Företag – sök och hantera lov och anmälan

När du ska söka lov eller göra en anmälan som företag, förening eller myndighet kan du använda vår e-tjänst. Du kan även följa och komplettera företagets alla ärenden via våra e-tjänster. Genom att använda våra e-tjänster blir våra processer effektivare och mer i processen kan ske automatiskt.

Ansök via e-tjänsten

Du ansöker om lov eller gör en anmälan via e-tjänsten: Söka bygglov och andra åtgärder.

Så här gör du

När du söker som företag via e-tjänsten loggar du in med ditt personliga BankID. När du fyllt i alla uppgifter om ansökan och bifogat handlingarna till din ansökan anger du att du söker som ett företag och får fylla i företagets uppgifter, fakturamottagare med mera.

Skicka sedan in ansökan genom att signera med ditt BankID. Signaturen säkerställer din identitet och bekräftar att du lämnar in en ansökan åt företaget. Att signera med BankID är samma sak som att skriva under en blankett med penna.

Företaget kommer då att läggas in som sökande i ärenden och du blir kontaktperson och får löpande information om vad som händer i ärendet.

Företaget får ett kundnummer hos oss. Med kundnumret kan även andra personer i din organisation logga in i våra e-tjänster och följa ärendet eller komplettera med handlingar.

När ni söker lov eller gör en anmälan via vår e-tjänst registreras ärendet automatiskt i vårt verksamhetssystem.

Företagets kundnummer

Första gången ett företag, förening eller myndighet ansöker om lov eller gör en anmälan får företaget ett kundnummer hos oss. Företagets kontaktperson kommer att få ett utskick med uppgifter om företagets kundnummer kort efter att ansökan lämnats in.

Företag som tidigare har sökt lov eller gjort en anmälan hos oss har redan ett kundnummer. Företagets kundnummer är alltid detsamma, oavsett vilket ärende det gäller.

Om du har ett pågående ärende hos oss men inte fått tillgång till företagets kundnummer är du välkommen att kontakta oss via bygglov@orebro.se eller 019-21 10 00. Du kan även fråga din handläggare direkt.

Flera personer kan följa och komplettera företagets ärenden

Företagets kundnummer kan delas ut till flera personer i företaget vilket gör att de får behörighet att följa och komplettera företagets ärenden.

I våra e-tjänster loggar man först in med sitt personliga BankID för att sedan ange företagets organisationsnummer och kundnummer. Det är även möjligt för företaget att lämna ut kundnumret till konsulter som hjälper till i bygglovshanteringen och på så sätt ge dem möjlighet att följa och komplettera ärenden direkt via våra e-tjänster.

Företagets kundnummer är alltid detsamma, oavsett vilket ärende det gäller. Alla som har tillgång till kundnumret kan därför se samtliga ärenden som företaget har hos bygglovavdelningen.

Följa företagets ärenden

För att följa företagets alla ärenden loggar du in i e-tjänsten ”Mina byggärenden”. Det gör du genom att först logga in med ditt personliga BankID och sedan ange företagets organisationsnummer och kundnummer. I e-tjänsten kan man se vart i processen ärendet ligger, mer eller mindre allt som hänt i ärendet, se vilka handlingar som finns i ärendet och ta del av beslut i ärendet. I denna e-tjänst kan ni få en överblick av vilka ärenden som företaget har aktiva hos oss.

Komplettera företagets ärenden

För att komplettera företagets ärenden loggar du in i e-tjänsten ”Komplettera ditt ärende”. Det gör du genom att först logga in med ditt personliga BankID och sedan ange företagets organisationsnummer och kundnummer. I e-tjänsten ser eventuella förelägganden om komplettering som vi har skickat. Du kan även se alla handlingar som har skickats in i ärendet. Du kan komplettera företagets ärende oavsett om vi har förelagt om komplettering eller inte.

När ni kompletterar via e-tjänster registreras handlingarna automatiskt i det aktuella ärendet.

Lägga till kontaktperson eller kontrollansvarig

Genom e-tjänsten ”Lägg till intressent” kan ni lägga till en ny kontaktperson i ärendet. Den nya kontaktpersonen kommer då få all info som vi skickar ut i ärendet. Om ni vill att tidigare kontaktperson ska tas bort från ärendet behöver ni meddela oss det. Det kan till exempel vara om en tidigare anställd avslutat sin tjänst hos er.

Denna e-tjänst kan ni även använda för att lägga till en kontrollansvarig i ärendet. Det gäller oavsett om ni inte anmält någon kontrollansvarig tidigare eller om ni ska byta kontrollansvarig. Om ni ska byta kontrollansvarig behöver ni ange det i e-tjänsten.

Både eventuella kontaktpersoner och kontrollansvariga som ni lägger till i ärendet via e-tjänsten registreras automatiskt i det aktuella ärendet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: