På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Torrtoaletter för latrinkompostering

Information om torrtoaletter för latrinkompostering.

Urinseparerande

Urinseparerande torrtoaletter är en modell där urinen avskiljs och avfallet torkar ut. Avfallets volym minskar och lukten avtar. Vid en efterföljande latrinkompostering krävs därför tillsats av vatten för att den biologiska processen ska komma igång igen. Urinet kan användas som gödningsmedel.

Denna information rör endast urin som härstammar från fastighetens eget avlopp och som ska spridas på den egna fastigheten. Urinen ska vara ren och källsorterad, utan övriga substanser som t.ex. toalettpapper, avföring eller vatten från bad, dusch och tvätt.

Syftet med en urinseparerande toalett är att ta tillvara den näringsrika urinen och återföra den till växtligheten. Rätt använt är urin ett utmärkt gödningsmedel och när urinen sprids på den egna fastigheten minimeras också transportbehovet.

Lagring

För att växtligheten ska kunna ta upp näringen som urinen innehåller ska spridning av urin endast ske under perioden april till och med september. Urin som produceras under resten av året måste därför lagras till dess att man kan sprida den.

Volymen på lagringsbehållaren ska minst vara dimensionerad så att den urin som produceras av hushållet under tiden oktober till och med mars kan rymmas. För att beräkna hur stor behållare som behövs för hushållet, kan man utgå från att en person producerar ca 1–1,5 liter urin per dygn. Tänk på att en liten lagringsbehållare måste tömmas oftare än en stor.

Behållaren som används för lagring av urinen ska vara tät och utförd i ett åldersbeständigt material som tål högt pH. Om anläggningen ska utnyttjas under vintern är det viktigt att eventuella rörledningar och behållare placeras så att frysning undviks.

Spridning

Urin från friska människor innehåller låga halter av mikroorganismer. Därför behövs inte någon behandling av källsorterad, ren urin. För säkerhets skull bör man ändå inte använda urin till gödning av sådant som ska förtäras rått (t.ex. sallad, bär och frukt).

Urinen bör helst spridas vid regnväder eller dagar med låg luftfuktighet och inte kvällar med stillastående, fuktig luft då viss lukt tillfälligt kan uppstå under ogynnsamma förhållanden.

För att minimera problem med lukt ska urinen spridas så nära markytan som möjligt (ej med sprinkler eller dylikt) och snarast myllas eller vattnas ned i marken. En annan anledning till att vattna eller mylla ner urinen är att precis som med konstgödning riskerar koncentrerad urin att bränna växtligheten om den ligger i direkt kontakt med blad och rötter.

Ytan som urinen sprids på ska vara bevuxen och spridning får endast ske under vegetationsperioden, d.v.s. april till och med september. Arealbehovet för spridning av urin är minst 100 m²/person och år. Ett skyddsavstånd på minst sex meter ska hållas till öppna vattendrag eller dricksvattentäkt. Urin får heller inte spridas inom vattenskyddsområde.

Ej urinseparerande

Torrtoaletter för latrinkompostering är ofta av enkel modell och placeras vanligen i en separat byggnad, till exempel ett utedass. Genom att varva strömedel med latrinen förbättras förutsättningarna för kompostering samtidigt som flugor och lukt motverkas.

Ansökan och anmälan

Du söker genom e-tjänsten "Inrättande av torrtoalett och kompostering av latrin" som du använder både för anmälan om torrtoalett och ansökan om latrinkompostering.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson