltning

  Vi gör punktinsatser med sopsalt på huvudcykelstråken där återfrysning kan uppstå.
 • 2018-02-20 08.33

  Snöröjning

  Vi plogar gator där det är parkeringsförbud nattetid.
 • 2018-02-19 09.45

  Snöröjning

  Vi snöröjer alla körbanor och gång- och cykelbanor.Vi handskottar vid busshållsplatser och trappor.
 • 2018-02-19 08.38

  Sopsaltning

  Vi kör ut med sopsaltmaskinerna på huvudcykelstråken.
 • 2018-02-19 08.29

  Snöröjning

  Kl. 05.00. Vi plogar och sandar i city.Kl. 07.00. Vi plogar buss- och genomfartsleder.Kl. 07.00. Vi handskottar och sandar busshållsplatser och trappor. Det arbetet kommer pågå under hela dagen.
 • 2018-02-19 08.21

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.Vi sopsaltar huvudcykelstråken.
 • 2018-02-16 11.21

  Halkbekämpning

  Vi kallar ut sopsaltmaskinerna på huvudcykelstråken.Vi saltar buss- och genomfartsleder.
 • 2018-02-15 08.18

  Halkbekämpning

  Vi sopsaltar samtliga huvudcykelstråk.Vi saltar buss- och genomfartsleder.
 • 2018-02-14 08.28

  Halkbekämpning

  Vi sopsaltar alla huvudcykelstråk.
 • 2018-02-14 08.27

  Halkbekämpning

  Vi sopsaltar extra på huvudcykelstråken där isfläckar uppstått.
 • 2018-02-14 08.14

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinen kör ut på huvudcykelstråken.Vi saltar buss- och genomfartsleder.
 • 2018-02-13 08.03

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Vi kör ut med sopsaltmaskinerna på våra huvudcykelstråk.
 • 2018-02-12 08.37

  Snöröjning

  Vi snöröjer leder och hyvlar bort modd i centrala delarna av Örebro.Vi skottar hållplatser och trappor. Sandning i city.
 • 2018-02-12 08.28

  Snöröjning

  Vi plogar gång- och cykelbanor.Vi handskottar trappor. 
 • 2018-02-12 08.26

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2018-02-09 09.36

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.
 • 2018-02-09 08.21

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinerna kör huvudcykelstråken då frosthalka väntas.
 • 2018-02-08 09.05

  Snöröjning

  Vi plogar körbanor och gång- och cykelbanor. Vi skottar och sandar trappor och busshållsplatser.Sopsaltmaskinen kör huvudcykelstråken.Vi hyvlar gator där snö och is uppstått. 
 • 2018-02-06 11.44

  Sandning

  Vi sandar i city på gång- och cykelvägar där halka uppstått.
 • 2018-02-06 11.31

  Sandning

  Sandning körbanor där parkeringsförbud råder.Sandning körbanor i city.
 • 2018-02-06 09.04

  Plogning

  Vi plogar gator där parkeringsförbud råder.Vi hyvlar körbanor där is uppstått.
 • 2018-02-05 08.30

  Halkbekämpning

  Vi handskottar och sandar i trappor och gör punktinsatser där det behövs i city.Sopsaltdistrikten halkbekämpas med flis. 
 • 2018-02-05 08.23

  Sandning och snöröjning

  Vi sandar i villaområdena och körbanorna i city.Vi sandar våra sopsaltdistrikt.Vi hyvlar gator och kör bort snöhögar från city.Vi städar gator där parkeringsförbud råder.
 • 2018-02-05 08.18

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.Sopsaltmaskinen åker ut på huvudcykelstråken.Vi sandar i city. Köpmangatan, Drottninggatan m.fl.
 • 2018-02-05 08.16

  Sopsaltning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2018-02-05 08.15

  Snöröjning

  Vi plogar alla körbanor och gång- och cykelbanor.Vi handskottar trappor, kring cykelställ och hållplatser i city.
 • 2018-02-02 09.42

  Halkbekämpning

  Vi kallar ut sopsaltmaskinerna till huvudcykelstråken. Prognosen säger att det ska snöa hela dagen.
 • 2018-02-01 09.41

  Halkbekämpning

  Saltning buss- och genomfartsleder.Vi sandar villagator.Sopsaltmaskinen kör huvudcykelstråken.
 • 2018-02-01 09.30

  Snöröjning

  Vi plogar lokalgatorna.Vi plogar och saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Vi plogar gång-/cykelbanor och fastigheter samt sandar.Vi handskottar trappor i city.
 • 2018-02-01 07.51

  Halkbekämpning

  Det återfryser på våra huvudcykelstråk och sopsaltmaskinerna åker ut igen.
 • 2018-02-01 07.50

  Halkbekämpning

  Sopsaltning på våra huvudcykelstråk.
 • 2018-01-31 07.54

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinen kör huvudcykelstråken då det varnas för frost och ishalka.Vi saltar buss- och genomfartslederna.
 • 2018-01-30 07.51

  Halkbekämpning

  Sandning och saltning pågår.
 • 2018-01-30 07.48

  Snöröjning

  Vi plogar gång- och cykelbanor, buss- och genomfartsleder samt lokalgator.Vi handskottar trappor i city.
 • 2018-01-30 07.45

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinerna kör ut på huvudcykelstråken och arbete pågår fortfarande.Vi punktsaltar tunnlar och utsatta områden där halka uppstår.
 • 2018-01-29 08.36

  Halkbekämpning

  Vi saltar bussleder och större genomfartsleder.Vi sopsaltar huvudcykelstråken.
 • 2018-01-29 08.34

  Plogning

  Vi plogar gång- och cykelbanor i Vintrosa.Vi plogar lokalgator i Vintrosa där behov uppstått.Vi plogar gång- och cykelbanor i Hovsta.
 • 2018-01-29 08.24

  Sopsaltmaskinerna kör ut

  Kl. 02.00. Vi sopsaltar huvudcykelstråken.Kl. 22.00. Vi sopsaltar huvudcykelstråken.
 • 2018-01-29 08.23

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder. 
 • 2018-01-24 15.57

  Bortforsling av snö

  Under natten eller tidig morgon kommer vi om möjligt riva och lasta bort snö på Köpmangatan. Från Fisketorget till Stortorget.
 • 2018-01-24 11.18

  Halkbekämpning

  Vi sandar i city. Främst i området kring Hindersmässan men även på andra platser där halka uppstått.Sopsaltmaskinerna kör klart huvudcykelstråken.
 • 2018-01-24 11.14

  Saltning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder.Sopsaltmaskinerna kör ut på huvudcykelstråken. Vi har dock haft problem med det norra distriktet.
 • 2018-01-24 11.10

  Snöröjning

  Vi snöröjer alla körbanor.
 • 2018-01-23 09.58

  Isbanan på Järntorget

  Isbanan på Järntorget är skottad.
 • 2018-01-23 09.56

  Sandning

  Vi sandar extra i city inför Hindersmässan.Sandning på Vallnäsgatan efter en vattenläcka.
 • 2018-01-23 09.51

  Snöröjning

  Snöröjning city.Vi har forslat bort snöhögar och cykelställ från Stortorget inför Hindersmässan.Vi har hyvlat bort snö och is. 
 • 2018-01-22 08.05

  Halkbekämpning

  07.00. Vi sopsaltar huvudcykelstråken och sandar i villaområdena.22.00. Vi hyvlar gator och lastar bort snö i centrum.  22.00. Vi sandar i centrum.
 • 2018-01-22 07.47

  Sandning

  Vi sandar i villaområdena.
 • 2018-01-22 07.45

  Halkbekämpning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2018-01-19 08.36

  Halkbekämpning

  Vi saltar våra buss- och genomfartsleder.
 • 2018-01-19 08.34

  Snöröjning

  Vi plogar körbanor och gång- och cykelbanor.Sopsaltmaskinen kör huvudcykelstråken.
 • 2018-01-18 11.57

  Sopsaltmaskinerna kör ut

  Vi sopsaltar huvudcykelstråken igen.
 • 2018-01-18 08.02

  Snöröjning

  Vi plogar våra huvudcykelstråk.
 • 2018-01-18 07.53

  Halkbekämpning

  00:30 - Vi plogar och sandar gång- och cykelbanor och vid de fastigheter vi ansvarar för.02:00 - Vi halkbekämpar körbanorna i city.
 • 2018-01-18 07.47

  Snöröjning

  Vi plogar buss- och genomfartsleder.Vi plogar lokalgator.Sopsaltmaskinerna är ute och kör våra huvudcykelstråk.
 • 2018-01-17 10.51

  Halkbekämpning på våra huvudcykelstråk

  Vi arbetar för fullt med sopsaltmaskinerna på huvudcykelstråken.
 • 2018-01-17 08.59

  Sandning

  Vi sandar lokalgatorna.
 • 2018-01-17 08.58

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2018-01-17 08.56

  Snöröjning

  Vi plogar lokalgatorna.
 • 2018-01-17 08.03

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinerna kör ut på våra huvudcykelstråk.
 • 2018-01-16 09.47

  Snöröjning

  Vi snöröjer banvallen (cykelvägen efter Svartå-banan).Handskottning i trappor och vid hållplatser pågår för fullt.
 • 2018-01-16 08.15

  Snöröjning

  Vi snöröjer gator och gång- och cykelbanor i Vintrosa.
 • 2018-01-16 08.10

  Sopsaltmaskinen kör

  Vi kör med sopsaltmaskinen på våra huvudcykelstråk.
 • 2018-01-16 08.09

  Snöröjning

  Vi snöröjer i centrum.
 • 2018-01-16 08.07

  Snöröjning trappor

  Vi skottar och sandar trapporna i city.
 • 2018-01-15 08.01

  Sandning

  Punktinsatser med sand på gator där halka uppstått.
 • 2018-01-15 08.00

  Sandning

  Sandning gång- och cykelvägar där halka uppstått.
 • 2018-01-15 07.57

  Sandning i city

  Punktinsatser med sand i city på gång- och cykelvägar där halka uppstått.
 • 2018-01-15 07.55

  Halkbekämpning

  Saltning genomfartsleder och bussleder.
 • 2018-01-15 07.53

  Halkbekämpning

  Sopsaltning på huvudcykelstråken.
 • 2018-01-12 09.34

  Halkbekämpning

  Vi saltar våra buss- och genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör ut på våra huvudcykelstråk.Vi sandar i city där halka uppstått.
 • 2018-01-11 09.01

  Halkbekämpning

  Vi åker ut och sopsaltar våra huvudcykelstråk.Vi saltar våra buss- och genomfartsleder.
 • 2018-01-11 07.39

  Halkbekämpning

  Punktinsatser med salt där halka förväntas uppstå.
 • 2018-01-10 08.42

  Halkbekämpning

  Punktinsatser med salt på buss- och genomfartsleder. Vi börjar på Pilängen, Marieberg, Ladugårdsängen och kör vidare till övriga områden så länge behov finns.Sopsaltning på huvudcykelstråken med start på söder.Fortsatta punktinsatser, så länge det behövs, under hela dagen.
 • 2018-01-09 07.57

  Halkbekämpning

  Vi sopsaltar huvudcykelstråken.Saltning buss- och genomfartsleder.
 • 2018-01-08 13.06

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinen kör ut på huvudcykelstråken.
 • 2018-01-08 13.05

  Halkbekämpning

  Vi sandar broar från Karlslund till Slussbron.Trapporna i city sandas.
 • 2018-01-08 13.01

  Halkbekämpning

  Saltning av buss- och genomfartsleder och sopsaltning av våra huvudcykelstråk.
 • 2018-01-05 13.34

  Halkbekämpning

  Punktinsatser med salt på buss- och genomfartsleder där halka uppstått. Vi har bland annat varit i Marieberg och Brickebacken.
 • 2018-01-03 08.51

  Halkbekämpning

  Det fryser på så vi kör ut på huvudcykelstråken med sopsaltmaskinerna.Även punktinsatser med salt på bussleder och större genomfartsleder.
 • 2017-12-29 15.27

  Nyårshelgens beredskap

  Vi är i beredskap under nyårshelgen och följer väderutvecklingen. Uppstår halka åker vi ut och halkbekämpar. Vi fortsätter anpassa farten till väglaget och håller avstånd till framförvarande fordon. Vi passar också på att önska våra medborgare ett riktigt Gott Nytt År!                  
 • 2017-12-29 08.53

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder. Sopsaltmaskinen kör ut på huvudcykelstråken.Vi grusar centrala broar och överfarter.
 • 2017-12-27 07.52

  Halkbekämpning

  Vi saltar körbanor och sopsaltar huvudcykelstråken.
 • 2017-12-22 16.00

  Halkbekämpning

  Då det finns risk för att det fryser på åker vi nu ut och saltar förebyggande på buss-/och genomfartsleder. Sopsaltmaskinerna åker ut på huvudcykelstråken.
 • 2017-12-22 15.09

