Taxa för slamtömning

Information om taxa för slamtömning.

En enskild avloppsanläggning ska enligt miljönämndens bestämmelser för slam tömmas minst en gång om året. Därför behöver du ett abonnemang för slamtömning. Du kan även beställa tätare tömning. Fastigheter kan efter prövning få tömning vartannat år, kontakta Servicecenter för ansökningsblankett.

Här kan du läsa mer om slamtömning och ansöka.

Taxa för 2023

Taxa för kommunalt avfall 2023. Pdf, 503.5 kB.

Skötsel av anläggningen

Som fastighetsägare ska du hålla vägen fram till brunnen och området runt anläggningen ren från sly, snö och is. Lock får inte vara övertäckt och ska inför tömning vara olåst. Locket ska gå lätt att öppna av en person utan verktyg. Betonglock får väga max 25 kilo.

Vid tömning ska du som fastighetsägare se till att slamavskiljare och slutna tankar är väl utmärkta och lätt tillgängliga för tömning. Vägen ska vara 3 meter i bredd med en hindersfri remsa på 0,5 meter på båda sidor av vägen. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. Fri höjd 4,5 meter. Det ska även finnas tillräckligt utrymme för att svänga och vända om det krävs.

Vintertid ska vägen fram till brunnen och området runt anläggningen vara snöröjd och halkbekämpad vid tömningstillfället. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Är du i behov av akuttömning inom 24 timmar?

  • Måndag–torsdag kl. 8–16.30, fredag 8–15. Ring Servicecenter på 019-21 10 00.
  • Övrig tid 070-301 73 37, Renall AB jourtelefon.

För övriga ärenden kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad: