På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Taxa för slamtömning

Taxan gäller från 1 januari 2018.

En enskild avloppsanläggning ska enligt miljönämndens bestämmelser för slam tömmas minst en gång om året. Därför behöver du ett abonnemang för slamtömning. Du kan även beställa tätare tömning. Fastigheter kan efter prövning få tömning vartannat år, kontakta Servicecenter för ansökningsblankett.

Tömning enligt turlista

Tömning och borttransport

Slambrunn, sluten tank och dyl. med volym 0-4 m³, 25 meter slang.

861 kr/gång

Tillägg för volym utöver 4 m³, 25 meter slang.

224 kr/m³

Tömning utöver turlista (hämtas inom fem arbetsdagar)

Tömning och borttransport

Slambrunn, sluten tank och dyl. med volym 0-4 m³

1 223 kr/gång

Tillägg för volym utöver 4 m³

224 kr/m³

Tilläggsavgifter övriga tjänster

Tömning och borttransport

Slanglängd över 25 meter

300 kr/gång

Jourtömning (inom 24 timmar)

2 236 kr/brunn

Separat brunn inom 10 meter från första brunn inom fastigheten

625 kr/brunn

Bomkörningsavgift, då anläggning inte kunnat tömmas pga. hinder i vägen

420 kr/gång

Skötsel av anläggningen

Som fastighetsägare ska du hålla vägen fram till brunnen och området runt anläggningen ren från sly, snö och is. Lock får inte vara övertäckt och ska inför tömning vara olåst. Locket ska gå lätt att öppna av en person utan verktyg. Betonglock får väga max 25 kilo.

Vid tömning ska du som fastighetsägare se till att slamavskiljare och slutna tankar är väl utmärkta och lätt tillgängliga för tömning. Vägen ska vara 3,5 meter i bredd med en hindersfri remsa på 0,5 meter på båda sidor av vägen. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. Fri höjd 4,7 meter. Det ska även finnas tillräckligt utrymme för att svänga och vända om det krävs.

Vintertid ska vägen fram till brunnen och området runt anläggningen vara snöröjd och halkbekämpad vid tömningstillfället. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

För jourtömning kontakta ÖSAB på telefon 019-23 50 83.
För övriga ärenden kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Publicerad: 3 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se