På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Snö, halka och sandupptagning

Som trafikant i Örebro ska du kunna ta dig fram på ett bra sätt, även när det har snöat. Alla större gator, vägar, cykelleder och gator med busstrafik är prioriterade vid snöröjning. Mindre gator, cykelvägar och gångbanor snöröjs därefter. Vi följer väderprognoser och står i beredskap dygnet runt.

Snö och snöröjning

Snöröjning påbörjas när det slutat snöa

När det har snöat minst sju centimeter ska gång- och cykelbanor röjas från snö. Körbanor ska röjas när det har snöat minst tio centimeter. Röjning påbörjas när det slutat snöa och ska vara avslutad inom tolv timmar (servicegaranti).

Vi avvaktar vid rusningstrafik och när mer snö väntas

Vid rusningstrafik avvaktar vi med snöröjning för att underlätta framkomligheten för alla trafikanter. Vi avvaktar också om det väntas mer snö det kommande dygnet.

Bortforsling av snö

Vi forslar bort snö i innerstaden. I undantagsfall, d.v.s. vid stora snömängder, kan vi även forsla bort snö efter de mest trafikerade gatorna med mycket gångtrafik i ytterområden. I de fallen forslar vi som regel bara bort snö på en sida av gatan.

Riktvärden för snöröjning

Snöröjningen startar vid följande riktvärden

Gator/körbanor

Ledröjning 5-7 cm

Alla större gator och vägar, alla gator med busstrafik och cykelvägar röjs när det fallit 5-7 cm snö vid ett och samma tillfälle.

Full röjning 8-10 cm

Alla övriga vägar/gator röjs när det fallit 8-10 cm snö vid ett och samma tillfälle.

Gång- och cykelvägar

Prioriterad röjning 3-5 cm

Alla större cykelvägar som bär in mot centrum röjs när det fallit 3-5 cm snö vid ett och samma tillfälle.

Full röjning 5-7 cm

Alla övriga cykelvägar röjs när det fallit 5-7 cm snö vid ett och samma tillfälle.

Vem har ansvaret?

Örebro kommun, Trafikverket och vägföreningar

Örebro kommun har ansvar för vinterväghållningen på gator, cykelleder och torg inom tätorten Örebro och i Hovsta, Lillån, Vintrosa, Glanshammar, Mariebergs handelsområde och Törsjö industriområde. Övriga vägar och gator ansvarar Trafikverket eller vägföreningar för.

Fastighetsägaren/villaägaren

Det är alltid fastighetsägaren/villaägaren som ansvarar för att sopa, sanda och skotta trottoarer och gångbanor utanför fastigheten. Det är inte tillåtet att skotta ut snön på gatan. Ansvaret på fastighetsägaren innebär också att skotta bort eventuella snövallar mot gatan på de platser som vi hämtar sopor på. Det är också fastighetsägaren som ansvarar för takskottning och ser till att farliga istappar tas bort. Om det behövs en skylift vid arbetet ska fastighetsägaren ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) och markupplåtelse hos Örebro kommun.

Om du, av någon anledning, inte kan sköta snöröjning och halkbekämpning utanför din fastighet/villa på egen hand, ansvarar du ändå för att det blir gjort, t.ex. genom att hyra in tjänsten.

Om olycksfall inträffar på grund av att snöröjning och halkbekämpning inte sköts kan ansvarig fastighetsägare/villaägare bli skadeståndsskyldig.

Hämta gratis sand för halkbekämpning

Under vintern kan du hämta gratis sand på kommunens återvinningscentraler. Max 50 liter per person gäller.

Halka och halkbekämpning

Alla större gator, vägar, cykelleder och gator med busstrafik är prioriterade och halkbekämpas först. Även en del gångytor, såsom trappor och torg är prioriterade när det gäller halkbekämpning.

Det prioriterade vägnätet och större uppsamlingsgator halkbekämpas med salt. Lokalgator, cykelvägar och gångytor halkbekämpas med sand/makadam, inte med salt.

