På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Snödagboken - fler inlägg

 • 2018-01-18 07.47

  Snöröjning

  Vi plogar buss- och genomfartsleder.Vi plogar lokalgator.Sopsaltmaskinerna är ute och kör våra huvudcykelstråk.
 • 2018-01-17 10.51

  Halkbekämpning på våra huvudcykelstråk

  Vi arbetar för fullt med sopsaltmaskinerna på huvudcykelstråken.
 • 2018-01-17 08.59

  Sandning

  Vi sandar lokalgatorna.
 • 2018-01-17 08.58

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2018-01-17 08.56

  Snöröjning

  Vi plogar lokalgatorna.
 • 2018-01-17 08.03

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinerna kör ut på våra huvudcykelstråk.
 • 2018-01-16 09.47

  Snöröjning

  Vi snöröjer banvallen (cykelvägen efter Svartå-banan).Handskottning i trappor och vid hållplatser pågår för fullt.
 • 2018-01-16 08.15

  Snöröjning

  Vi snöröjer gator och gång- och cykelbanor i Vintrosa.
 • 2018-01-16 08.10

  Sopsaltmaskinen kör

  Vi kör med sopsaltmaskinen på våra huvudcykelstråk.
 • 2018-01-16 08.09

  Snöröjning

  Vi snöröjer i centrum.
 • 2018-01-16 08.07

  Snöröjning trappor

  Vi skottar och sandar trapporna i city.
 • 2018-01-15 08.01

  Sandning

  Punktinsatser med sand på gator där halka uppstått.
 • 2018-01-15 08.00

  Sandning

  Sandning gång- och cykelvägar där halka uppstått.
 • 2018-01-15 07.57

  Sandning i city

  Punktinsatser med sand i city på gång- och cykelvägar där halka uppstått.
 • 2018-01-15 07.55

  Halkbekämpning

  Saltning genomfartsleder och bussleder.
 • 2018-01-15 07.53

  Halkbekämpning

  Sopsaltning på huvudcykelstråken.
 • 2018-01-12 09.34

  Halkbekämpning

  Vi saltar våra buss- och genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör ut på våra huvudcykelstråk.Vi sandar i city där halka uppstått.
 • 2018-01-11 09.01

  Halkbekämpning

  Vi åker ut och sopsaltar våra huvudcykelstråk.Vi saltar våra buss- och genomfartsleder.
 • 2018-01-11 07.39

  Halkbekämpning

  Punktinsatser med salt där halka förväntas uppstå.
 • 2018-01-10 08.42

  Halkbekämpning

  Punktinsatser med salt på buss- och genomfartsleder. Vi börjar på Pilängen, Marieberg, Ladugårdsängen och kör vidare till övriga områden så länge behov finns.Sopsaltning på huvudcykelstråken med start på söder.Fortsatta punktinsatser, så länge det behövs, under hela dagen.
 • 2018-01-09 07.57

  Halkbekämpning

  Vi sopsaltar huvudcykelstråken.Saltning buss- och genomfartsleder.
 • 2018-01-08 13.06

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinen kör ut på huvudcykelstråken.
 • 2018-01-08 13.05

  Halkbekämpning

  Vi sandar broar från Karlslund till Slussbron.Trapporna i city sandas.
 • 2018-01-08 13.01

  Halkbekämpning

  Saltning av buss- och genomfartsleder och sopsaltning av våra huvudcykelstråk.
 • 2018-01-05 13.34

  Halkbekämpning

  Punktinsatser med salt på buss- och genomfartsleder där halka uppstått. Vi har bland annat varit i Marieberg och Brickebacken.
 • 2018-01-03 08.51

  Halkbekämpning

  Det fryser på så vi kör ut på huvudcykelstråken med sopsaltmaskinerna.Även punktinsatser med salt på bussleder och större genomfartsleder.
 • 2017-12-29 15.27

  Nyårshelgens beredskap

  Vi är i beredskap under nyårshelgen och följer väderutvecklingen. Uppstår halka åker vi ut och halkbekämpar. Vi fortsätter anpassa farten till väglaget och håller avstånd till framförvarande fordon. Vi passar också på att önska våra medborgare ett riktigt Gott Nytt År!                  
 • 2017-12-29 08.53

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder. Sopsaltmaskinen kör ut på huvudcykelstråken.Vi grusar centrala broar och överfarter.
 • 2017-12-27 07.52

  Halkbekämpning

  Vi saltar körbanor och sopsaltar huvudcykelstråken.
 • 2017-12-22 16.00

  Halkbekämpning

  Då det finns risk för att det fryser på åker vi nu ut och saltar förebyggande på buss-/och genomfartsleder. Sopsaltmaskinerna åker ut på huvudcykelstråken.
 • 2017-12-22 15.09

  Halkbekämpning under julhelgen

  Vi håller beredskap under julhelgen och följer ständigt väderutvecklingen. Uppstår halka åker vi ut och halkbekämpar.Tänk på att anpassa farten till väglaget och håll avstånd till framförvarande fordon. Sakta in tidigare vid övergångsställen. Vi önskar våra medborgare en riktigt God Jul!
 • 2017-12-22 08.53

  Halkbekämpning

  Vi åker ut och saltar gatorna där busstrafiken kör och de större genomfartslederna.Sopsaltmaskinen kör huvudcykelstråken.
 • 2017-12-21 08.37

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-12-18 09.02

  Sandning villagator

  Vi sandar villagatorna.
 • 2017-12-18 09.01

  Sandning

  Vi sandar villagator.
 • 2017-12-18 08.59

  Halkbekämpning huvudcykelstråk

  Vi kör ut och sopsaltar våra huvudcykelstråk.
 • 2017-12-18 08.57

  Halkbekämpning

  Punktinsatser med salt i tunnlar och på broar.
 • 2017-12-18 08.53

  Snöröjning

  Vi snöröjer och sandar samtliga gång- och cykelbanor.Vi snöröjer körbanorna.
 • 2017-12-18 08.51

  Halkbekämpning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelstråk och saltar gator med busstrafik och genomfartstrafik.
 • 2017-12-18 08.32

  Sandning i city

  Insatser med sand i city där halka uppstår.
 • 2017-12-18 08.29

  Saltning leder

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2017-12-18 08.26

  Halkbekämpning huvudcykelstråken

  Sopsaltmaskinen kör ut på huvudcykelstråken.
 • 2017-12-14 13.57

  Sopsaltning

  Vi kör med sopsaltmaskinen på huvudcykelstråken. Vi börjar med de norra delarna.
 • 2017-12-14 09.21

  Plogning och sandning

  Vi plogar genomfartsleder i Hovsta och lokalgatorna i Adolfsberg, Brickebacken, Glanshammar, Ölmbrotorp och Vintrosa. Översyn av gatorna i Lillån.Vi sandar lokalgatorna där halka uppstått.
 • 2017-12-14 07.57

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopssaltmaskinen kör våra huvudcykelleder.
 • 2017-12-13 08.18

  Sandning city

  Punktinsatser med sand i trappor, busshållsplatser och vid övergångsställen där halka brukar uppstå.
 • 2017-12-13 08.13

  Halkbekämpning leder

  Sopsaltmaskinen kör våra huvudcykelstråk.Saltning gator där bussarna kör och genomfartsleder.
 • 2017-12-12 15.33

  Sopsaltning

  Sopsaltmaskinen kör ut igen på huvudcykelstråken.
 • 2017-12-12 15.32

  Snöröjning och sandning

  Vi åker ut och snöröjer och sandar gång- och cykelbanorna.Vi sandar lokalgatorna.
 • 2017-12-12 08.36

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör ut på huvudcykelstråken.
 • 2017-12-11 09.49

  Sopsaltning

  Vi sopsaltar våra huvudcykelståk.
 • 2017-12-11 09.48

  Halkbekämpning

  Vi saltar våra buss- och genomfartsleder.
 • 2017-12-11 09.46

  Sopsaltning

  Vi sopsaltar huvudcykelstråken.
 • 2017-12-08 08.02

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopsaltning på huvudcykelstråken.
 • 2017-12-07 08.45

  Sopsaltning

  Vi kör med sopsaltmaskinerna på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-12-06 07.41

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-12-05 08.39

  Halkbekämpning

  Vi gör punktinsatser med salt på genomfartsleder där halka uppstått.
 • 2017-12-04 07.55

  Sopsaltmaskinen kör

  Vi kör med sopsaltmaskinen på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-12-04 07.53

  Saltning av leder

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2017-12-04 07.48

  Sandning i city

  Punktinsatser med sand på torg och busshållsplatser där halka brukar uppstå.
 • 2017-12-04 07.45

  Sandning trappor

  Manuell sandning av trappor.
 • 2017-11-30 07.51

  Sandning

  Vi sandar manuellt vid trappor och busshållsplatser.
 • 2017-11-30 07.48

  Halkbekämpning

  Förebyggande saltning på bussleder och större genomfartsleder.Vi kör sopsaltning på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-11-28 07.50