  Halkbekämpning under julhelgen

  Vi håller beredskap under julhelgen och följer ständigt väderutvecklingen. Uppstår halka åker vi ut och halkbekämpar.Tänk på att anpassa farten till väglaget och håll avstånd till framförvarande fordon. Sakta in tidigare vid övergångsställen. Vi önskar våra medborgare en riktigt God Jul!
 • 2017-12-22 08.53

  Halkbekämpning

  Vi åker ut och saltar gatorna där busstrafiken kör och de större genomfartslederna.Sopsaltmaskinen kör huvudcykelstråken.
 • 2017-12-21 08.37

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-12-18 09.02

  Sandning villagator

  Vi sandar villagatorna.
 • 2017-12-18 09.01

  Sandning

  Vi sandar villagator.
 • 2017-12-18 08.59

  Halkbekämpning huvudcykelstråk

  Vi kör ut och sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2017-12-18 08.57

  Halkbekämpning

  Punktinsatser med salt i tunnlar och på broar.
 • 2017-12-18 08.53

  Snöröjning

  Vi snöröjer och sandar samtliga gång- och cykelbanor.Vi snöröjer körbanorna.
 • 2017-12-18 08.51

  Halkbekämpning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk och saltar gator med busstrafik och genomfartstrafik.
 • 2017-12-18 08.32

  Sandning i city

  Insatser med sand i city där halka uppstår.
 • 2017-12-18 08.29

  Saltning leder

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2017-12-18 08.26

  Halkbekämpning huvudcykelstråken

  Sopsaltmaskinen kör ut på huvudcykelstråken.
 • 2017-12-14 13.57

  Sopsaltning

  Vi kör med sopsaltmaskinen på huvudcykelstråken. Vi börjar med de norra delarna.
 • 2017-12-14 09.21

  Plogning och sandning

  Vi plogar genomfartsleder i Hovsta och lokalgatorna i Adolfsberg, Brickebacken, Glanshammar, Ölmbrotorp och Vintrosa. Översyn av gatorna i Lillån.Vi sandar lokalgatorna där halka uppstått.
 • 2017-12-14 07.57

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopssaltmaskinen kör våra huvudcykelleder.
 • 2017-12-13 08.18

  Sandning city

  Punktinsatser med sand i trappor, busshållsplatser och vid övergångsställen där halka brukar uppstå.
 • 2017-12-13 08.13

  Halkbekämpning leder

  Sopsaltmaskinen kör våra huvudcykelstråk.Saltning gator där bussarna kör och genomfartsleder.
 • 2017-12-12 15.33

  Sopsaltning

  Sopsaltmaskinen kör ut igen på huvudcykelstråken.
 • 2017-12-12 15.32

  Snöröjning och sandning

  Vi åker ut och snöröjer och sandar gång- och cykelbanorna.Vi sandar lokalgatorna.
 • 2017-12-12 08.36

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör ut på huvudcykelstråken.
 • 2017-12-11 09.49

  Sopsaltning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelståk.
 • 2017-12-11 09.48

  Halkbekämpning

  Vi saltar våra buss- och genomfartsleder.
 • 2017-12-11 09.46

  Sopsaltning

  Vi sopsaltar huvudcykelstråken.
 • 2017-12-08 08.02

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopsaltning på huvudcykelstråken.
 • 2017-12-07 08.45

  Sopsaltning

  Vi kör med sopsaltmaskinerna på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-12-06 07.41

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-12-05 08.39

  Halkbekämpning

  Vi gör punktinsatser med salt på genomfartsleder där halka uppstått.
 • 2017-12-04 07.55

  Sopsaltmaskinen kör

  Vi kör med sopsaltmaskinen på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-12-04 07.53

  Saltning av leder

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2017-12-04 07.48

  Sandning i city

  Punktinsatser med sand på torg och busshållsplatser där halka brukar uppstå.
 • 2017-12-04 07.45

  Sandning trappor

  Manuell sandning av trappor.
 • 2017-11-30 07.51

  Sandning

  Vi sandar manuellt vid trappor och busshållsplatser.
 • 2017-11-30 07.48

  Halkbekämpning

  Förebyggande saltning på bussleder och större genomfartsleder.Vi kör sopsaltning på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-11-28 07.50

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder och kör med sopsaltmaskinerna på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-11-27 08.16

  Sandning trappor

  Vi sandar och plockar skräp i trapporna i centrum.
 • 2017-11-27 08.10

  Halkbekämpning cykelleder

  Sopsaltmaskinen kör ut på våra cykelleder.
 • 2017-11-27 08.04

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2017-11-22 07.46

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-11-20 10.27

  Halkbekämpning

  Vi åker ut och plogar och sandar samtliga cykelbanor.
 • 2017-11-20 08.36

  Snöröjning och halkbekämpning

  Vi sandar gator i villaområden och i city.Vi skottar och sandar i city och vid busshållsplatser.Vi plogar och sandar cykelbanor.Vi plogar och sandar i Vintrosa.
 • 2017-11-20 08.15

  Snöröjning

  Plogning och sandning i city. 
 • 2017-11-20 08.10

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder. Sopsaltmaskinen kör på gång- och cykelvägar.
 • 2017-11-17 07.51

  Saltning bussleder

  Vi saltar busslederna och kör med sopsaltmaskinen på våra prioriterade cykelbanor.
 • 2017-11-16 07.59

  Sopsaltning pågår

  Återfrysning gör att vi på nytt kör ut med sopsaltmaskinerna på våra cykelleder.
 • 2017-11-16 07.57

  Sopsaltning cykelleder

  Vi körde ut med sopsaltmaskinerna på våra prioriterade cykelleder eftersom temperaturen sjönk.
 • 2017-11-16 07.54

  Halkbekämpning

  Vi gick ut och saltade bussleder. 
 • 2017-11-15 08.17

  Saltning

  Vi saltar gatorna där busstrafiken kör.
 • 2017-11-15 08.15

  Sopsaltning cykelleder

  Sopsaltmaskinen kör ut på våra prioriterade cykelleder.
 • 2017-11-14 12.59

  Sandning gång- och cykelbanor

  Vi kör ut och sandar gång- och cykelbanor.
 • 2017-11-14 08.05

  Sandning centrum

  Vi sandar gång- och cykelbanor i centrum.Sandning där halka förväntas uppstå.
 • 2017-11-14 08.00

  Halkbekämpning

  Vi åker ut och saltar busslederna och kör med sopsaltmaskinen på våra cykelleder.
 • 2017-11-13 08.35

  Manuell sandning

  Vi är ute och sandar broar.
 • 2017-11-13 08.32

  Saltning bussleder

  Vi är ute och saltar busslederna.
 • 2017-11-13 08.30

  Sopsaltmaskinen kör

  Sopsaltmaskinen kör våra prioriterade gång- och cykelstråk.
 • 2017-11-13 08.27

  Sandning i centrum

  Vi sandar trapporna i centrala Örebro.
 • 2017-11-13 08.22

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinen kör de prioriterade cykelstråken.Vi saltar även busslederna.
 • 2017-11-10 08.24

  Sandning

  Sandning på gång- och cykelbanor. Punktinsatser med sand i city vid torg och andra utsatta ytor.
 • 2017-11-10 08.17

  Saltning och sandning

   Vi är ute och saltar busslederna.Sopsaltmaskinen kör våra prioriterade gång- och cykelbanor.
 • 2017-11-09 10.05

  Gratis sand

  Lördag den 11 november kl 10:00-13:00 är det dags för årets möjlighet att hämta sand på Skvadronvägen 13. Max 200 liter/medborgare.Vi kommer att bjuda på fika. Man får dessutom chansen att träffa våra politiker från Tekniska förvaltningen. Vår personal kommer även att finnas på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.Välkomna! 
 • 2017-11-09 08.06

  Halkbekämpning

  Punktinsatser med salt på genomfarts- och bussleder där halkrisk uppstår.
 • 2017-11-08 08.18

  Halkbekämpning

  Saltning leder.Sandning i centrala Örebro.
 • 2017-11-03 13.00

  Nu närmar sig snö- och halksäsongen

  Vi står i beredskap om snö och halka kommer. Vi uppdaterar oss med prognoserna från meteorologerna dygnet runt.
 • 2017-11-03 08.46

  Manuell halkbekämpning

  Punktinsatser med sand på gång- och cykelbroar (träbroar).
Senast uppdaterad: 19 januari 2018

Publicerad: 10 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se