Sopsaltmaskin – sopar först, saltar sen

Sopsaltmaskinen förenklar underhållet av halkfria cykelbanor. Maskinen sopar först rent från snö och slask, och lägger sedan ut en saltlösning på cykelbanan. På webbkartan kan du se vilka cykelleder som halkbekämpas av sopsaltmaskinen.

Vanligaste frågorna och svaren om vinterväghållning

Varför lämnar ni en snösträng vid garageuppfarten?

Eftersom våra snöröjningsfordon är stora går det inte att frigöra uppfarter helt från snö och det skulle vara alltför kostsamt och tidskrävande att handskotta. I möjligaste mån försöker vi hålla uppfarterna rena från snö, men snösträngar kan ändå uppstå och de ansvarar fastighetsägare/villaägare för att ta bort.

Vem ska skotta fram postlådan och sopkärlen?

Fastighetsägaren/villaägaren ansvarar för att skotta fram sin postlåda och sina sopkärl.

Vem skottar och sandar trottoarer och gångbanor?

Det är alltid fastighetsägaren/villaägaren som ansvarar för att sopa, sanda och skotta trottoarer och gångbanor utanför fastigheten. Det är också fastighetsägaren/villaägare som ansvarar för att skotta tak och se till att farliga istappar tas bort.

Utanför snövallen, som bildas när plogbilen plogat, ansvarar kommunen för att sanda.

Varför läggs all snö på ena sidan gatan?

Om det är en starkt trafikerad gata lägger kommunen över snö från ena sidan av gatan till den andra sidan. På så sätt blir den ena gångbana fri från snövall. Efter detta ska fastighetsägaren se till att gångbanan utan snövall sandas.

Varför tar ni inte bort snömodd från gatorna?

När kallare väder väntas försöker vi ploga bort snömodd.

Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i marken vid plogningen?

Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer igenom hårt packad snö. Snön blir ofta hårt packad och tillkörd eftersom vi väntar med snöröjning till ett visst snödjup. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is, inte vanliga snöplogar.

Varför röjer ni snö på natten?

För medborgarnas säkerhet försöker vi att röja bort huvuddelen av snön nattid. Då är inte så många människor i rörelse och därmed minskar risken för olyckor. På nätterna, och tidiga morgnar, är vissa gator fria från bilar på ena sidan, tack vare datumparkering. Det underlättar röjningen. Vi strävar efter att cykel- och gångbanor och gator ska vara så fria från snö som möjligt på morgonen när många ska ge sig iväg hemifrån.

När snöröjer ni gång- och cykelbanor?

Större gång- och cykelbanor är prioriterade, vilket innebär att vi halkbekämpar och snöröjer dem i första hand. Här kan du se en karta över de prioriterade cykelbanorna. Alla större cykelvägar som bär in mot centrum röjs när det fallit 3-5 cm snö vid ett och samma tillfälle.

Sandupptagning

Tiderna är preliminära och kan komma att justeras.

Område

Vecka

Centrum

14

Central Öster

14

Eyragatan

15

Restalundsvägen

15

Västhaga

15

Älvtomta

15

Oxhagen (östra)

15

Södermalm

15

Eklunda

15

Bettorp

15

Lundby

15

Nasta

15

Öster

15

Sörby

15

Vivalla

15

Hagaby

15

Brunnsvägen m.fl.

15

Brunnsgärdet

15

Markbacken

16

Tengvallsgatan

16

Örnsro

16

Björkhaga

16

Almby

16

Boglundsängen

16

Lillån (västra)

16

Rosta

16

Centrala Väster

16

Lillån (östra)

16

Vasastan

16

Solhaga

16

Näsby

16

Ormesta

16

Oxhagen (västra)

16

Adolfsberg

16

Lindhult

16

Södra Ladugårdsskogen

16

Stora Mellösa

16

Hjärsta (nya)

17

Baronbackarna

17

Holmens villaområde

17

Grenadjärstaden

17

Hovsta

17

Vintrosa

17

I3-området

17

Norr

17

Ringstorp

17

Rynninge

17

Ladugårdsängen

17

Glanshammar

17

Varberga

17

Sörbyängen

17

Marieberg Galleria

17

Mosås

17

Hjärsta (gamla)

18

Skråmsta

18

Aspholmen

18

Bista

18

Åby-Bista

18

Mossberga

18

Berglunda

18

Holmens industriområde

18

Ölmbrotorp

18

Brickebacken

18

Brickeberg

18

Myrö

18

Mellringe

18

Alnängarna

18

Pilängen

18

Örebro kommun har ansvar för sandupptagning inom ovanstående områden. Övriga vägar och gator ansvarar Trafikverket eller vägföreningar för.

Vanligaste frågorna och svaren om sandupptagning

Varför sopar maskinerna tidigare än vad som anges i tidplanen?

För att kunna få bort allt sand och grus efter vintern behöver man ofta sopa i flera omgångar. Därför kan det hända att maskinen är där lite tidigare och tar upp de största mängderna, för att senare komma och färdigställa enligt tidplanen.

Enligt tidplanen skulle ni ha sopat hos mig förra veckan, men har inte kommit än! Varför?

Om det regnar mycket blir det för blött och det är svårt att få bra resultat, vilket kan innebära förseningar. Det inträffar även att maskiner och fordon går sönder och måste repareras.

Måste jag vänta till det datum som står i tidplanen innan ni sopar cykelbanorna i mitt område?

Nej! Tidplanen avser framförallt villagator och andra mindre gator samt vissa gångbanor. Cykelbanor är prioriterade och sopas i början av sandupp­tagnings­perioden förutsatt att inte halkrisk förekommer.

Varför sopar ni även på natten när man försöker sova?

Av flera anledningar: På nätterna är det mindre trafik, vilket gör det effektivare och säkrare att arbeta på gator och cykelbanor. Det finns också parkeringsförbud nattetid på flera gator som måste sopas då. Flera maskiner måste jobba dygnet runt för att vi ska kunna hålla tidplanen. Vi försöker dock visa hänsyn så långt det är möjligt!

Varför finns inte mitt område med i tidplanen?

I vissa områden sköts gatorna av en vägförening eller samfällighet som ordnar sandupptagningen själva. Vissa större vägar, eller vägar i ytterområden kan tillhöra Trafikverket. Och det är i så fall Trafikverket som ansvarar för sopningen där.

Maskinen fick inte upp all sand när han sopade, kommer den tillbaka?

Maskinen kan behöva sopa flera omgångar för att få med sig allt material. Alla gator besiktas löpande av kommunen, så om någonting missats kommer man tillbaka och sopar upp det när tillfälle ges.

Varför tippar maskinen materialet på gatan/parkeringen?

De flesta av sopmaskinerna rymmer ganska liten mängd och får lasta om på lämplig plats. Högarna ska fraktas bort senast dagen efter.

Varför dammar det när ni sopar?

Så kallad ”torrsopning” ska inte förekomma. Vi dammbinder med vatten om det är torrt på marken. Och sopmaskinerna är utrustade med vattenspridare som binder dammet. Men ibland kan det ligga så tjockt med sand och grus att vattnet inte tränger ner ordentligt i materialet.

Jag misstänker att sopmaskinen orsakat skada på min bil, hur gör jag nu?

Om du tror att din bil, eller någonting annat tagit skada i samband med sopningen så kan du ringa Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00 eller skicka in en felanmälan, så kontaktar vi dig. Fotografera gärna skadan. Våra maskiner är utrustade med gps, så att vi i efterhand kan se om någon av maskinerna befunnit sig på skadeplatsen vid det aktuella tillfället.

Senast uppdaterad: 21 februari 2019

Publicerad: 1 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se