  Halkbekämpning

  Vi saltar buss- och genomfartsleder och kör med sopsaltmaskinerna på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-11-27 08.16

  Sandning trappor

  Vi sandar och plockar skräp i trapporna i centrum.
 • 2017-11-27 08.10

  Halkbekämpning cykelleder

  Sopsaltmaskinen kör ut på våra cykelleder.
 • 2017-11-27 08.04

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2017-11-22 07.46

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör på våra huvudcykelstråk.
 • 2017-11-20 10.27

  Halkbekämpning

  Vi åker ut och plogar och sandar samtliga cykelbanor.
 • 2017-11-20 08.36

  Snöröjning och halkbekämpning

  Vi sandar gator i villaområden och i city.Vi skottar och sandar i city och vid busshållsplatser.Vi plogar och sandar cykelbanor.Vi plogar och sandar i Vintrosa.
 • 2017-11-20 08.15

  Snöröjning

  Plogning och sandning i city. 
 • 2017-11-20 08.10

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder. Sopsaltmaskinen kör på gång- och cykelvägar.
 • 2017-11-17 07.51

  Saltning bussleder

  Vi saltar busslederna och kör med sopsaltmaskinen på våra prioriterade cykelbanor.
 • 2017-11-16 07.59

  Sopsaltning pågår

  Återfrysning gör att vi på nytt kör ut med sopsaltmaskinerna på våra cykelleder.
 • 2017-11-16 07.57

  Sopsaltning cykelleder

  Vi körde ut med sopsaltmaskinerna på våra prioriterade cykelleder eftersom temperaturen sjönk.
 • 2017-11-16 07.54

  Halkbekämpning

  Vi gick ut och saltade bussleder. 
 • 2017-11-15 08.17

  Saltning

  Vi saltar gatorna där busstrafiken kör.
 • 2017-11-15 08.15

  Sopsaltning cykelleder

  Sopsaltmaskinen kör ut på våra prioriterade cykelleder.
 • 2017-11-14 12.59

  Sandning gång- och cykelbanor

  Vi kör ut och sandar gång- och cykelbanor.
 • 2017-11-14 08.05

  Sandning centrum

  Vi sandar gång- och cykelbanor i centrum.Sandning där halka förväntas uppstå.
 • 2017-11-14 08.00

  Halkbekämpning

  Vi åker ut och saltar busslederna och kör med sopsaltmaskinen på våra cykelleder.
 • 2017-11-13 08.35

  Manuell sandning

  Vi är ute och sandar broar.
 • 2017-11-13 08.32

  Saltning bussleder

  Vi är ute och saltar busslederna.
 • 2017-11-13 08.30

  Sopsaltmaskinen kör

  Sopsaltmaskinen kör våra prioriterade gång- och cykelstråk.
 • 2017-11-13 08.27

  Sandning i centrum

  Vi sandar trapporna i centrala Örebro.
 • 2017-11-13 08.22

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinen kör de prioriterade cykelstråken.Vi saltar även busslederna.
 • 2017-11-10 08.24

  Sandning

  Sandning på gång- och cykelbanor. Punktinsatser med sand i city vid torg och andra utsatta ytor.
 • 2017-11-10 08.17

  Saltning och sandning

   Vi är ute och saltar busslederna.Sopsaltmaskinen kör våra prioriterade gång- och cykelbanor.
 • 2017-11-09 10.05

  Gratis sand

  Lördag den 11 november kl 10:00-13:00 är det dags för årets möjlighet att hämta sand på Skvadronvägen 13. Max 200 liter/medborgare.Vi kommer att bjuda på fika. Man får dessutom chansen att träffa våra politiker från Tekniska förvaltningen. Vår personal kommer även att finnas på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.Välkomna! 
 • 2017-11-09 08.06

  Halkbekämpning

  Punktinsatser med salt på genomfarts- och bussleder där halkrisk uppstår.
 • 2017-11-08 08.18

  Halkbekämpning

  Saltning leder.Sandning i centrala Örebro.
 • 2017-11-03 13.00

  Nu närmar sig snö- och halksäsongen

  Vi står i beredskap om snö och halka kommer. Vi uppdaterar oss med prognoserna från meteorologerna dygnet runt.
 • 2017-11-03 08.46

  Manuell halkbekämpning

  Punktinsatser med sand på gång- och cykelbroar (träbroar).

Senast uppdaterad: 19 januari 2018

Publicerad: 10 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se