På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Latrinkompostering

Innan du börjar kompostera latrin på den egna tomten måste du skicka in en ansökan till Miljökontoret.

Att kompostera toalettavfall är fördelaktigt på många sätt. Du får ett utmärkt gödningsmedel till trädgården. Avfallet behöver inte transporteras långa sträckor.

Behållare

På marknaden finns ett flertal latrinkomposter att välja mellan. Storleken kan variera mellan cirka 2 x 350 liter och 2 x 500 liter beroende på hur många personer som använder den. En latrinkompost ska alltid bestå av två fack eller separata behållare för att komposteringen ska kunna ske växelvis.

Det går även bra att bygga sin egen behållare. Behållaren ska vara skadedjurssäker, tät och stå på en hårdgjord yta. Den måste även vara ventilerad för att komposteringsprocessen ska fungera på ett bra sätt.

Det är inte tillåtet att dränera av en latrinkompost eftersom det kan leda till spridning av smittämnen (bakterier och virus) och utsläpp av näringsämnen.

Skötsel

Behållarna placeras på den egna fastigheten minst fem meter från närmaste tomtgräns. Välj en skuggig plats men inte direkt mot norr. Behållaren ska placeras på betryggande avstånd från vattentäkt.

Vid igångsättandet läggs ett lager strömaterial t.ex. sågspån, torvmull eller dylikt i botten på behållaren. Latrinet varvas sedan med strömaterial för att suga upp fuktighet. Kalk eller liknande tillsatser ska inte tillsättas.

Då behållaren fyllts till ungefär 2/3 avbryts tillförseln av latrin. Komposten ska nu komposteras i mellan sex månader och två år utan påfyllning för att smittämnen ska kunna brytas ned.

Tiden för komposteringen beror på om du väljer en varmkompost eller en kallkompost. Under tiden tas den andra behållaren i bruk och det växelvisa användandet är därmed påbörjat.

Användning av kompost från latrin

Komposten kan nu användas i till exempel blomsterlandet eller trädgårdslandet. Vill du använda komposten från latrin till grönsaker som vi äter råa rekommenderas minst två växtsäsonger mellan spridning och skörd.

För annat livsmedel som vi äter (bärbuskar, potatis m.m.) rekommenderas en växtsäsong mellan spridning och skörd. Ska komposten användas för annat än livsmedel (till exempel blommor) så kan kortare tid gå mellan spridning och skörd.

Tänk på att kompost från latrin är mycket näringsrik och du kan därför behöva blanda ut den med mindre näringsrikt material innan användning.

All hantering av latrin ska skötas så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, till exempel så att inte lukt uppstår.

Komposten är oftast klar att användas då temperaturen gått ned och den känns som jord. Är du osäker på hur väl hygiensiseringen (nedbrytningen av smittämnen) i en varmkompost har lyckats bör du låta komposten stå och efterkompostera i ca två år innan du använder dig av den.

Vid problem

För det första ska man ha klart för sig att alla kompostrelaterade problem går att lösa. Här följer ett kort utdrag på några typer av problem och vad orsaken till problemet är, samt hur dessa kan avhjälpas.

Flugor och larver

Latrin och köksavfall ligger för ytligt och lockar till sig flugor att lägga ägg i. Blanda nytt material med gammalt och täck med strö så att flugor ej kommer åt att lägga ägg. Omrörning är viktigt för komposteringen.

Lukt

Komposten är för blöt, innehåller för mycket kväverikt material eller att matavfall täckts för dåligt. Tillsätt strömedel och rör om.

Lakvatten

Lakvatten får ej dräneras bort. Det kan innehålla bakterier och är mycket näringsrikt. Tillsätt istället strömedel och rör om.

Myror eller att komposten är grå till färgen

Komposten är för torr. Fukta komposten med vattenkanna.

Avstannad process

Kan bero på att det är för blött eller för torrt. Blanda i strö eller fukta lätt. Under vinterhalvåret avtar processen för att sätta fart när våren kommer och temperaturen stiger.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson