Självservice inom bygglov

E-tjänster och blanketter

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov, tidsbegränsat lov, m.m.

Till e-tjänstKomplettera ditt byggärende

Till e-tjänstLägg till intressent (exempelvis kontrollansvarig)

Till e-tjänstAnmälan kontrollansvarig


Ladda ner Pdf, 219.5 kB.


Mina byggärenden

Till e-tjänstBegäran om startbesked

Till e-tjänstBegäran om slutbesked

Till e-tjänstAnsökan om lov, skylt/ljusanordning

Till e-tjänstAnmälan, anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och byggförordningen

Till e-tjänstAnsökan om förhandsbesked

Till e-tjänstAnsökan om strandskyddsdispens

Till e-tjänstKontrollplan, underlag


Ladda ner Pdf, 2.7 MB.


Avvecklingsplan, underlag


Ladda ner Pdf, 81.9 kB.


Beställ kartor, projekteringsunderlag och handlingar

Till e-tjänstBeställ nybyggnadskarta

Till e-tjänstBeställ digitalt projekteringsunderlag

Till e-tjänstAjourhållning av lägenhetsregistret


Ladda ner Pdf, 168.9 kB.


Fastighetsägarintyg


Ladda ner Pdf, 90.8 kB.


Grannars medgivande


Ladda ner Pdf, 152.5 kB.


E-tjänster

Klickar du på länken "Till e-tjänst" under namnet på e-tjänsten kommer du till en e-tjänst som du kan fylla i direkt på skärmen och skicka in. Vissa e-tjänster kräver inloggning och signering med BankID.

Min sida

Du kan se många av dina inskickade ärenden från våra e-tjänster om du loggar in med BankID på www.orebro.se/minsida. Detta gäller e-tjänster där du har loggat in med BankID.

Blanketter i pdf- eller wordformat

Klicka på "Ladda ner" i tabellen här ovanför för att ladda ner blanketten i det format du föredrar. Du kan då fylla i blanketten antingen direkt på skärmen (gäller word-blanketter) eller skriva ut blanketten och fylla i den för hand. Du kan behöva ett program som kan läsa pdf-filer (som Adobe Acrobat Reader) eller word-filer (som Microsoft Word). De flesta moderna webbläsarna kan öppna pdf-filer.

Vissa blanketter går bra att skicka in via e-post. Det gäller dock inte blanketter där en namnteckning krävs.

Senast uppdaterad:

Publicerad: